เรื่องน่ารู้ » คนปีมะเมีย…เป็นคนที่มีชีวิตชีวาเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น มีจิตใจที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

คนปีมะเมีย…เป็นคนที่มีชีวิตชีวาเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น มีจิตใจที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

14 มกราคม 2019
104   0

ปีมะเมีย (ม้า)

คนปีมะเมีย เป็นคนที่มีชีวิตชีวา เป็นที่รักใคร่ของผู้ ที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา มีคําพูดที่ดีรวมทั้งมีความซื่อตรงและซื่อสัตย์ด้วย เขาแสวงหาความสําเร็จ และมีความสุขมากกับสิ่งที่เข้ามาทักทายแต่เขาก็อาจหลีกเลี่ยงจากสิ่งนี้ด้วยการกระโดดหรือการดีดเท้าอย่างทันที และควบไปเพื่อแสวงหาความเป็นอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขารู้สึกว่าเขากําลังเป็นรองคนอื่นหรือเขาถูกคาดหวังให้ทําในสิ่งที่เขาคิดว่ามันไม่สําคัญ อย่างไรก็ตาม เขาพร้อมที่จะอุทิศตัวเองอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อสิ่งที่มีความผูกพันกับเขา หรือเพื่อสร้างความสําเร็จให้กับบางสิ่งที่เขา

เลือกที่จะทําเพื่อตัวเขาเอง นอกจากนี้คนปีมะเมียยังเป็น คนที่ไม่ค่อยจะวิตกกังวลกับเรื่องข้าวของที่อยู่มากนัก เขาชอบการเดินทางหรือชอบที่จะเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งสิ่งนี้ทําให้เขามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่อยู่กับร่องกับรอย สําหรับคนปีมะเมีย

ความรักคือสิ่งที่เขามองไม่เห็น เขาสูญเสียหัวใจ และสูญเสีย ความคิดจนทําให้เขาพบกับความผิดหวังอยู่หลายครั้งที่เดียวกว่า ที่เขาจะพบรักกับคนที่เหมาะสม