เรื่องน่ารู้ » คนปีมะแม ไม่ชอบความเร่งรีบ หรือไม่ชอบ อยู่ในสภาวะที่กดดัน

คนปีมะแม ไม่ชอบความเร่งรีบ หรือไม่ชอบ อยู่ในสภาวะที่กดดัน

14 มกราคม 2019
120   0

ปีมะแม (แพะ)

คนปีมะแม ไม่ชอบความเร่งรีบ หรือไม่ชอบอยู่ในสภาวะที่กดดัน เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มาก แต่บางครั้งก็ปิดบังและไม่ชอบพูดถึงอารมณ์ ความรู้สึกของเขา ทั้งนี้เพื่อไม่ให้คนอื่นหยั่งรู้ธรรมชาติที่แท้จริงของเขาได้ แม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ปรับตัวได้ดี และก้าวเดินอย่างมั่นใจ แต่พวกเขาก็ ชอบความมั่นคง มีเสถียรภาพและ ชอบอยู่ร่วมกับคนอื่น คนปีมะแมมี จิตใจที่อ่อนโยน แม้ว่าจะมีความอายอยู่บ้างก็ตาม แต่เขาก็พร้อมที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจคน เมื่อคนอื่นกําลังโชคไม่ดีสําหรับเรื่องความรัก คนปีมะแมเป็นคนรักธรรมชาติ และรักศิลปะ อย่างไรก็ตาม คนปีมะแมจะตื่นกลัวเป็นอย่างมากกับสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกเจ็บปวด หรือสิ่งที่ทําให้เขาเสียใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสิ่งนั้นทําให้เขาต้องอยู่ ในสภาวะของการประจันหน้ากัน นอกจากนี้คนปีมะแมยังเป็นคู่รักที่ชอบ อยู่กับบ้าน เขาต้องการแต่งงานและต้องการแสวงหาหุ้นส่วนที่สร้าง ความพึงพอใจทางอารมณ์ให้กับเขาได้ รวมทั้งทําให้เขามีชีวิตที่มั่นคง ปลอดภัยด้วย