เรื่องน่ารู้ » “คนปีมะโรง เป็นคนที่มีลักษณะพิเศษ เขาเป็นคนที่มีทิฐิ มีการแสดงออกที่เกินความพอดี และไม่อดทน”

“คนปีมะโรง เป็นคนที่มีลักษณะพิเศษ เขาเป็นคนที่มีทิฐิ มีการแสดงออกที่เกินความพอดี และไม่อดทน”

14 มกราคม 2019
139   0

ปีมะโรง (มังกรหรืองูใหญ่)

คนปีมะโรงเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษ เขาเป็นคนที่มีทิฐิ มีการแสดงออกที่เกินความพอดี และไม่อดทน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ามังกร จะพ่นไฟออกมา หรือสร้างความรําคาญใจให้เกิดขึ้น แต่คนปีมะโรงก็ยังเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ เป็นคนสนุกสนาน มีความตั้งใจที่แน่วแน่ และเรียกร้องที่จะอยู่บ้านมากกว่าต้องออกไปเผชิญกับความซ้ําซากจําเจของชีวิตในทุกๆ วัน โดยทั่วๆ ไปคนปีมะโรงต้องพึ่งพาตนเอง แต่เขาก็สามารถปล่อยพลังงานจํานวนมากออกมา เพื่อตอบสนองความต้องการของคนอื่นได้ จุดนี้แสดงว่าเขาเคลิบเคลิ้มไปตามคนอื่น จนทําให้เขาเกิดความเหน็ดเหนื่อยสูญเสียแรงกระตุ้น หรือสูญเสียความสามารถในการพิจารณาสิ่งต่างๆ จนมีผลทําให้เขาตัดสินใจผิดพลาด ดังนั้นเขาจึงต้องการได้รับความเห็นใจจากคนอื่น ให้คนอื่นมาช่วยกระตุ้น ความต้องการของเขามากๆ เท่ากับที่ต้องการให้คนอื่นมีความสัมพันธ์ ทางเพศกับเขา ด้วยเหตุนี้ เขาจึงต้องการคบหาสมาคมกับคนที่มีวิธีการคิด และมีความสนใจเหมือนกับเขา ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากสําหรับ คนปีมะโรง