เรื่องน่ารู้ » คนเกิดปีฉลู…ธาตุดิน มาเช็คกัน

คนเกิดปีฉลู…ธาตุดิน มาเช็คกัน

17 มกราคม 2019
368   0

ปีฉลู ธาตุดิน พ.ศ. 2492 และ พ.ศ. 2552

ขอแสดงความยินดีกับคนปีฉลูที่ได้รับอิทธิพลในด้านดีจาก ธาตุดิน ทําให้มีวิถีชีวิตที่ราบรื่นมากขึ้น นอกจากคนปีฉลู ธาตุดินจะ ขยันทํางานหนักยิ่งกว่าคนปีฉลูใน ทุกๆ ธาตุแล้ว ธาตุดินยังช่วยให้บังเกิดความสุขเยือกเย็น มีการตัดสินใจที่ดี รอบคอบ และมุ่งหวังที่จะให้ผลงานออกมามีคุณภาพมากกว่าจะรีบปั่นให้เสร็จเร็วๆ ธาตุดินช่วยควบคุมให้เกิดสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ทําให้เขาหรือเธอได้รับการยอมรับนับถือ เมื่อรวมกับส่วนที่ดีของปีฉลุที่ทําให้มีความอดทนทํางานหนัก โดยไม่ย่อท้อและให้ความสําคัญกับครอบครัว ก็นับว่าคนปีฉลู ธาตุดิน มีความสมดุลในชีวิตพอสมควร ส่วนเรื่องพนัน เรื่องหวย อาจทำให้พลาดพลังในชีวิต ต้องคอยระวังให้ดี