เรื่องน่ารู้ » “คนเกิดปีฉลู” ธาตุโลหะ…ควรดู

“คนเกิดปีฉลู” ธาตุโลหะ…ควรดู

17 มกราคม 2019
294   0

ปีฉลู ธาตุโลหะ พ.ศ. 2444 และ พ.ศ. 2504

คนปีฉลูที่อยู่ใต้อิทธิพลจากธาตุโลหะไม่ใช่แค่ขยันธรรมดาๆ เท่านั้น แต่เขาและเธอจะทํางานอย่างหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าคนปีฉลู ในธาตุอื่นๆ ทุกธาตุที่เดียว มีความซื่อสัตย์ไม่วอกแวกต่อผลประโยชน์ ที่หลอกล่ออยู่ตรงหน้า ยึดมั่นในจุดยืนและหลักการอย่างเหนียวแน่น ยากที่จะสั่นคลอนได้ คนปีฉลู ธาตุโลหะ จะลุยแหลกอุปสรรคทุก อย่างที่ขวางหน้าเพื่อเข้าถึงเส้นชัยให้จงได้ แต่อารมณ์ของเขาและ เธอก็เดือดพล่านราวกับโลหะที่หลอมละลาย นั่นก็เพราะความดื้อรั้น อย่างที่สุดของคนปีฉลู ธาตุโลหะอีกเหมือนกันเมื่อเขาหรือเธอได้ตัด สินใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ก็จะไม่ สนใจความรู้สึกของใครทั้งนั้น แต่ จะพยายามบอกกับใครๆ ว่า เขาและเธอกําลังทําในสิ่งที่เหมาะสม