เรื่องน่ารู้ » “คนเปิดปีเถาะ” เขารักสงบ เขามักจะหลีกเลี่ยงการโต้แย้ง

“คนเปิดปีเถาะ” เขารักสงบ เขามักจะหลีกเลี่ยงการโต้แย้ง

14 มกราคม 2019
133   0

ปีเถาะ (กระต่าย)

คนปีเถาะรักสงบ เขามักจะหลีกเลี่ยงการโต้แย้ง แม้ว่าบางครั้ง มันอาจทําให้เขาเป็นเหมือนคนตาบอดหรือหูหนวกในการรับรู้สถานการณ์ ต่างๆ แต่เขาก็เป็นคนฉลาดและมีชั้นเชิง เก่งในการเจรจาต่อรอง มีความอ่อนโยนและมีอารมณ์ความรู้สึก เมื่อเขาอยู่ในอาชีพที่เขา ชอบ เขามักจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัว แม้ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาให้ใครต้อง เจ็บปวดก็ตาม แต่เขาก็ฉลาดที่จะไม่แสดงความเห็นแก่ตัวออกมา คนปีเถาะจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสถ้าคนอื่นมาวิพากษ์วิจารณ์ เขาหรือไม่เห็นความสําคัญของเขา อย่างไรก็ตาม คนปีเถาะเป็นคนแต่งตัวดี และมีกิริยาท่าทางดี แต่เขาก็ชอบการล้อเล่น และมีความรักที่เต็มไปด้วยความสนุก บางครั้งเขา ชอบทําให้คนอื่นต้องประหลาดใจ

จุดเด่นของคนปีเถาะก็คือ เขาเป็นคนช่างสังเกต มีความสามารถใน

หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง การประเมินสถานการณ์ รวมทั้ง มีคําแนะนําในการแก้ปัญหาหรือ สร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาเมื่อมีช่วงเวลา ที่เหมาะสม นอกจากนี้ คนปีเถาะยังเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหว ฉลาดสุขุม และมักจะแสวงหาหุ้นส่วนที่สามารถทําให้เขามีชีวิตที่มั่นคง ปลอดภัย