Connect with us

เลขเด็ดหวยดัง

ดูดวง ดูดวงความรัก ดูดวงโชคลาภ ดูดวงการเงิน ดูดวงชะตากับ พ.สุวรรณ

Published

on

ดูดวง ดูดวงความรัก ดูดวงโชคลาภ ดูดวงการเงิน ดูดวงชะตากับ พ.สุวรรณ

ดูดวงการเงิน ดูดวงชะตากับ พ.สุวรรณ (มงคลชีวิตประจำวันเกิด 7 วัน)

คนวันอาทิตย์กับที่อยู่อาศัย ดูดวงโชคลาภ

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อิสาน) ดูดวง ตามตำเป็นทิศที่เป็นบริวารของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ควรให้ลูกหลานญาติพี่น้องและบริวารให้การดูแลปกครองอยู่ในทิศนี้ จะทำให้คนครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดูดวงความรัก

ทิศตะวันออก(บูรพา) ดูดวงตามตำราเป็นทิศที่เป็น อายุ ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ ควรให้ญาติผู้ใหญ่อาศัยอยู่บริวณทิศนี้จะทำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่ถ้าบ้านมีพื้นที่กว้างเหมาะสำหรับทำที่เลี้ยงสัตว์ ควรทำที่อยู่ให้แก่สัตว์เลี้ยงบริเวณนี้ เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงเจริญเติบโตแข็งแรงดี

ทิศตะวันออกเฉียงใต้(อาคเนย์) ดูดวงตามตำราเป็นทิศที่เป็น เดช ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ ควรทำประตูข้าบ้านทางทิศนี้จะทำให้ได้รับดูดวงโชคลาภเงินทองหรืออาจสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ป้องกันภัยทางทิตนี้ จะทำให้ผู้อื่นรู้สึกยำเกรง 

ทิศใต้(ทักษิณ) ดูดวงตามตำรเป็นทิศที่ป็น ศรี ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ทิศนี้ถือเบ็นทิศที่เป็นมงคลของคนที่เกิดวันอาทิตย์ ฉะนั้นการสร้างที่อยู่อาศัยตัวบ้านจึงควรสร้างให้หันไปทางทิศใต้ และที่สำคัญห้องนอนของเจ้าของบ้าน(ตามทะเบียนบ้าน) ควรอยู่ในทางทิศนี้ ชื่อกันว่าจะทำให้เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคอยปกป้องคุ้มครองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในกรณีที่จะติดตั้งแทงค์น้ำหรือขุดบ่อ สระน้ำ ควรทำการก่อสร้างติดตั้งทางทิศนี้ นอกจากนี้หากท่านมีทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษา ให้นำมาไว้ทางทิศนี้ จะทำให้เก็บรักษาได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

ทิศตะวันตกเฉียงใต้(ทิศหรดี) ดูดวงตามตำราจะเป็นทิศที่เป็น มูละ ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ ควรสร้างห้องครัวทำอาหารไว้ทิศนี้ จะทำให้มีกินมีใช้ตลอดไม่ขาด ถ้ามีทรัพย์สินที่มีค่าก็สมารถนำมาเก็บรักษาไว้ทางทิศนี้ได้จะทำให้ทรัพย์สินนั้นปลอดภัยและมั่นคง ทั้งยังจะช่วยส่งเสริมให้ฐานะทางการเงินดียิ่งขึ้นด้วย

ทิศตะวันตก(ทิศประจิม) ดูดวงตามตำรเป็นทิศที่เป็นอุตสาหะ ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ ควรสร้างห้องทำงานทางทิศนี้จะช่วยให้งานที่ทำราบรื่นไม่มีอุปสรรคหรือถ้าไม่มีความจำเป็นต้องสร้างห้องทำงาน ให้นำอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาชีพ การงานที่ทำ มาไว้ทางทิศนี้ จะช่วยให้งานที่ทำเป็นไปได้ด้วยดี ไม่มีอุปสรรค และยังให้ท่านรู้สึกขยันอยากทำงานโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ดูดวงความรัก

ทิศตะวันตกเฉียงหนือ(ทิศพายัพ) ดูดวงตามตำราเป็นทิศที่เป็น มนตรี ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ ควรจัดทำป็นห้องบูชาพระจะป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง

ทิศหนื(ทิศอุดร) ดูดวงตามตำราเป็นทิศ กาลกิณี ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ ถือว่าป็นทิศที่ไม่ดี ควรสร้างห้องน้ำ, ที่ขับถ่ายของเสียในบริเวณทิศนี้ หรือไม่ก็อาจจะนำถังขยะมาไว้ทาทิศนี้ เป็นที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล,ขยะมูลฝอยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย

อย่างที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในข้างต้น ในเรื่องการปรับแต่งที่อยู่อาศัยจะว่าไปก็คล้ายกับการปรับคลื่นให้เข้ากันได้ คือ เปรียบไปก็คล้ายกับโทรทัศน์วิทยุ ถ้ายังไม่ชัดก็ควรปรับตั้งเสาอากาศใหม่เสีย ที่อยู่อาศัยก็เช่นกัน พระถ้ารู้จักปรับแต่งให้ดี ย่อมเป็นสื่อที่สามารถนำความเป็นสิริมงคลเข้าสู่ผู้อยู่อาศัยได้

ดูดวง ดูดวงความรัก ดูดวงโชคลาภ ดูดวงการเงิน ดูดวงชะตากับ พ.สุวรรณ

ดูดวง ดูดวงความรัก ดูดวงโชคลาภ ดูดวงการเงิน ดูดวงชะตากับ พ.สุวรรณ

คนวันจันทร์กับที่อยู่อาศัย ดูดวงการเงิน

1.ทิศตะวันอกเฉียงเหนื(อิสาน) ดูดวงตามตำราเป็นทิศกาลกิณี ของคนที่เกิดวันจันทร์ ถือว่าเป็นทิศที่ไม่ดี ควรสร้างห้องน้ำ,ที่ขับถ่ายของเสียในบริเวณทิศนี้ หรือไม่ก็อาจจะนำถังขยะมาไว้ทาทิศนี้เป็นที่ทิ้งปฏิกูล, ขยะมูลฝอยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย ดูดวงความรัก

2.ทิศตะวันออก(บูรพา) ดูดวงตามตำราเป็นทิศที่เป็นบริวารของผู้ที่เกิดวันจันทร์ ควรให้ลูกหลานญาติพี่น้องและบริวาร ให้การดูแลปกครองอยู่ในทิตนี้ จะทำให้คนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

3.ทิศตะวันออกเฉียงใต้(อาคเนย์) ดูดวงตามตำราเป็นทิศที่เป็นอายุของคนเกิดวันจันทร์ ควรให้ญาติผู้ใหญ่อาศัยอยู่บริเวณทิศนี้จะทำให้ อายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่ถ้าบ้านมีพื้นที่กว้างเหมาะสำหรับทำที่รับเลี้ยงสัตว์ควรทำที่อยูให้แก่สัตว์เลี้ยงบริเวณทิศนี้ เพราะจะทำให้สัตว์ที่เลี้ยงเจริญเติบ

4.ทิศใต้(ทักษิณ)ดูดวงตามตำราป็นทิศที่เป็นเดช ของคนที่เกิดวันจันทร์ โตแข็งแรงดีควรทำประตูเข้าบ้านทางทิศนี้ จะทำให้ได้รับโชคลาภเงินทองหรืออาจสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ป้องกันภัยทางทิศนี้จะทำให้ผู้อื่นรู้สึกเกรง

5.ทิศตะวันตกเฉียงใต้(ทิศหรดี) ดูดวงตามตำราเป็นทิศที่เป็นศรีของคนที่เกิดวันจันทร์ ทิศนี้ถือเป็นทิศที่เป็นมงคลยิ่งของคนที่เกิดวันจันทร์ ฉะนั้น การสร้างที่อยู่อาศัยตัวบ้านจึงควรสร้างให้หันไปทางทิศใต้และที่สำคัญห้องนอนของเจ้าของบ้าน(ตามทะเบียนบ้าน)ควรอยู่ในทิศนี้ เชื่อกันว่าจะทำให้เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้หลายคอยปกป้องคุ้มครองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในกรณีที่จะติดตั้งแทงค์น้ำหรือขุดบ่อ สระน้ำควรทำการก่อสร้างติดตั้งทางทิศนี้ นอกจากนี้หากท่านมีทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาให้นำมาไว้ทางทิศนี้ จะทำให้เก็บรักษาได้อย่างมั่นคงดูดวงโชคลาภและปลอดภัย

6.ทิศตะวันตก(ทิศประจิม) ดูดวงตามตำราจะเป็นทิศที่เป็นมละของคนที่เกิดวันจันทร์ ควรสร้างห้องครัวทำอาหารไว้ทิศนี้ จะทำให้มีกินมีใช้ตลอดไม่ขาด ถ้ามีทรัพย์สินที่มีค่าก็สามารถนำมาเก็บรักษาไว้ทางทิศนี้ได้จะทำให้ทรัพย์สินนั้นปลอดภัยและมั่นคง ทั้งยังจะช่วยส่งเสริมให้ฐานะทางการเงินดียิ่งขึ้นด้วย

7.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ(ทิศพายัพ) ดูดวงตามตำรเป็นทิศที่เป็นอุตสหะของคนที่เกิดวันจันทร์ ควรสร้างห้องทำงานทางทิศนี้ จะช่วยให้งานที่ทำราบรื่นไม่มีอุปสรรคหรืถไม่มีความจำเป็นต้องสร้างห้องทำงาน ให้นำอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาชีพการงานที่ทำมาไว้ทางทิศนี้ จะช่วยให้งานที่ทำเป็นไปได้ด้วยดี ไม่มีอุปสรรค และยังให้ท่านรู้สึกขยันอยากทำงานโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ดูดวงความรัก

8.ทิศเหนือ(ทิศอุดร) ดูดวงตามตำราเป็นทิศที่เป็นมนตรี ของคนที่เกิดวันจันทร์ ควรจัดทำเป็นห้องบูชาเพราะจะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง

 เปรียบไปก็คล้ายกับโทรทัศน์วิทยุ ถ้ายังไม่ชัดก็ควรปรับตั้งเสาอากาศใหม่เสีย ที่อยู่อาศัยก็เช่นกัน 

 

คนวันอังคารกับที่อยู่อาศัย ดูดวงโชคลาภ

1.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(อิสาน) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นมนตรีของคนที่เกิดวันอังคาร ควรจัดทำเป็นห้องบูชาพระจะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง

2.ทิศตะวันออก(บูรพา) ตามตำราเป็นทิศกาลกิณีของคนที่เกิดวันอังคารถือว่าเป็นทิศที่ไม่ดี ควรสร้างห้องน้ำ,ที่ขับถ่ายของเสียในบริเวณทิศนี้ หรือไม่ก็อาจจะนำถังขยะมาไว้ทางทิศนี้ เป็นที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล,ขยะมูลฝอยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย ดูดวงการเงิน

3.ทิศตะวันออกเฉียงใต้(อาคนย์) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นบริวารของผู้ที่เกิดวันอังคาร  จะทำให้คนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.ทิศใต้(ทักษิณ) ตามตำรเป็นทิศที่เป็นอายุ ของคนที่เกิดวันอังคารควรให้ญาติผู้ใหญ่อาศัยอยู่บริเวณทิศนี้ จะทำให้อายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่ถ้าบ้านมีพื้นที่กว้างเหมาะสำหรับทำที่รับเลี้ยงสัตว์ ควรทำที่อยู่ให้แก่สัตว์บริเวณทิศนี้ เพร่ะจะทำให้สัตว์เลี้ยงเจริญเติบโตแข็งแรงดี ดูดวงการเงิน

5.ทิศตะวันตกเฉียงใต้(ทิศหรดี) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นเดชของคนที่เกิดวันอังคาร ควรทำประตูเข้าบ้านทางทิศนี้ จะทำให้ได้รับโชคลาภเงินทองหรืออาจสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ป้องกันภัยทางทิศนี้ จะทำให้ผู้อื่นรู้สึกเกรง ดูดวงความรัก

6.ทิศตะวันตก(ทิศประจิ) ตามตำราเป็นทิศศรีของคนที่เกิดวันอังคาร ทิศนี้ถือเป็นทิศที่เป็นมงคลยิ่งของคนที่เกิดวันอังคาร ฉะนั้นการสร้างที่อยู่อาศัยตัวบ้านจึงควรสร้างให้หันไปทางทิศตะวันตก และที่สำคัญห้องนอนของเจ้าของบ้าน(ตามทะเบียนบ้าน)ควรอยู่ในทางทิศนี้ เชื่อกันว่าจะทำให้เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคอยปกป้องคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขในกรณีที่จะติดตั้งแทงค์น้ำหรือขุดบ่อน้ำสระน้ำควรทำการก่อสร้างติดตั้งทาทิศนี้ นอกจากนี้หากท่านมีทรัพย์สินทีต้องการเก็บรักษาให้นำมาไว้ทางทิศนี้ จะทำให้เก็บรักษาได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย ดูดวงการเงิน

7.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ(ทิศพายัพ) ตามตำราจะเป็นทิศที่เป็นมูละ ของคนที่เกิดวันอังคารควรสร้างห้องครัวทำอาหารไว้ทิศนี้ จะทำให้มีกินมีใช้ตลอดไม่ขาด ถ้ามีรัพย์สิที่มีค่าก็สมารถนำมาเก็บรักษาไว้ทางทิศนี้ได้จะทำให้ทรัพย์สินนั้นปลอดภัยและมั่นคง ทั้งยังจะช่วยส่งเสริมให้ฐานะทางการเงินดียิ่งขึ้นด้วย

8.ทิศเหนือ(ทิศอุดร) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นอุตสาหะของคนที่เกิดวันอังคาร ควรสร้งห้องทำงานหางทิตนี้จะช่วยให้งานที่ทำราบรื่นไม่มีอุปสรรค หรือถ้าไม่มีความจำเป็นต้องสร้างห้องทำงานให้นำอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาชีพ การงานที่ทำมาไว้ทางทิศนี้จะช่วยให้งานที่ทำเป็นไปได้ด้วยดี ไม่มีอุปสรรคและยังให้ท่านรู้สึกขยันอยากทำงานโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ดูดวงความรัก  เปรียบไปก็คล้ายกับโทรทัศน์วิทยุ ถ้ายังไม่ชัดก็ควรปรับตั้งเสาอากาศใหม่เสีย ที่อยู่อาศัยก็เช่นกัน 

คนวันพุธกลางวันกับที่อยู่อาศัย ดูดวงโชคลาภ

1.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(อิสาน) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นอุตสาหะของคนเกิดวันพุธกลงวัน ควรสร้งห้องทำงนหางทิศนี้จะช่วยให้ง่านที่ทำราบนไม่มีอุปสรรคหรือถ้ไม่มีความจำเป็นต้องสร้างห้องทำงาน ให้นำอุปกรณ์ครื่องใช้เกี่ยวกับอาชีการงานที่ทำมไว้ทางทิศนี้ จะช่วยให้งานที่ทำเป็นไปได้ด้วยดี ไม่มีอุปสรรค และยังทำให้ทนรู้สึกขยันทำงานโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย

2.ทิศตะวันออก(บูรพา ตามตำรเป็นทิศที่เป็นมนตรีของคนที่เกิดวันพุธกลางวัน ควรจัดทำเป็นห้องบูชาพระจะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ดูดวงการเงิน

3.ทิศตะวันอกเฉียงใต้(อาคนย์)ตามตำราเป็นทิศกาลกิณี ของคนเกิดวันพุธกลาวันถือว่าเป็นทิศที่ไม่ดี ควรสร้างห้องน้ำ,ที่ขับถ่ายของเสียในบริวณทิศนี้หรือไม่ก็อจจะนำถังขะมไว้ทางทิศนี้เป็นที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล.ขยะมูลฝอยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย

4.ทิศใต้(ทักษิณ) ตามตำรเป็นทิศที่เป็นบริวารของคนที่เกิดวันพุธกลางวัน ควรให้ลูกหลานญาติพี่น้องและบริวรอยู่ใต้การดูแลปกครอง อยู่ทิศนี้จะทำให้คนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดูดวงความรัก

5.ทิศตะวันตกเฉียงใต้(ทิศหรดี) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นอายุของคนที่เกิดวันพุธกลางวัน ควรให้ญาติผู้ใหญ่อศัยอยู่บริเวณทิศนี้จะทำให้อายุยืน ปรศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่ถ้บ้านมีพื้นที่กว้างเหมาะสำหรับทำที่รับเลี้ยงสัตว์ ควรทำที่อยู่ให้แก่สัตว์เลี้ยงบริเวณนี้ พราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงเจริญเติบโตแข็งแรง

6.ทิศตะวันตก(ทิศประจิม) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นเดชของคนที่เกิดวันพุธกลางวัน ควรทำประตูเข้บ้านทาทิศนี้จะทำให้ได้รับโชคลาภเงินทองหรืออาจสร้งห้องเก็บอุปกรณ์ป้องกันภัยทางทิศนี้จะทำให้ผู้อื่นรู้สึกเกรง

7.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ(ทิศพายัพ) ตามตำรเป็นทิศที่เป็นศรีของคนที่เกิดวันพุธกลางวัน ทิศนี้ถือเป็นทิศที่เป็นมงคลยิ่งของคนที่เกิดวันพุธกลางวัน ฉะนั้นการสร้งที่อย่อศัยตัวบ้านจึควรสร้งให้หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนื และที่สำคัญห้องนอนของจ้าของบ้าน(ตามทะเบียนบ้าน) ควรอยู่ในทางทิศนี้ เชื่กันว่จะทำให้เทพยดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคอยปกป้องคุ้มครองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในกรณีที่จะติดตั้งแทงค์น้ำหรือขุดบ่อน้ำ.สระน้ำควรทำการ ก่อสร้างติดตั้งทาทิศ นอกจกนี้หากท่านมีทรัพย์สินงินที่ต้องเก็บรักษาให้นำมาไว้ทางทิศนี้จะทำให้เก็บรักษได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

8.ทิศเหนือ(ทิศอุดร) ตมตำรจะเป็นทิศที่เป็นมละของคนที่เกิดวันพุธกลางวัน ควรสร้างห้องครัวทำอหารไว้ทิศนี้ จะทำให้มีกินมีใช้ตลอดไม่ขาด ถ้ามีรัพย์สินที่มีค่ก็สมารถนำมาเก็บรักษาไว้ทางทิศนี้ได้ จะทำให้ทรัพย์สินนั้นปลอดภัยและมั่นคง ทั้งยังจะช่วยส่งเสริมให้ฐนะทางการเงินคียิ่งขึ้นด้วย คือ ถ้าท่านผู้อ่านรู้สึกไม่ค่อยดีหรือมีอะไรติดขัด ให้ลองปรับแต่งที่อยู่อาศัยตามหลักข้างต้นเปรียบไปก็คล้ายกับโทรทัศน์วิทยุ ถ้ายังไม่ชัดก็ควรปรับตั้งเสาอากาศใหม่เสีย ที่อยู่อาศัยก็เช่นกัน  ดูดวงความรัก

สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน ดูดวงโชคลาภ

1.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(อิสาน) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นเดชของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ควรทำประตูเข้าบ้านทางทิศนี้จะทำให้ได้รับโชคลาภเงินทองหรืออาจสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ป้องกันภัยทางทิศนี้ จะทำให้ผู้อื่นรู้สึกเกรง

2.ทิศตะวันออก(บูรพา) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นศรีของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ทิศนี้ถือเป็นทิศที่ป็นมงคลยิ่งของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ฉะนั้นการสร้างที่อยู่อาศัยตัวบ้านจึงควรสร้างให้หันไปทางทิศตะวันออกและที่สำคัญห้องนอนของเจ้าของบ้าน(ตามทะเบียนบ้าน) บ้านควรอยู่ในทางทิศนี้ เชื่อกันว่า จะทำให้เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคอยปกป้องคุ้มครองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ในกรณีที่จะติดตั้งแทงค์น้ำหรือขุดบ่อ สระน้ำควรทำการก่อสร้างติดตั้งทางทิศนี้ นอกจากนี้หากท่านมีทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาให้นำมาเก็บไว้ทางทิศนี้ จะทำให้เก็บรักษาได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

3.ทิศตะวันออกเฉียงใต้(อาคเนย์) ตามตำราจะเป็นทิศที่เป็นมูละของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ควรสร้างห้องครัวทำอาหารไว้ทิศนี้ จะทำให้มีกินมีใช้ตลอดไม่ขาด ถ้ามีทรัพย์สินที่มีค่าก็สมารถนำมาเก็บรักษาไว้ทางทิศนี้ได้ จะทำให้ทรัพย์สินนั้นปลอดภัยและมั่นคง ทั้งยังจะช่วยส่งเสริมให้ฐานะทางการเงินดียิ่งขึ้นด้วย

4.ทิศใต้(ทักษิณ) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นอุตสาหะของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ให้นำอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาชีพการงานที่ทำมาไว้ทางทิศนี้ จะช่วยให้งานที่ทำเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีอุปสรรคและยังทำให้ท่านรู้สึกขยันอยากทำงานโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ดูดวงความรัก

5.ทิศตะวันตกเฉียงใต้(ทิศหรดี) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นมนตรีของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ควรจัดทำเป็นห้องบูชาพระจะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง

6.ทิศตะวันตก(ทิศประจิม) ตามตำราเป็นทิศกาลกิณีของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ถือว่าเป็นทิศที่ไม่ดี ควรสร้างห้องน้ำ,ที่ขับถ่ายของเสียในบริเวณทิศนี้ หรือไม่ก็อาจจะนำถังขะมาไว้ทางทิศนี้ เป็นที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล,ขยะมูลฝอยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย

7.ทิศตะวันตกเฉียงหนือ (ทิศพายัพ) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นบริวารของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ควรให้ลูกหลานญาติพี่น้องและบริวารใต้การดูปกครองอยู่ในทิศนี้ จะทำให้คนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดูดวงโชคลาภ

8.ทิศเหนือ(ทิศอุดร) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นอายุของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ควรให้ญาติผู้ใหญ่อาศัยอยู่บริเวณทิศนี้ จะทำให้อายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่ถ้าบ้านมีพื้นที่กว้างเหมาะสำหรับทำที่รับเลี้ยงสัตว์ควรทำที่อยู่ให้แก่สัตว์เลี้ยงบริเวณทิศนี้ เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงเจริญเติบโตแช็งแรง

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *