Connect with us

ข่าว/ดูดวง/แจกเลข/ทำนายฝัน

ดูดวงแม่นๆ ด้วยศาสตร์ต่างๆ ดูดวงความรัก ดูดวงวันเกิด พร้อมแจก เลขเด็ด

Published

on

ดูดวงแม่นๆ ด้วยศาสตร์ต่าวๆ ดูดวงความรัก ดูดวงวันเกิด พร้อมแจก เลขเด็ด

ดูดวงแม่นๆ มงคลทิศสำหรับธุรกิของคนวันอังคาร

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ดูดวงวันเกิด

ทิศตะวันตก เลขเด็ด 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทิศต้องห้ามสำหรับกรทำธุรกิจของคนกิดวันอังคาร คือ ทิศตะวันออก

 

ดูดวงแม่นๆ วันที่เป็นมงคลของคนวันอังคาร

วันเสาร์ ดูดวงวันเกิด

วันพฤหัสบดี

วันอาทิตย์ เลขเด็ด 

วันต้องห้ามของคนกิดวันอังคาร คือ วันจันทร์ แม้ว่าจะมีฤกษ์ดีอย่างไรก็ตาม หากฤกษ์ดังกล่าวตรงกับวันจันทร์ โบราณท่านว่าห้ามกระทำพิธีมงคลในวันนั้น ควรหาฤกษ์ใหม่ที่ไม่ตรงกับวันจันทร์

 

ดูดวงแม่นๆ คู่ครองของคนเกิดวันอังคาร

ดูดวงวันเกิด คนเกิดวันอังคารควรเลือกคู่หรือหาดูชีวิตที่เกิดวันไหนจึงจะดี ถูกโฉลก อยู่ครองดูกันตลอดไปเมื่อมาใช้ชีวิตคู่จะมีความสุข มีฐานะมั่นคงขอแนะนำดังนี้ ดูดวงวันเกิด

1.คนเกิดวันอังคาร คู่กับ คนเกิดวันอาทิตย์ อยู่ในเกณท์ “ดีมาก” อยู่กันยืด มีฐานะมั่นคง ดูดวงวันเกิด

2.คนเกิดวันอังคาร คู่กับ คนกิดวันจันทร์ อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” กล่าวคือ อยู่กันแล้วจะมีทรัพย์สินแต่มีเรื่องทะเลาะกัน

3.คนเกิดวันอังคาร คู่กับ คนเกิดวันอังคาร อยู่ในกณฑ์ “ปานกลาง” กล่าวคือ อยู่กันยืดแต่เงินทองไม่บริบูรณ์

4.คนเกิดวันอังคาร คู่กับ คนกิดวันพุธ อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี” เลขเด็ด 

5.คนเกิดวันอังคาร คู่กับ คนเกิดวันพฤหัสบดี อยู่ในเกณฑ์อยู่กันไป ก็ดีไปทุกเรื่อง

6.คนเกิดวันอังคาร กับ คนเกิดวันศุกร์ อยู่ในเกณฑ์ “ดี” แต่ก็มีเรื่องผิดใจบ้าง ดูดวงวันเกิด

7.คนเกิดวันอังคาร คู่กับ คนเกิดวันเสาร์ อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” พออยู่พอกิน

8.คนเกิดวันอังคาร คู่กับ คนเกิดวันพุร(กลางคืน) อยู่ในเกณฑ์ “ดี” มีชีวิตคู่ราบรื่น เลขเด็ด 

 

พระพุทธรูปประจำวันกิด (วันอังคาร) ดูดวงวันเกิด ดูวงความรัก

ดูดวงวันเกิด วันอังคาร พระพุทธรูปที่นิยมนำมาตั้งบูชาหรือหิ้งพระนั้น นอกจากพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระประธาน ณ ที่บูชาหรือที่ทิ้งพระแล้ว คนไทยนิยมอัญเชิญพระพุทธรูปบูชาประจำวันเกิดของเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้านมาตั้ง ณ ที่บูชานั้นด้วย เพื่อความป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดจนผู้อยู่อาศัยด้วยกัน ดูดวงวันเกิด

 

ดูดวงวันเกิด กรณีเจ้าบ้านหรือเจ้าของบนเกิดวันจังคาร พระพุทธรูปประจำวันกิดวันอังคารได้แก่ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ (หรือปางโปรดอสุรินทราหู บางที่เรียกว่าปางไสยา) ซึ่งมีพุทธลักษณะ ดังนี้

 

พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยบถนอนตะแคงข้างขวา พระบาทข้างซ้ายทับพระบาทข้างขวาเสมอกัน พระทัตถ์ข้างซ้ายทอดแนบไปตามพระเศียรให้ตั้งขึ้น พระกัจฉะ(รักแร้) ทับบนพระเขนย อุ้งพระหัตถ์ ขวาขึ้นประคองพระเศียรขึ้น เลขเด็ด 

 

ประวัติความป็นมาของพระพุทธรูปปางนี้มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมา ดังนี้ ดูดวงวันเกิด

ดูดวงความรัก สมัยหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ วัดเชตวันในกรุงสาวัตถีครั้งนั้นอสุรินทราหู จอมอสูรซึ่งสำคัญว่ามีร่างโตใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อม พระพุทธจ้าทรงหวังจะลดทิฐิจอมอสูร จึงทรงเนรตกายให้โตกว่าจอมอสูรในท่าประทับนอน และแสดงธรรมโปรด จนในที่สุดจอมอสูรจึงละทิฐิยอมอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์ ดูดวงวันเกิด

 

นั่นเป็นที่มาแห่งตำนานการสร้างพระพุทธรูปปางนี้ จึงเรียกกันว่า “ปางไสยาสน์” หรือ “ปางโปรดอสุรินทราหู” พระพุทธรูปปางนี้นิยม สร้างเป็นพระพุทธรูปบูชพระประจำวันของคนกิดวันอังคาร โดยมีคาถาบูชาประจำพระพุทธรูปปางนี้ ดังนี้  ดูดวงวันเกิด

 

เลขเด็ด คาถาบูชาพระประจำวันอังคาร (ปางไสยาสน์)

ดูดวงวันเกิด เมื่อพระอังคารเข้ามาเสวยอายุ หรือเข้ามาแทรกให้สวดบทขัด พระปริต ยัสสะ นุภวโตฯ ถ้าจะสวดให้เต็มตามกำลังต้องสวด 8 จบ (หรือถ้าเวลามีจำกัด จะสวด 1 จบก็ได้) เป็นการสวดบูชาพระพุทธรูปปางไสยาสน์ เลขเด็ด 

 

ดูดวงวันเกิด ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะทัสเสนติ ภิงสะนัง

ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต ดูดวงวันเกิด

สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ

เอวะ มาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

ดูดวงวันเกิด (สวดวันละ 1 จบ หรือ 8 จบ) เลขเด็ด 

การสวดคาถานี้บูชาพระปางไสยาสน์ อันป็นพระประจำวันอังคาร จะทำให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตอย่างคาดไม่ถึง

ดูดวงแม่นๆ-ด้วยศาสตร์ต่าวๆ-ดูดวงความรัก-ดูดวงวันเกิด-พร้อมแจก-เลขเด็ด

ดูดวงแม่นๆ-ด้วยศาสตร์ต่าวๆ-ดูดวงความรัก-ดูดวงวันเกิด-พร้อมแจก-เลขเด็ด

เลขเด็ด คาถาบูชาเทวดาพระอังคาร ดูดวงความรัก

นิยมใช้สวดบูชาเทพยดาพระอังคาร ภายหลังการสวดบูชา พระพุทธรูปปางไสยาสน์ เพื่อให้ระบายความทุกข์โศกตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ คาถาบูชาเทพยดาพระอังคาร มีดังนี้ ดูดวงวันเกิด

 

อิติปิโส ภควา พระอังคาร จะมัสมิง จะ พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุรัง สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย ลาภัง ภะวันตุ เมฯ เลขเด็ด 

 

ดูดวงแม่นๆ คาถาบูชาดวงประจำวันเกิดวันอังคาร ดูดวงความรัก

คนเกิดวันอังคาร นิยมสวดคาถาฝนเสน่หามาตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย เพื่อเป็นคุณทางด้านเมตตามหานิยม คาถาคนเกิดวันอังคาร(คาถาฝนเสนหา) มีดังนี้ ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง (สวดวันละ 8 จบ)

 

ดูดวงแม่นๆ เกณฑ์ชะตาคนกิดวันอังคาร ตั้งแต่อายุ 15-75 ปี ดูดวงความรัก

ดูดวงแม่นๆ ชะตาชีวิตของคนเกิดวันอังคารที่กล่าวนี้ เป็นการทำนายอย่างกว้างๆ พอเป็นแนวทาง เกณฑ์ชะตาชีวิตช่วงไหนไม่ดีมีเคราะห์ ควรระวังเป็นพิเศษกระทำแต่สิ่งที่เป็นมงคล และบำเพ็ญกุศลมากเป็นพิเศษ จะทำให้ช่วงชีวิตดังกล่าวดีขึ้น ทำให้ช่วงมีเคราะห์ผ่านพ้นด้วยความราบรื่น สามารถดำเนินชีวิตช่วงตกต่ำหรือไม่ค่อยดีอย่างมีความสุขกว่าที่คิด เลขเด็ด 

 

ดูดวงแม่นๆ ชะตาชีวิตของคนเกิดวันอังคาร เป็นการทำนายตามลักษณะของพื้นดวง อาศัยอิทธิพลของดาวเคราะห์แต่ละดวงที่โคจรเข้าใกล้ดาวประจำชะตา(ดาวอังคร) ทำใดคนกิดวันอังคารมีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เลขเด็ด 

 

ดูดวงแม่นๆ คนเกิดวันอังคาร ตั้งแต่ปฏิสนธิ(เกิด) ขึ้นพระอังคารเข้ามามีอิทธิพลจนกระทั่งอายุ 2 ปี ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะช่วงตั้งแต่อายุ 15 ปี ขึ้นไป

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 15 ปี ถึง 15 ปี 2 เดือน 26 วัน 16 ชั่วโมง พระพฤหัสบดีแทรกพระพุธ เป็นช่วงที่คนเกิดวันอังคารได้รับผลดีหลายเรื่องได้ลาภผลจากชายหรือหญิงผิวนื้อสองสี อยู่ทางทิศตะวันตกหรือตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงนี้ไม่ควรเดินทางไกลอาจประสบอุบัติเหตุ ดูดวงวันเกิด

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 15 ปี 2 เดือน 26 วัน 16 ชั่วโมง ถึงอาย 1ปี 1เดือน 16 วัน 16 ชั่วโมง พระราหูเข้าแทรกพระพุธ ทำให้คนวันอังคารได้รับความทุกข์ใจจากชายหรือหญิงที่มีผิวเนื้อดำแดงหรื่องกล่าวร้ายใส่โทษ หรืออาจล้มป่วย มีเรื่องทำให้เสียทรัพย์มาก ช่วงนี้หากล้มป่วยให้ย้ายที่นอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 17 ปี 1 เดือน 16 วัน 16 ชั่วโมง ถึงอายุ 20 ปี 5 เดือน 6 วัน 16 ชั่วโมง เลขเด็ด  พระศุกร์แทรกพระพุธ คนเกิดวันอังคารได้รับโชคลาภจากมิตรสหายหรือคนคุ้นเคย ซึ่งเป็นคนผิวขาวหรือผิวเนื้อดำแดงคนเหล่านี้ให้แต่สิ่งดีๆทั้งนั้น ดูดวงวันเกิด

 

ดูดวงความรัก อายุระหว่าง 20 ปี 5 เดือน 6 วัน 16 ชั่วโมง ถึงอายุ 21 ปี 4 เดือน 16 วัน 16 ชั่วโมง พระอาทิตย์แทรกพระพุธคนเกิดวันอังคาร ประสบอุปสรรคหลายเรื่อง ต้องพลัดพรากจากของรัก อาทิ สมี ภรรยา หรือลูกๆ ช่วงนี้อาจเจ็บป่วยหรือมีเรื่องเป็นคดีความ หากเจ็บป่วยให้ย้ายที่นอนไปกทางทิศตะวันออก ระหว่างนี้ต้องระวังศัตรูที่มุ่งร้ายป็นคนผิวเนื้อดำแดง ดูดวงความรัก

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 21 ปี 4 เดือน 16 วัน 16 ชั่วโมงถึงอายุ 23 ปี 8 เดือน 26 วัน 16 ชั่วโมง พระจันทร์แทรกพระพุธ เป็นช่วงที่ดีของคนเกิดวันอังคาร เป็นช่วงที่ได้รับโชคลาภประสบความสำเร็จในกิจการและได้ลาภผลจากมิตรสหายและคนคุ้นเคย ลาภที่ได้นั้นมาจากทิศตะวันออก เลขเด็ด 

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 23 ปี 8 เดือน 26 วัน 16 ชั่วโมงถึงอายุ 25 ปี (บริบูรณ์) ช่วงนี้พระอังคารแทรกพระพุธ เกณฑ์ชะตาช่วงนี้จะมีเรื่องเป็นคดีความ ควรจะระวังเรื่องฟินไฟในบ้านให้ดี นอกจากนั้นควรระวังดูแลทรัพย์สินให้ดี เพราะอาจถูกโกงหรือถูกขโมย ช่วงนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ค่อยดีมีปัญหาเสมอ และต้องระวังศัตรูที่จ้องมุ่งร้ายเป็นคนผิวเนื้อดำแดง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะนำความเดือดร้อนมาให้ ระหว่างนี้หากเจ็บป่วยให้ย้ายที่นอนไปทางทิศเหนือ เลขเด็ด 

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 25 ปี(บริบูรณ์) ถึงอายุ 25 ปี 11 เดือน 3 วัน 8 ชั่วโมง ช่วงอายุดังกล่าวของคนเกิดวันอังคาร เป็นระยะที่พระเสาร์เสวยอายุตัวเอง ส่งผลให้ต้องมีเรื่องเสียทรัพย์เจ็บปวย ญาติพี่น้องต้องจากไปไกล ต้องระวังเรื่องอุบัติหตุ เลขเด็ด ช่วงนี้หากเจ็บไข้ได้ป่วยควรย้ายที่นอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ดูดวงวันเกิด

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 25 ปี 11 เดือน 3 วัน 8 ชั่วโมง ถึงอายุ 27 ปี 8 เดือน 6 วัน 16 ชั่วโมง พระพฤหัสบดีแทรกพระเสาร์ มีผลกระทบทำให้คนวันอังคารไม่ควรเดินทางไกลในระยะนี้ โดยเฉพาะ ดูดวงความรัก  ห้ามเดินทางทิศตะวันตกเด็ดขาด ควรอยู่บนจะได้ลาภสักการะ ซึ่งมาจากทางทิศตะวันออก ระหว่างนี้เจ็บไข้ได้ปวยให้บนผีบ้านผีเรือน ตลอดจนพระภูมิเจ้าที่ อาการป่วยจะทุเลาและหายได้ เลขเด็ด 

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 27 ปี 3 เดือน 6 วัน 16 ชั่วโมง ถึงอายุ 28 ปี เดือน 16 วัน 1 ชั่วโมง ระยะนี้พระราหูแทรกพระเสาร์ ทำให้มีอาการเจ็บหูปวดตา บาดเจ็บที่มือและขา ทรัพย์สินเงินทองตลอดจนข้าวของมีค่าหายไป อาจถูกลักขโมยหรือถูกฉ้อโกง ช่วงดังกล่าวห้ามคบคนพาลทำให้เดือดร้อนหรือทำให้มัวหมองไปด้วย ช่วงนี้ยังได้ลาภผลดีอยู่ เลขเด็ด 

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 28 ปี 9 เดือน 16 วัน 16 ชั่วโมง ถึงอายุ 30 ปี 8 เดือน 26 วัน 16 ชั่วโมง เป็นช่วงพระศุกร์แทรกพระเสาร์ ให้ระวังศัตรูในช่วงดังกล่าวศัตรูที่พูดถึงนี้ มีผิวเนื้อดำแดง ถ้าเป็นหญิงมีผิวเนื้อขาวเหลืองอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะใส่ร้ายทำให้เดือดร้อน ภายหลังจะมีมิตรสหายซึ่งอยู่ทางทิศหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและอุปการะท่านเป็นอย่างดี

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 30 ปี : เดือน 26 วัน 16 ชั่วโมง ถึงอายุ 31 ปี 3เดือน 1 วัน 16 ชั่วโมง ระยะดังกล่าวพระอาทิตย์แทรกพระเสาร็ ทำให้คนเกิควันอังคารมีปัญหา ตั้งแต่เรื่องลูกหรือบริวารที่อยู่ในความปกครอง ก่อเรื่องเดือดรนจนต้องเสียทรัพย์ นอกจกนั้นมีคนหาเรื่องใส่ความให้ ช่วงนี้ระวังเรื่องฟืนไฟภายในบ้านให้ดี ช่วนี้ทมเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ดูดวงวันเกิด

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 31 ปี 3 เดือน 16 วัน 16 ชั่วโมง ถึงอายุ 32 ปี 8เดือน 6 วัน 1 ชั่วโมง พระจันทร์แทรกพระเสาร์ ทำให้ได้ลาภสักการะเงินทอง หรืถ้เป็นคนโสดก็ได้คู่ครองที่ถูกใจ(ในคราวนี้ หกมีครอบครัว เลขเด็ด 

แล้วก็จะได้ลูกสืบสกุล ซวนี้จะมีผู้หญิงผิวขาวหลืองหรือชายร่างลุใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออก คอยให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ดูดวงความรัก

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 32 ปี 8 เดือน 6 วัน 16 ชั่วโมง ถึงอายุ 33 ปี 5 เดือน 3 วัน 8 ชั่วโมง พระอังคารแทรกพระเสาร์ ทำให้เกณฑ์ชะตาของคนเกิดวันอังคารไม่ค่อยดี คู่ครองหรือลูกๆป่วยไม่สบายหรือต้องแยกจาก เลขเด็ด 

กันไปไก มีเรื่องเดือดร้อนทำให้เสียทรัพย์ ช่วงนี้ต้องระวังศัตรูซึ่งอาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระหว่างนี้หากเจ็บปวยไห้ย้ายที่นอนไปทางทิศเหนือ ดูดวงความรัก

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 33 ปี 5 เดือน 3 วัน : ชั่วโมง ถึงอายุ 35 ปี(มริบูรณ์) เป็นช่วจัหวะที่พระพุธทรกพระเสาร์ ปกติแล้วดาวพุธเป็นดาวคราที่อาแน่นอนไม่ได้ ดังนั้นทำให้คนกิดวันอังคารอยู่ใน สภาพที่เรียกว่า”ต้นร้ายปลายดี” ช่วงแรกๆต้องระวังศัตรู ซึ่งเป็นชายมีลักษณะผิวดำแดงตาเหลือก อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนื ก่อรื่องเดือดร้อนต้องเสียทรัพย์ระยะหลังๆ ควันอังคารโชคดีได้ลูกสืบสกุลหรือได้คู่ครองที่ดี เลขเด็ด 

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 35 ปี(บริบูรณ์)ถึงอายุ 38 ปี 4 เดือน 3 วัน 8ชั่วโมง พระพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงใหญ่และมีดาวบริวารมากเสวยอายุตัวเอง ทำให้ได้ลาภผลมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือในหลายๆ เรื่องนอกจากนั้นยังได้รับลาภสักกระงินทองจกคนที่มีผิวสีเนื้อขาวเหลือง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก เลขเด็ด 

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 38 ปี 4 เดือน 3 วัน 8 ชั่วโมง ถึงอายุ 40 ปี 5เดือน 15 วัน : ชั่วโมง เป็นระยะที่พระราหูแทรกพระพฤหัสบดี ทำให้ได้ลาภในช่วงแรกๆ แต่ภายหลังจะมีเรื่องเป็นคดีความ หรือต้องพลัดพรากจกที่อย่อศัย มิตรบางคนกลายป็นศัตรู ระยะนี้ให้ระวังชายผิวดำ ผมหยิกอ้วนลพุง อยู่ทาทิศตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียง เหนือซึ่งเป็นศัตรูของคนกิดวันอังคาร ช่วงนี้หากล้มป่วยให้ย้ายที่นอนไปทางทิศตะวันตกเลียง เลขเด็ด 

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 40 ปี 5 เดือน 15 วัน 8 ชั่วโมง ถึงอายุ 44 ปี 1เดือน 23 วัน : ชั่วโมง พระศุกร์แทรกพระพฤหัสบดี เป็นช่วงที่ดีของคนเกิดวันอังคารจะได้โชคลาภจกผู้หญิงรูปร่างโปรงๆ ผิวขาว อยู่ทางทิศเหนือจะนำโชคลาภมาให้ ดูดวงความรัก

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 44 ปี 1 เดือน 23 วัน 8 ชั่วโมง ถึงอายุ 45 ปี 2 เดือน 13 วัน 8 ชั่วโมง พระอาทิตย์ดาวดวงใหญ่แทรกพระพฤหัสบดีทำให้คนเกิดวันอังคารไม่สบายเล็กน้อย แต่ยังดีที่อยู่ในเกณฑ์ชะตาที่มีลาภมาให้ มิตรสหายจะนำลาภมาให้เป็นคนผิวดำแดง มียศศักดิ์มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเป็นคนนำลาภมาให้ ดูดวงความรัก

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 45 ปี 2 เดือน 13 วัน 8 ชั่วโมง ถึงอายุ 47 ปี 10 เดือน 3 วัน 8 ชั่วโมง พระจันทร์แทรกพระพฤหัสบดี ทำให้มีเรื่องทะเลาะกัน ผู้หญิงที่มีผิวขาวเหลืองอยู่ทางทิศตะวันออกเป็นศัตรูคอยขัดขวาง ช่วงนี้หากมีการเดินทางไปทางทิศใต้จะโชคดีมีลาภ เลขเด็ด 

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 47 ปี 10 เดือน 3 วัน 8 ชั่วโมง ถึงอายุ 49 ปี 10 เดือน เป็นระยะพระอังคาร ดูดวงความรัก (ดาวประจำชะตา) แทรกพระพฤหัสบดี ทำให้คนเกิดวันอังคารถูกผู้ใหญ่คอยเพ่งเล็งในแง่ไม่ค่อยดี ให้ระวังจะมีเรื่องที่ทำให้ต้องทะเลาะกัน ควรพยายามหลีเลี่ยงอย่าให้มีเรื่อง เพราะถ้ามีเรื่องจะเป็นคดีความ บริวารหรือคนที่อยู่ในบังคับบัญชาหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ ทำให้เสียทรัพย์ ช่วงนี้หากเจ็บป่วยให้ย้ายที่นอนไปทางทิศเหนือ อาการเจ็บป่วยก็จะทุเลาและหายไปในที่สุด ดูดวงความรัก

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 49 ปี 10 เดือน ถึงอายุ 52 ปี 2 เดือน 26 วัน 16 ชั่วโมง พระพุธแทรกพระพฤหัสบดี ทำให้คนเกิดวันอังคารมีเกณฑ์ชะตาที่ดีช่วงหนึ่ง กล่าวคือทำให้ได้โชคลาภ ประสบความสำเร็จในการงาน หากเป็นคดีความก็จะชนะคดี ยังได้ลาภต่างๆ มาหาอย่างไม่คาดคิด ลาภเหล่านั้นมาจากทางทิศใต้ เลขเด็ด 

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 52 ปี 2 เดือน 26 วัน 1 ชั่วโมง ถึงอายุ 54 ปี (บริบูรณ์) ดูดวงความรัก  เป็นระยะที่พระเสาร์แทรกพระพฤหัสบดีมีผลคนที่เกิดวันอังคารกล่าวคือ ดูดวงความรัก เป็นช่วงที่ผู้ใหญ่จะให้โทษและอาจมีเรื่องเสียทรัพย์หรือต้องเดินทางไกล ช่วงนี้หากป่วยให้ย้ายที่นอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงหนือ เลขเด็ด 

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 54 ปี(บริบูรณ์) ถึงอายุ 55 ปี 4 เดือน เป็นระยะที่พระราหูเสวยอายุตัวเอง ทำให้เกณฑ์ชะตาช่วงนี้ไม่ดี เป็นช่วงที่ต้องระวังอันตรายเป็นพิเศษ อาจเกิดเรื่องที่ทำให้เสียทรัพย์ หรือประสบอุบัติเหตุเลือดตกยางออก อาจมีเรื่องเป็นคดีอาญา ช่วงนี้อาจป่วยหรือญาติพี่น้องพ่อแม่ตลอดจนลูกเมียจะเจ็บป่วยรุนแรงถึงกับตายจากช่วงนี้ต้องระวังภัยที่มาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนศัตรูมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงนี้หากไม่สบายควรย้ายที่นอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวบ้าน

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 55 ปี 4 เดือน ถึงอายุ 57 ปี 8 เดือน พระศุกร์แทรกพระราหู ทำให้เกณฑ์ชะตาดีขึ้นได้ลาภได้ทรัพย์ได้ลาภที่พึงพอใจ หรือได้ลาภสัตว์สี่เท้า ลาภที่ว่านั้นมาจากทางทิศเหนือหรือทิศใต้ เลขเด็ด 

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 57 ปี 8 เดือน ถึงอายุ 58 ปี 4 เดือน เป็นระยะที่พระอาทิตย์แทรกพระราหู ทำให้คนเกิดวันอังคารไม่สบาย มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยหลือดี แต่ต้องระวังมิตรบางคนจะแปรพักตร์ ทำให้เสียทรัพย์ช่วงนี้ต้องระวังศัตรูซึ่งเป็นคนผิวเนื้อดำแดง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงนี้หากล้มป่วยให้ย้ายที่นอนไปทางทิศตะวันตก ดูดวงความรัก

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 58 ปี 4 เดือน ถึงอายุ 60 ปี (บริบูรณ์) ดูดวงความรัก  พระจันทร์แทรกพระราหู เป็นช่วงที่ผู้ใหญ่นำเรื่องเดือดร้อนมาให้ นอกจากนั้นต้องระวังศัตรูอยู่ทางทิศตะวันออกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ หารื่องเดือดร้อนมาให้ ช่วงนี้ไม่ควรเดินทางไปทางทิศตะวันออก หากเจ็บป่วยควรย้ายที่นอนไปทางทิศใต้อาการป่วยก็จะทุเลาหายไป ดูดวงความรัก

 

ดูดวงแม่นๆ อายุระหว่าง 60 ปี(บิบูรณ์) ถึงอายุ 60 ปี 10 เดือน 20 วัน พระอังคารแทรกพระราหูมีผลต่อคนกิดวันอังคาร กล่าวคือ มีเรื่องเดือดร้อนทำให้เสียทรัพย์ ช่วงนี้ต้องระวังศัตรูซึ่งเป็นคนผิวเนื้อดำแดง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ช่วงนี้หากเจ็บป่วยให้ย้ายที่นอนไปทางทิศเหนือของตัวบ้าน เลขเด็ด ดูดวงวันเกิด

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 60 ปี 10 เดือน 20 วัน ถึงอายุ 62 ปี 9 เดือน 10 วัน พระพุธแทรกพระราหู ทำให้คนเกิดวันอังคารได้ลาภได้ทรัพย์สินเงินทอง แต่ภายหลังมีเรื่องทำให้ต้องเสียทรัพย์ตลอดจนข้าวของ นอกจากนั้นยังถูกศัตรูใส่ความ ระยะนี้ให้ระวังคนผิวเนื้อขาวนวลตาโต ซึ่งอยู่ทางทิศใต้จะเป็นศัตรูไม่หวังดี ระหว่างนี้หากไม่สบายให้ย้าย ที่นอนไปทงทิศตะวันออกอาการป่วยก็หายไป

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 62 ปี 9 เดือน 10 วัน ถึงอายุ 63 ปี 10 เดือน 20 วัน พระเสาร์แทรกพระราหู ทำให้คนเกิดวันอังคารต้องคอยระวังศัตรูนำเรื่องเดือดร้อนในระยะนี้อาจได้ลาภเป็นเงินทอง ช่วงนี้ควร ระวังเรื่องอาหารเจ็บป่วยปวดท้องเพราะรับประทานเนื้อบางชนิด เข้าไปแต่ภายหลังจะได้ลาภ ดูดวงวันเกิด

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 63 ปี 10 เดือน 20 วัน ถึงอายุ 66 ปี (บริบูรณ์) เป็นระยะที่พระพฤหัสดีแทรกพระราหู คนวันอังคารไม่ควรเดินทางไปทิศตะวันออกช่วงนี้ควรระวังผู้หญิงผิวขาวตั้งตนเป็นศัตรูด้วย ทำให้เสียเงินทอง ช่วงนี้ควรอยู่กับบ้านจะมีลาภมาหาถึงที่ หากเจ็บป่วยให้ย้ายที่นอนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือการป่วยก็จะหายไปเองดูดวงวันเกิด

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 66 ปี (บริบูรณ์) ถึงอายุ 70 ปี 1 เดือน เป็นระยะที่พระศุกร์เสวยอายุตัวเอง ทำให้คนเกิดวันอังคารได้โชคได้ลาภต่างๆ มากมาย ซึ่งลาภเหล่านั้นมาจากทางทิศหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ดูดวงความรัก

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 70 ปี 1 เดือน ถึงอายุ 71 ปี 3 เดือน เป็นช่วงที่พระอาทิตย์แทรกพระศุกร์ ทำให้มีปัญหาสุขภาพ คนที่เคยชอบๆ กันทำความเดือดร้อนมาให้ ทำให้ต้องเสียทรัพย์ ช่วงนี้ให้ระวังคนผิวดำแดงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะเป็นศัตรู ช่วงนี้หากเจ็บป่วยไห้ย้ายที่นอนไปทางทิศตะวันตกจะทำให้อาการป่วยทุเลา ดูดวงความรัก

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 71 ปี 3 เดือน ถึงอายุ 74 ปี 2 เดือน เป็นระยะที่พระจันทร์เข้าแทรกพระศุกร์ ทำให้โชคดี โดยเฉพาะจะมีผู้หญิงผิวขาวเหลืองอยู่ทางทิศใต้เป็นคนนำลาภมาให้

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 74 ปี 2 เดือน ถึงอายุ 75 ปี 8 เดือน 20 วัน ระยะนี้พระอังคารแทรกพระศุกร์ คนเกิดวันอังคารจะได้ลาภช่วงนี้ หากป่วยให้ย้ายที่นอนไปทางทิศเหนือ อาการป่วยจะทุเลา

(จบคำทำนายของคนเกิดวันอังคารจากอายุ 15 ปิ ถึงอายุ 75 ปี) ดูดวงความรัก

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *