Connect with us

ข่าว/ดูดวง/แจกเลข/ทำนายฝัน

ทำนายฝัน โชคชะตาและตัวเลขจากฝัน พร้อม เลขเสี่ยงโชค เลขเด็ด นำโชค

Published

on

ทำนายฝันเลขเด็ด

 ศาสตร์อันลี้ลับของความฝันพระนันทาจาริย์ ปราชญ์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาผู้แต่งคัมภีร์สารัตถะสังคหะ และเป็นผู้ยืนยันว่า พระอรหันต์ไม่ฝันด้วยเหตุผลดังว่านั้น ได้ระบุมูลเกตุของความฝันไว้เป็นข้อคิดอยู่ 4 ประการคือ

 1. ฝันโดยเป็นบุพนิมิต คือ บอกให้รู้ล่วงหน้าว่าจะมีเหตุดีหรือร้ายอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น
 2. ความฝันเกิดจกดวงจิตที่ฝังพะวง หรือพัวพันอยู่กับสิ่งหนึ่งก่อนหน้าจะหลับ จึงเก็บเอาสิ่งนั้นมาฝัน
 3. เกิดจากอิทธิฤทธิ์ของเทวดา เพราะเทวดาต้องการให้โทษหรือให้คุณ
 4. ความฝัน เกิดจากธาตุกำเริบ กล่าวคือร่างกายไม่ปกติครั้นหลับลงจึงฝันไปในรูปต่าง ๆ 80

   คัมภีร์อธิบายเรื่องฝันของพระนันทาจาริย์เล่มนี้ ครั้งหนึ่งได้เคยใช้เป็นหลักสูตรของตำรทางพระพุทธศาสนาแต่ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณจากรมพระยาวชิรญาณวโรรลได้ทรงยกเลิกและใช้เรื่องอื่นแทนอย่างไรก็ตาม 

   ความฝันก็เป็นเรื่องที่บรรดานักปราชญ์หลายชาติได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ต่าง ๆ นานา และไม่ถึงกับจะลงความเห็นว่า ความฝันเป็นเรื่องไร้สาระไปเสียทีเดียวนัก เพราะนักปราชญ์บางคนก็ถึงกับลงทุนคันคว้าถึงสมุฏฐานหรือที่มาของความฝันกันอย่างเคร่งครัด โดยถือเอาว่า ความฝันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งของคนเราที่จะต้องศึกษาไว้ จนถึงกับทำเป็นตำราหรือวิชาความฝันออกมาด้วยกันหลายเล่ม เป็นตำราที่เขียนขึ้นโดยนักปราชญ์หรืนักจิตวิทยหลายชนิดและดูเหมือนว่าวิชาเรื่องความฝันนี้ จะเป็นตำรที่เก่แก่กว่าวิชาอื่น ๆ ทั้งหลายในโลกก็ว่าได้ นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง กล่าวว่า

ทำนายฝัน

ทำนายฝัน

วิชาความฝันนั้น เป็นวิชาเก่าเท่ากับตัวโลกเอง เลขเด็ด

   คำกล่าวเช่นนี้ ไม่ผิดนัก เพราะนักปราชญ์หลายคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันวความฝันเป็นสิ่งที่มนุษย์รู้จักและเริ่มสนใจมาตั้งแต่โบราณกาล และสืบทอดความสนใจในการค้นคว้ามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ซึ่งแทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีวิชาใดที่จะมีผู้ค้นคว้าหาความรู้กันมากเท่กับวิชาความฝันนี้เพราะตามบันทึกของ ศาสตราจารย์ ชิกมันด์ ฟรอย นักปราชญ์ชาวออสเตรียนผู้มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นทั้งนักจิตวิทยาและแพทย์ได้ใช้เวลาในการค้นคว้าทาความจริงในเรื่องความฝันนี้

   โดยใช้การรวบรวมเรื่องความฝันนี้เรื่องเดียวว่ามีหนังสือวิชาความฝันนี้ถึง 700 กวเล่ม เป็นภาษาต่าง ๆ ซึ่งมีภาษาเยอรมัน,ฝรั่งเศส, อังกฤษ, อิตาเลียน, สเปน, ลาติน, รัสเซีย, และ ฯลฯ และดูเหมือนว่า เยอรมันจะมีหนังสือประเภทนี้ออกมามากที่สุดรองลงไปก็คือ ฝรั่งเศส ศาสตราจารย์ ชิกมันด์ ฟรอยด์ ยอมรับว่า ความฝันเป็นศาสาตร์อันลี้ลับอย่งหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์เราที่สามารถ จะบอกเหตุกรณ์ทั้งอดีตและอนาคตได้ใกล้เคียงที่สุดซึ่งแม้วจะมีบุคคลอีกหลาย ๆ คนที่ยังไม่ยอมรับและเชื่อถือในเรื่องชนิดนี้ก็ตาม แต่บุคคลเหล่นี้ก็ไม่อาจสลัดความรู้สึกนึกคิดในทางผูกพัน กับเรื่องราวต่ง ๆ ที่ตนได้ฝันขึ้นทั้งดีและร้ายไปเสียทีเดียวได้นักเพราะความฝันบางเรื่องสามารถจะเป็นเหตุให้ผู้ฝันบางคนได้รู้สิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลย และรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงเสียด้วยในทางไทยก็ยอมรับว่า ความฝันซึ่งเป็นเครื่องบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า เรียกว่า บุพนิมิต นั้นมีอยู่จริง เช่น อย่างในคัมภีร์ หรือตำราทางศาสนาที่อ้างถึง ‘พระมหาสุบินของพระพุทธเจ้า

และอย่างที่ไทยเรในสมัยยุคประวัติศาสตร์โบราณเกือบทุกสมัย ก็ยังต้องมีโหรหลวงคอยทำหน้าที่ถวายคำภีย์พระสุบิน ของพระมหากษัตริย์อยู่ด้วยทุกครั้งเสมอไป

อิทธิพลของตัวเลขในความฝัน เลขเด็ด

   ความฝันของคนเราที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เช่น มนุษย์ หรือ สัตว์ หรืคับสิ่งของตง ๆ ตามตำราทำนายฝันส่วนมากที่ให้ความหมายของสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวเลข มักจะมีส่วนใกล้เคียงกันอยู่มาก ซึ่งอาจเกิดจากการสังเกตหรือพิจารณาเอาจากลักษณะ,รูปร่าง หรือจุดเด่น หรืลำดับของตัวอักษรของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มาเป็นหลักเกณฑ์โดยใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มานานหลายชั่วอายุคนแล้วก็ได้ จึสามารถให้ความเชื่อถือต่อการทดลองเปรียบเทียบในลักษณะที่เรียกว่า ใกล้เคียงหรือมีส่วนตรงกับเป้าหมายได้เป็นส่วนมาก

   เหตุนี้ ผู้ป็นเจ้าของตำรับเดิม จึงได้พยายามถอดเอาสิ่งที่ฝันถึงเหล่านี้ออกมาเป็น ‘เลข โดยถือเอาว่าเป็น ‘อิทธิพลอย่างหนึ่ของตัวเลข ที่บันดาลให้เป็นไปในมโนภาพแห่งความฝันของคนเรา ซึ่งแม้จะยึดถือเป็นหลักเกณฑ์ตายตัวหรือ ‘แม่นยำที่เดียวนักไม่ได้ แต่ก็เชื่อว่าจะมีส่วนใกล้เคียงกันอยู่บ้างจึงขอให้ผู้อ่านที่สนใจลองใช้ความสังเกต หรือลองหัดพิจารณาดูเองบ้าง หากจะผิดพลาดไปจากคำทำนายฝันก็ขอให้ถือว่าเป็นส่วนประกอบในการหาความสนุกหย่อนใจหรือเป็นเครื่องบันเทิงใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วกัน

ความฝัน คืออะไร…?

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ให้ความหมายว่า

“ฝัน : การนึกเห็นเป็นเรื่องราวเมื่อเวลานอนหลับ”

เซนจูรี่ ดิคชันนารี ของอังกฤษ อธิบายว่า

“ฝัน (dream) : คือความรู้สึกอย่างราง ๆ ถึงภาพและความคิดทั้งหลายบางส่วนในเวลานอนหลับลารสส์ ดิคชันนารี ของฝรั่งเศส อธิบายว่า

“ฝัน : หมวดหมู่ของความคิดและภาพทั้งหลาย ที่ปรากฎแก่วิญญาณในระหว่างนอนหลับ ความฝันมีอยู่เสมอตั้งแต่เราตั้งตันหลับจนกระทั่งเราตื่น แต่บางคืนที่เรารู้สึกว่า เราไม่ได้ฝันนั้น แท้จริงแล้ว เราฝันเหมือนกัน แต่เราจำไม่ได้เอง”

 

ในคัมภีร์สารัตถะสังคหะ 

ของ พระนันทาจาริย์ กล่าวว่า”พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า คนที่ฝันร้าย คือฝันเห็นสิ่งต่าง ๆที่น่ากลัว น่าหวาดเสี่ยวนั้น ก็เป็นเพราะเหตุที่ไม่มีสติสัมปชัญญะในเวลานอนหลับ แต่ผู้ที่มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา แม้กระทั่งหลับแล้ว ก็จะฝันเห็นแต่สิ่งที่ดีเสมอ ไม่ฝันถึงสิ่งชั่วร้ายหรือน่าหวาดกลัวเลย”และตัวเลนนำโชรจากฝัน

ความฝันดีย่อมเกิดจากหัวใจที่สงบ…ถ้าเราอยากฝันดีควรตั้งใจดี มีจิตเมตตาแก่ทุกคน ก่อนจะถึงเวลาหลับ”

พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ผู้ประพันธ์ เรื่อง “ความฝัน”ได้แปลข้อคิดในการทำนายฝัน ของต่างประเทศ ซึ่งเขียนโดยท่านผู้หญิงเดอซีเร มีหลักเกณฑ์ในการทำนายฝันที่นคิดและน่าสนใจดังนี้ 

หลักของท่านผู้หญิงเดอชีเร เลขเด็ด

ท่านผู้นี้ได้วางหลักว่า จะต้องระวัง ที่จะไม่ให้เอาความฝันก่อนเกิดจิตร่างกายไม่ปกติหรือหัวใจที่พัวพันอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมาเป็นความฝันที่เป็นบุพนิมิต คือบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าและความฝันที่อาจเป็นบุพนิมิตได้นั้น คือความฝันที่มีขึ้นตั้งแต่เที่ยงคืนถึงย่ำรุงเท่านั้น

ท่านผู้นี้ได้อธิบายต่อไปว่อานุภาพของพระจันทร์เป็นเครื่องทำความฝันให้เป็นจริงหรือไม่จริงได้ สุดแต่ว่าฝันวันไหน ตามทางโคจรของพระจันทร์ ซึ่งมีความหมายต่าง ๆ กันดังนี้

อานุภาพความฝัน เลขเด็ด

– ตามธรรมดาเป็นความฝันที่ดีเสมอ กล่าวคือ ถ้าหากฝันดี ก็จะได้ผลดีตามฝัน ถ้าฝันร้าย ผลร้าย

ขึ้น 2 คำ 

– เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้ ฝันดีหรือฝันร้ายก็จะไม่เป็นตามฝันก็จะบรรเทา ไม่ร้ายเท่าที่ฝันในวันอื่น ๆ

และตัวเลบนำโชรจากฝัน

ขึ้น 3 ค่ำ

-เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เหมือนกัน

ขึ้น 4 ค่ำ

– ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายฝัน

ขึ้น 5 ค่ำ 

– เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้ และไม่ควรเอาใจใส่

ขึ้น 6 คำ

– ตัวความฝันเองไม่แปลว่าดีหรือร้ายประการใดและอยู่ในจำพวกความฝันที่เชื่อไม่ได้ แต่ความฝันที่เกิดขึ้นในวันนี้ ผู้ฝืนจะต้องปกปิด เป็นความฝันที่รยที่สุด ถ้าเอาไปเล่าให้ใครฟังจะเคราะห์ร้าย (โดยที่จากตำราเป็นผู้หญิง จึงมีการถือโชคลางชนิดนี้ด้วย)

ขึ้น 7 คำ

 – ฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายฝันทั้งหมด

ขึ้น 8 คำ

 – ความฝันมีลักษณะเหมือนขึ้น 7 คำ

ขึ้น 9 คำ

 – มีลักษณะเหมือนขึ้น 7 ค่ำ และจะเป็นจริงเร็วขึ้นด้วย

ขึ้น 10 คำ

 – มีลักษณะเหมือนขึ้น 7 คำ

ขึ้น 11 คำ

 – ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายฝัน แต่ต้องรอไปอีกหลาย ๆ วันภายหลัง

ขึ้น 12 คำ

 – ความฝันจะตรงกันข้ามหมด คือฝันดีจะกลายเป็นร้าย ฝันร้ายจะกลายเป็นดี

ขึ้น 13 ค่ำ 

– ความฝันจะเป็นจริงเฉพาะเรื่องเดียว คือเรื่องแต่งงาน ความฝันอย่างอื่นนอกจากนั้นเชื่อไม่ขึ้น 4 คำได้

ขึ้น 14 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายฝัน แต่จคอยไปอีกนาน

ขึ้น 15 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงใน 10 วันข้างหน้านวันที่ฝัน

แรม 1 ค่ำ

 – ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายฝัน

แรม 2 ค่ำ 

– ความฝันจะเป็นจริงใน 3 วันข้างหน้า

แรม 3 ค่ำ

 – เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลย

แรม 4 ค่ำ 

– เป็นฝันดีหมดทุกอัน ถึงแม้ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี

แรม 5 ค่ำ

 – ความฝันจะเป็นจริงใน 4 วันข้างหน้า

แรม 6 คำ

– เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลย

แรม 7 ค่ำ 

– ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายฝันโดยรวดเร็ว

แรม 8 ค่ำ

 – ความฝันจะเป็นจริงใน 3 วันข้างหน้า

แรม 9 ค่ำ

 – ความฝันจะดีเสมอ ถึงแม้ฝืนร้ายก็จะกลายเป็นดี

แรม 10 ค่ำ

 – ความฝันจะเป็นจริง และจะได้ข่าวใน 8 วัน

แรม 11 ค่ำ

 – เป็นความฝันที่เตือนให้ระวังตัว

แรม 12 ค่ำ 

– เป็นความฝันที่บอกข่าวดีสำหรับอนาคตของผู้มีน

แรม 13 ค่ำ 

– ความฝันจะเป็นจริง และเป็นผลดีเสมอ

แรม 14 ค่ำ 

– มีลักษณะอย่างเดียวกับแรม 13 คำ

แรม 15 ค่ำ 

– ไม่ว่าฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนในวันนั้นเอง

เลขเด็ด ทำนายฝัน

เลขเด็ด ทำนายฝัน

หลักทำนายฝันและการใช้วิธีสังเกตจากตำหรับเสี่ยงโชคทำนายฝันโชคชะตา เลขเด็ด

   ถ้าฝันเห็น กษัตริย์, พระราชินี. ประมุข, คนแก่ผู้สูงอายุ. บิดามารดา, พระพุทธรูปบูชา, พระประธานในโบสถ์พระแก้วมรกต ฯลฯ มักจะเป็นเลข 9 (เฉพาะองค์พระราชินีถ้าในฝันมีองค์พระราชายืนประทับเคียงข้างให้ถือเป็นกษัตริย์เป็น 9 ฉะนั้นเลขนี้จะต้องเป็นเลข 2 ตัว คือ หรืออาจจะเป็น 29 ก็ได้)

 • ถ้าฝันเห็น ไก่, หนู ฯลฯ มักเป็นเลข 1 (ถือเอาว่า ก ไhเป็นพยัญชนะตัวแรก และหนูเป็นปีแรกของปีเกิด หรือปี 12 นักษัตร คือ ชวด แปลว่า หนู) ถ้าฝันเห็น เสาเรือนโดดเดี่ยว, ไม่ไผ่, ดินสอ, ก้านลูปหรือสิ่งที่เรียวยาว เช่น เส้นเชือกขึงตรง, เส้นหมี่ หรือ เสาธง(ไม่มีธง) ก้านไม้ขีด, ไม้บรรทัด, ไม้เรียว, บุหรี่ มักจะเป็นเลข 1

เลขเสี่ยงโชค :  98 , 20, 59,589 , 678

 • ถ้าฝันเห็นคนตาย, ศพ หรือโลงศพ มักจะเป็นเลข 4 (ในทางอิทธิพลของตัวเลขนี้ว่เลข 0 แทน 4 หรือ 4 แทน O ได้แต่ถ้าฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วเป็นคนแปลกหน้าและเป็นผีในฝัน มักเป็นเลข 6 (ซึ่งแปลความหมายว่า ‘ผีหลอก ผีโกหก’ คำว่าหลอกหรือโกหกจึงเท่ากับ 6) (เดิม มีดังนี้ :ฉะนั้นจึงเป็น 4 หรือ O ได)

เลขเสี่ยงโชค : 46 ,64, 04, 444 , 406

 • ถ้าฝันเห็น หีบ ห่อ, กระเป๋าเดินทาง, โต๊ะ เก้าอี้, เตียงนอน, วิทยุ หรื สมุดหนังสือ หรือวัตถุสิ่งของที่มีรูปสี่เหลี่ยม มักจะเป็นเลข 4

เลขเสี่ยงโชค : 4,04, 40, 400 , 404

 • ถ้าฝันเห็นกระแสน้ำ หรือ น้ำ มักเป็นเลข 2 (ถือเอาลำดับจากธาตุทั้ง 4 คือ 1. ดิน 2 น้ำ 3. ลม และ 4. ไฟเพราะฉะนั้นถ้ฝันเห็นดิน ก็มักตรงกับเลข 1 หรือฝันเห็น ไฟ ก็มักตรงกับเลข 4)

เลขเสี่ยงโชค : 34 ,24, 04, 423 , 320

 • ถ้าฝันเห็น แว่นตา, ถันนมผู้หญิงทั้งสองข้าง ปาก คน,เป็ด, คนกอดอก, ห่วง 2 ห่วงคล้องกัน ฯลฯ มักเป็นเลข 8 (คือถือเอาตามลักษณะ และอักษร เช่น แว่นตามีวงกลม2วงต่อเนื่องกันหรือนมสองข้าง ส่วนคำว่ปากและเป็ด ถือเอาตัวอักษร ป.เป็นความหมายของคำว่าแปด)

เลขเสี่ยงโชค : 89 ,08, 85, 823, 880

 • ถ้าฝันเห็น นก มักเป็น เลข 6 ทั้งนี้ไม่ถือตามตัวอักษร น.เป็น 1 แต่ถือเอาการออกเสียง “นก’ ใกล้เคียงกับ หก หรือถือว่านก คือ “วิหค’ ก็ได้

เลขเสี่ยงโชค : 65 ,69, 06, 695 , 396

 • ถ้าฝันเห็น เรือ มักเป็นเลข 5 (ตามความสังเกตว่า ร. เรื่อมีลักษณะคล้ายตัวเลขอารบิคเลข 5 ก็ได้)ถ้าฝันเห็นผู้หญิงในวัยสาวถึงกลางคน มักเป็นเลข 5 

เลขเสี่ยงโชค : 05 ,55, 50, 524, 569

 • ถ้าฝันเห็นหญิงคนท้อง มักเป็นเลข 6 หญิงแก่ชราหรือมารดา มักเป็น เลข 9

เลขเสี่ยงโชค : 86 ,26, 06, 625 , 326

 • ถ้าฝันเห็น พลับพลา, บ้านเรือน, อาคาร, หรือหลังคาบ้าน มักเป็น เลข 7

เลขเสี่ยงโชค : 07 ,78, 76, 729 ,786

 • ถ้าฝันเห็น วงแหวน, กำไลมือ, หลุมหรือบ่อหรือวัตถุที่มีลักษณะเป็นวงกลม หรือกลอง มักเป็นเลข 0 (บางตำราว่าแหวนมักจะตรงกับ เลข 6 ซึ่งอาจถือเอาคำว่า ว.แหวน มีลักษณะคล้ายเลข ๖ ของไทยก็ได้)

เลขเสี่ยงโชค : 06 ,60, 58,609 , 637

 •  ถ้าฝันเห็น สามง่ม, คราด, ส้อม ซ้อน, คหา, รถสามล้อ จัวหลังคา มักเป็น เลข 3

เลขเสี่ยงโชค : 30 ,03, 33, 328 , 563

 • ถ้าฝันเห็น จิ้งจก, ตุ๊กแค, จรวด, เจว็ดศาล, จอบ มักเป็น เลข 7 (ถือเอาตามตัวอักษร จ. อยู่ในคำว่าเจ็ด ส่วนตุ๊กแกนั้นถือเอาไม้ตรี (“) มีลักษณะเป็นเลข ๗ ของไทย)

เลขเสี่ยงโชค : 73 ,77, 07, 789 , 562

 • ถ้าฝันเห็น วัวควาย, สุนัข, เรือ หรือสัตว์ 4 เท้า ส่วนมากมักเป็นเลข 4 แต่ให้สังเกตว่า ถ้าเป็นสัตว์ที่อยู่ในนักษัตรของปีเกิด คืปีชวด-ปีกุน ให้ถือ ชวด (หน) 1, ฉลู (ว้) 2ขาล (เสือ) 3, เถาะ (กระต่ย) 4 มะโรง (งูใหญ่) 5, มะเล็ง งูเล็ก) 6, มะเมีย (ม้า) 7, มะแม (แพะ) 8, และวอก (ลิง) 9 ส่วนระกา (ไก่) เป็น 1 หรือ 10, จอ (สุนัข) เป็น 11 หรือ 4. กน (หมู) เป็น 12 หรือ 4

เลขเสี่ยงโชค : 95 , 45, 114 , 949

 • ถ้าฝันเห็น แก้วน้ำ, แก้ว, เพชรพลอย มีค่ามักเป็น เลข 9 มักเป็น เลข 7 และตัวเลขน้ำโซดจากฝัน 31

เลขเสี่ยงโชค : 31 ,80, 97, 985 , 303

 • ถ้าฝันเห็น เบ็ดตกปลา, (ตัวเบ็ด) ไม้เท้าถือ (มีหัวโค้งงอเหมือนรูปตัว j) ดันร่ม หรือสะพานโค้งมักเป็นเลข 6

เลขเสี่ยงโชค : 34 ,24, 04, 423 , 320

 • ถ้าฝันเห็นกางเกง, เสื้อ, ตะเกียบทั้งคู่, รางรถไฟ และรองเท้า (ทั้งคู่) มักจะเป็นเลข 2 (ถือเอาว่าสิ่งเหล่านี้มีเลขเป็นคู่คือ 2 เช่น กางเกงมี 2 ขา หรือรองเท้าต้องมีคู่หรือ 2 ข้าง)

เลขเสี่ยงโชค : 02 ,24, 86, 889 , 645

 • ถ้าฝันเห็นงูใหญ่ หรือพญานาค (ตามที่เข้าใจในฝัน) มักจะเป็นเลข 5 คือถือเอาลำดับในปีเกิด 12 นักษัตร ถ้าฝันเห็นงูเล็ก ๆ หรืองธรรมดาทั่วไป มักเป็นเลข 6 (ถือปี 12 นักษัตร

           เช่นเดียวกัน)

เลขเสี่ยงโชค : 34 ,24, 04, 423 , 320

 • ถ้าฝันเห็นมือ หรือเท้า มักเป็นเลข 5 (ถือเอาว่ามี 5 นิ้ว)แต่ถ้าฝันเห็นแขน หรือขา มักป็น 2 (ถือเอาว่ามนุษย์เรามี 2 แขน 2 ขา) แต่ถ้าฝันเห็นมือ ในลักษณะกำแน่นหรือกำหมัด หรือกำปั้นมักเป็นเลข 6 หรื 9 และถ้าฝันเห็น ‘มือจับ’ เช่น จับปลาจับสิ่งของ ถือเอาลักษณะของการ ‘จับ’ เป็นเลข 7 เช่น จับปลาก็จะต้องเป็น 87 หรือ 78 เพราะปลาเข้าในลักษณะของเลข 8 ถ้าฝันเห็นว่าวจุฬ มักเป็นเลข 5 เพราะมีปลายทั้ง 5 คล้ายดาว แต่ถ้าเป็นว่าวปักเป้า ว่วอีลุ้ม มักเป็นเลข 4 เพราะเป็น 4 มุม

เลขเสี่ยงโชค : 85 ,58, 08, 888 , 508

 • ถ้าฝันเห็นบันได มักเป็นเลขคี่ คือ 3, 5, 7, 9 (เพราะบันไดส่วนมาก จะต้องสร้างขั้นบันไดให้เป็นเลขคี่ ฉะนั้นถ้าฝันสังเกตุระยะความสูงหรือขั้นบันไดได้ ก็อาจจะมีความหมายเป็นเลขเลขใดเลขหนึ่งได้ใกล้ชิด)

เลขเสี่ยงโชค : 35 ,53,89, 759 , 397

 • ถ้าฝันเห็น ภูเขาสูงใหญ่ มักเป็นเลข 9

เลขเสี่ยงโชค : 9

 • ถ้าฝันเห็นจอมปลวก หรือตัวปลวก มักเป็นเลข 8

เลขเสี่ยงโชค : 8

 • ถ้าฝันเห็นอุจจาระ หรือ ขึ มักเป็นเลขดี (แต่ต้องสังเกตุแล้วตีความหมายให้ ว่า จำนวนของก้อนขี้นั้นมากหรือน้อย Oใกล้เคียงเช่น จำนวนก้อน 2 ก้อน ก็อยู่ในราวเลข 1, หรือ 3 แต่ถ้ามากก็ตีความหมายเป็น 5 หรือ 7 ได้ อย่าให้ถึง 9)

เลขเสี่ยงโชค : 57 ,79, 13, 791 , 597

 • ถ้าฝันเห็น หมวก, มงกฏ, ชฎา, ธงปักปลายยอด มักเป็นเลข 9 (คือ ถือว่าเป็นของอยู่สูง)

เลขเสี่ยงโชค : 9

 • ถ้าฝันเห็น กุ้ง มักเป็น 9 ถ้าฝันเห็นรวมกับปลาก็ต้องตีความหมายว่า 98

            เลขเสี่ยงโชค : 09 ,98, 89, 898 , 989

 • ถ้าฝันเห็น เต่า, ตะพาบ มักเป็น เลข 4 บางตำราว่าเลข 3 คือถือว่าตัวอักษร ต. ใกล้เคียงกับเลข ๓ ของไทย 

เลขเสี่ยงโชค : 34 ,43, 04, 423 , 423

   ที่ยกมานี้ เป็นแนวทางตัวอย่างของอิทธิพลตัวเลขสิ่งต่าง ๆในฝันตามเหตุผลของเจ้าของตำรับเดิมแตโบราณกซึ่งทนจะเชื่อหรือไม่ก็ตามที ก็ลองพิจารณสังเกตเอาตามที่ท่านฝันดูสัก 2-3 ครั้ง บางทีจะช่วยให้ทนมีประสบการณ์แปลก 1ใหม่ ๆ ขึ้นบ้าง “

ความฝันกับสัญลักษณ์ตัวเลขไว้เสี่ยงโชค เลขเด็ด

ต่อไปนี้เป็นสรุปความฝันที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเลขต่างๆโดยสังเขปให้ท่านพิจารณาอีกครั้ง

เลข 1 : ได้แก่ ฝันเห็น ไก่, หนู, เสาเรือน, ดินสอ, ปากกา, ไม้ไผ่,ก้านธูป, บุหรี่, หนอน, ดิน, เส้นผม, เส้นเชือก, เทียนไข,มดเล็ก ๆ, ปิ่นปักผม, สายสร้อย, คบ, คอกบัว ฯลๆ

เลข 2 : ได้แก่ ฝืนเห็น น้ำ, ตะเกียบ, กางเกง, เสื้อ, รองเท้า, ราง-หนทาง, ขื่อคา, เลือด, คุ้มหู,ช้อนส้อม, ข้าวสาร, ขวด, วัว (ฉลู) ผีเสื้อ, ถนนรถไฟ,แขน, ขา ฯลฯ

เลข 3 : ได้แก่ ฝันเห็น สามง่ม, ดราด, ส้อม (ไม่รวมข้อน), คหา,ลั่วหลังคา, ทางสามแยก หรือสามแพร่ง, ธงสามเหลี่ยม, เต่า,ตะพาบน้ำ, รถสามล้อ, สามขา, พัดลม, ลม, เสื่อ (ขาล),เกาทัณท์หรือธนู, สามเณร, เตาไฟ, ซี่ฟัน ๆลๆ

เลข 4 : ได้แก่ ฝันเห็น คนตาย, โลงศพ, หีบห่อ, กระเป้าเดินลังไม้, สมุด, หนังสือ, กระจก, เครื่องบิน, สัตว์สี่เท้า 4 ชนิด (สุนัข, เสือ, กระต่าย, วัว, ควาย, ลา, แมว ฯ รถยนต์ ศัเช็ดหน้ำ, มัง, ว่าวปีกเป้า, ไพ่ปีอก, หน้าต่างจอภาพยนตร์ ฯลๆ

เลข 5 : ได้แก่ ฝันเห็น งูใหญ่ (มะโรง, พญานาค, ผู้หญิง, เรือคน, ว่าวจุฬา, รั้วบ้น, ควงดาว, เมฆหมอก, ดอกไม้ (หอม), มือ, เท้า ๆลๆ

เลข 6 : ได้แก่ ฝันเห็น ไม้เท้ เบ็ดตกปลา, คันร่ม, ผีหลอก, หอกขวาน, คาบ, งู (มะเสั่ง), กระบวย, ลูกเต่ำ (หกเหลี่ยม,สะพานโค้ง, ระฆัง, นก (วิหค), กุญแจ, ต้นไม้, หมาก ฯลฯ

เลข 7 : ได้แก่ ฝันเห็น ตุ๊กแค, จิ้งจก, งอบ, จรวด, เว็ค,แจกัน, มืดพร้, จิ้งหรีด, จักจั่น, เดีย, อาคารบ้านหลังคา, ไม้ (มะเมีย) ฯลๆ

เลข 8 : ได้แก่ ฝันเห็น แว่นตา, นมผู้หญิง, ห่วง 2 ห่วงคล้องกัน,คนกอดอก, เปิด, พระสงฆ์, ญาติผู้ใหญ่, ปีบน้ำ, แมงมุม,โบสถ์, แพะ (มะแม), แมลงป้อง, ปลวก, จอมปลวก,ปราสาท, พระปรางค์, โซ่ตรวน, ปากคน, ปลิง ฯลๆ

เลข 9 : ได้แก่ ฝันเห็น กษัตริย์, บิดมรดา, พระพุทธรูป, พระแก้วมรกต, พระปฐมเจดีย์, ภูเขา, ภูเขาทอง, ลิง (วอก),ยักษ์, กำแพงใหญ่ ๆ, เทวดา, กุ้ง, คบ, ช้ง, ต้นไม้ใหญ่,

ฉัตร ฯลๆ

เลข 10 : ได้แก่ ฝันเห็น ห่วง, แหวน, กำไลข้อมือ, นาฬิกาข้อมือ,ถังน้ำ, พระอาทิตย์, พระจันทร์, คนตาย, หลุม, บอ, ถ้อรถ,ชามจาน, กระป้องกลม, กลอง, โถส้วม, ฆ้อง, ผลไม้ลูกกลม ๆ, กระคุม, ถาด ฯล

บทสวดมนต์ความฝัน

   ในคืนหรือวันที่ฝัน จะฝันดีหรือร้ายก็ตาม เมื่อตื่นจากฝันแล้ว ให้ท่องบทสวดมนต์ต่อไปนี้ เพื่อช่วยเสริมความฝันดีให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น ถ้าฝันร้ายจะได้ช่วยบรรเทาให้เบาบางลง

ก่อนสวดควรตั้งนะโม 3 จบเสียก่อน แล้วกราบ 3 ครั้ง

อยหนุนมิตติ สวมงคลญ      จโย จามนๆโป สกุณสส สหุโท

ปาปดุคโห ๆสุสุปิน อกนุติ   พูทรานภาวน วินๆสไมนูต

อยนหนุนิมิตติ ควมงคล      จโย จามนๆโป สทณสสุ สหุโท

ปาปดุคโห ๆสุสุปีน อกนุต   วินๆสเมนูต มีมุมานภาเวน

อยนทุนุนิมิตต้ สวมจูดสญ   จโย จามนาโป สกุณสุส สทโท

ปาป์ดุคโห ๆสุสุปิน อกนุต    สงมานุภาเวน วินๆสมนตู

 

หรือใช้บทสวดมนต์สั้น ๆ ว่า

พุทธัง นิมิตตัง (พุทธ นิมิตติ)

ธัมมัง นิมิตตัง (รมมิ นิมิตติ)

สังมัง นิมิตตัง (สงฆ์ นิมิตติ)

ขออวยพรให้ท่านฝันดีและประสบลาภผลในความฝัน

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *