เรื่องน่ารู้ » “ปีชวด”อาชีพและความสำเร็จ

“ปีชวด”อาชีพและความสำเร็จ

17 มกราคม 2019
97   0

ด้วยลักษณะที่เป็นคนฉลาดล้ําลึก ช่างสังเกต สุขุมเยือก เย็น มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตีประเด็นปัญหาได้แตก เข้าใจสิ่ง ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ตัดสินสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผลและเป็นคนที่ไม่มี อคติใดๆ แล้วยังเป็นนักฟังที่ดี ผู้ที่เกิดปีชวดจึงมีความสามารถอัน ยอดเยี่ยมในการเป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําที่ถูกต้อง

ความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่ของชาวปีชวดก็คือ ความมั่งคั่ง ความ มีอํานาจ เกียรติยศชื่อเสียง ยศถาบรรดาศักดิ์ ความหรูเริ่ดในวงสังคม ในวงสังคม ความทะเยอทะยานอย่างไร้รขอบเขตประสานกับความมีญาณอันวิเศษที่สามารถหยังรู้ถึงโชคชะตาแห่งความสำเร็จหรือไม่ก็ปัญหาที่กําลังคืบคลานมา ประกอบกับสติปัญญาอันแหลมคม ย่อมเป็นเครื่องประกันความสําเร็จของผู้ที่เกิดปีชวดได้เป็นอย่างดี เขาหรือเธอมีความเหมาะสมกับการเป็นผู้บังคับบัญชามากกว่าที่จะอยู่ใต้อํานาจของใคร และถึงแม้คนปีชวดจะเป็นคนขยันขันแข็งในการทํางานเป็นเครื่องวัดประสิทธิภาพ รวมทั้งชอบลักษณะงานที่มีความหมากหลายไม่ซ้ำซาก

อาชีพและความสำเร็จ

อาชีพที่เหมาะสมกับผู้ที่เกิดปีชวดก็คือ งานทางด้านสื่อสาร มวลชน ทุกแขนง ทั้งด้านสิ่งพิมพ์ เช่น การเป็นนักเขียน และทางด้านวิทยุโทรทัศน์ นักแสดง ที่ปรึกษา นักกฎหมาย นักการเมือง นักออกแบบ วิศวกร นักบริหาร เจ้าของกิจการ นักวิจัย นักประวัติศาสตร์ นักกีฬาที่ต้องอาศัยความเร็ว หรือแม้แต่ศิลปินตลก