Connect with us

เลขเด็ดหวยดัง

รวม เลขเด็ด เลขมงคล หวยเด็ด หวยแม่นๆ ขั้นเทพเข้าทุกงวด

Published

on

เลขเด็ด

 

หวยแม่นๆ มงคลที่ 9 ชื่อมงคลสำหรับเด็ก และท่านที่เกิดวันศุกร์

 

ตามหลักโหราศาสตร์ไทย ผู้ที่เกิดวันศุกร์คือผู้ที่เกิดในเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกาของเช้าวันศุกร์ จนถึงเวลา ๐๕.๕๙ นาฬิกาของเช้าวันเสาร์ หวยเด็ด  พระศุกร์เป็นเทวดานพเคราะห์ที่ให้ผลประเภทศุภเคราะห์ ธาตุน้ำ เป็นคู่มิตรกับพระอังคาร เป็นคู่ศัตรูกับพระเสาร์ ประจำอยู่ทิศเหนือ มีพระคาวี (วัว) เป็นพาหนะพระศุกร์แทนด้วยเลข ๖ พระอิศวรสำแดงฤทธิ์ ปั้นพญาโค ๒๑ ตัวเป็นผงธุลี ห่อด้วยผ้าสีน้ำเงินเข้มแล้วพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นเทพบุตรผู้มีกายสีน้ำเงินคราม ให้พระนามว่า “พระศุกร์เทวา” ด้วยเหตุนี้กำลังพระเคราะห์ของท่านที่เกิดวันศุกร์จึงเท่ากับ ๒๑ อักษรในภูมิทักษาแต่ละภูมิของท่านที่เกิดวันศุกร์เป็นดังนี้ หวยแม่นๆ

 

อักษรนำหน้าชื่อ ภูมิบริวาร เลขเด็ด หวยเด็ด หวยแม่นๆ 

                                                             

ภูมิบริวาร :  พระศุกร์(๖) ชื่ออัชนาม  อักษร ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ

 

ภูมิอายุ : พระอาทิตย์(๑) ชื่อครุฑนาม อักษร อ และสระต่างๆ

 

ภูมิเดช : พระจันทร์(๒) ชื่อพยัคฆ์นาม หวยเด็ด อักษร ก, ข, ค, ฆ, ง เลขเด็ด

 

ภูมิศรี : พระอังคาร(๓) ชื่อราชสีห์นาม อักษร จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ หวยแม่นๆ

 

ภูมิมูละ : พระพุธ(๔) ชื่อโสณนาม อักษร ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ เลขเด็ด

 

ภูมิอุตสาหะ : พระเสาร์(๗) ชื่อนาคนาม หวยเด็ด อักษร ด, ต, ถ, ท, ธ, น

 

ภูมิมนตรี : พระพฤหัสบดี(๕) ชื่อมุสิกนาม หวยเด็ด อักษร บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม

 

ภูมิกาลกิณี : พระราหู(๘) ชื่อคชนาม หวยเด็ด อักษร ย, , ,

 

อักษรนำหน้าชื่อ ภูมิบริวาร หวยเด็ด

 

ภูมิบริวารของท่านที่เกิดวันศุกร์คือ พระศุกร์(๖) ชื่ออัชนาม อักษร ศ, ษ, ส, ห, ฟ, ฮ หากต้องการความเป็นมงคลของชื่อตามหลักเลขศาสตร์ด้วยแล้ว อักษรที่ควรนำมาใช้จะมีอยู่สี่ตัวด้วยกัน นั่นก็คือ ษ, ห ฬ ฮ เพราะทั้งสี่ตัวตรงกับตำแหน่งตาวที่เป็นศุภเคราะห์ เลขเด็ด เลขมงคล

ษ เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ ๔ เทียบได้กับพระพุธ เป็นศุภเคราะห์ ธาตุน้ำ

ห, ฬ, ฮ เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ ๕ เทียบได้กับพระพฤหัสบดี เป็นศุภเคราะห์ ธาตุดิน หวยเด็ด เลขมงคล

 

เลขมงคล หวยแม่นๆ อักษรในภูมิบริวารช่วยเสริมในเรื่องของ สามี ภรรยา บุตร ญาติ ผู้ที่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือด ผู้ที่อยู่ร่วมชายคาบ้าน สัตว์เลี้ยง คนในปกครอง หากท่านต้องการเติบใหญ่ไปมีบริวารที่แวดล้อมคอยเกื้อกูล ก็ควรใช้อักษรในภูมิบริวารนี้นำหน้าชื่อ หรือให้มีปรากฏในชื่อมากกว่าหนึ่งตัวเพื่อเสริมให้ครอบครัวมีแต่ความอบอุ่น ตลอดจนให้บริวารเกิดความยำเกรง เลขเด็ด

เลขมงคล

เลขมงคล

ชื่อที่คัดสรรแล้ว หวยเด็ด เลขมงคล

 

ศุภิดา (สุ – พิ – ดา) หมายถึง ความดี เด่นด้วยภูมิอายุ อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ชีวิตราบรื่น ปราศจากอุปสรรคและปัญหา มากด้วยผู้อุปถัมภ์ หวยแม่นๆ ๑๕ เลขเด็ด

 

ศุภานัน (สุ – พา – นัน) หมายถึง บุคลิกดี เด่นด้วยภูมิอายุ อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มากด้วยผู้อุปถัมภ์ชีวิตราบรื่น ปราศจากอุปสรรคหวยแม่นๆ ๒๔ เลขเด็ด

 

สถบดี (สะ – ถะ – บอ – ดี) หมายถึง ผู้ปกครองแผ่นดิน เด่นด้วยภูมิอายุ อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มากด้วยผู้อุปถัมภ์ หวยแม่นๆ ๑๘ หวยเด็ด

 

สัณฐิติ (สัน – ถิ – ติ) หมายถึง ความมั่นคง เด่นด้วยภูมิอายุ ศรีและมูละ เสริมให้ท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง หวยแม่นๆ ๓๖ เลขเด็ด

 

สมิตา (สะ – มิ – ตา) หมายถึง รอยยิ้ม เด่นด้วยภูมิอายุ อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ชีวิตราบรื่นปราศจากอุปสรรคมากด้วยผู้อุปถัมภ์  ๒๐ หวยแม่นๆ หวยเด็ด เลขมงคล

 

สัณหพจน์ (สัน – หะ – พด) หมายถึง ผู้มีวาจาไพเราะ เด่นด้วยภูมิอายุ ศรี มูละ อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านรุ่งเรืองในทุกด้าน ประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย หวยแม่น หวยเด็ด ๔๙

 

เลขเด็ด หน้า 288 หวยเด็ด

 

สาธกา (สา – ทะ – กา) หมายถึง ความสำเร็จ เด่นด้วยภูมิอายุ เดชและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีเกียรติยศชื่อเสียง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ ฐานะความเป็นอยู่มันคง เลขมงคล ๑๔ หวยเด็ด

 

สาธิก (สา – ทิก) หมายถึง สำเร็จตามที่หวัง เด่นด้วยภูมิอายุ เดชและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีชีวิตที่ราบรื่น ปราศจากอุปสรรค ไร้โรคภัยมีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ หวยแม่นๆ ๑๗ หวยเด็ด

 

สิทธินนท์ (สิด – ทิ – นน) หมายถึง ยินดีในความสำเร็จ เด่นด้วย ภูมิอายุและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีชีวิตที่ราบรื่น ปราศจากอุปสรรคปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพร่างกายแข็งแรง เลขมงคล ๔๐ หวยเด็ด

 

สิปปภาส (สิบ – ปะ – พาด) หมายถึง ผู้มีศิลปะ เด่นด้วยภูมิอายุและมนตรี เสริมให้ท่านสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มากด้วยผู้อุปถัมภ์ หน้าที่การงานมั่นคง เลขมงคล ๒๔ เลขเด็ด

 

สุธางค์ (สุ – ทาง) หมายถึง พระจันทร์ เด่นด้วยภูมิอายุ เดชและอุตสาหะ หวยเด็ด เสริมให้ท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีเกียรติยศชื่อเสียง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ เลขมงคล ๓๒ เลขเด็ด

 

สุธานิธิ (สุ – ทา – นิ – ทิ) หมายถึง พระจันทร์ เด่นด้วยภูมิอายุและอุตสาหะ เสริมให้ท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีชีวิตที่ราบรื่น ปราศจากอุปสรรค เลขมงคล ๓๐ เลขเด็ด

 

สุธีมนต์ (สุ – ที – มน) หมายถึง ผู้มีปัญญาเป็นเลิศ หวยเด็ด เด่นด้วยภูมิอายุ อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยผู้อุปถัมภ์ ปราศจากโรคภัยปราศจากอุปสรรค หน้าที่การงานมั่นคง เลขมงคล ๓๖

 

สุทธญาณ์ (สุด – ทะ – ยา) หมายถึง ความรู้ที่บริสุทธิ์ เด่นด้วยภูมิอายุ ศรี มูละและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีฐานะที่มั่นคง ชีวิตราบรื่นปราศจากอุปสรรคมากด้วยผู้อุปถัมภ์ เลขมงคล ๓๒ เลขเด็ด

 

เลขมงคล หน้า 289 หวยเด็ด

 

สุทธภา (สุด – ทะ – พา) หมายถึง รัศมีที่งดงาม เด่นด้วยภูมิอายุอุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีชีวิตที่ราบรื่นมากด้วยผู้อุปถัมภ์ การงานมั่นคง เลขมงคล ๑๕ เลขเด็ด

 

สิทธิกานต์ (สุด – ทิ – กาน) หมายถึง ความดีที่น่าพึงพอใจ เด่นด้วยภูมิอายุ เดชและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีเกียรติยศชื่อเสียง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ ปราศจากอุปสรรค เลขมงคล ๓๖ หวยเด็ด

 

สุทัชชา (สุ – ทัด – ชา) หมายถึง ให้ในสิ่งดี เด่นด้วยภูมิอายุ ศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีฐานะที่มั่นคง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ปราศจากอุปสรรค การงานเจริญรุ่งเรือง เลขมงคล ๑๘ หวยเด็ด

 

สุทัตตา (สุ – ทัด – ตา) หมายถึง ผู้เกิดมาดียิ่ง เด่นด้วยภูมิอายุและอุตสาหะ เสริมให้ท่านสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ชีวิตราบรื่นปราศจากอุปสรรค ฐานะมั่นคง การงานมั่นคง เลขมงคล ๒๐ เลขเด็ด หวยเด็ด

 

สุทินา (สุ – ทิ – นา) หมายถึง วันที่เป็นมงคล เด่นด้วยภูมิอายุและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีฐานะมั่นคง การงานมั่นคง ปราศจากโรคภัยชีวิตราบรื่น ปราศจากอุปสรรค เลขมงคล ๑๙ หวยแม่นๆ 

 

สุภศิน (สบ – พะ – สิน) หมายถึง ผู้มีอำนาจ เด่นด้วยภูมิอายุ อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมากด้วยผู้อุปถัมภ์ ชีวิตปราศจากอุปสรรค เลขมงคล ๓๒ หวยเด็ด เลขเด็ด

 

สุนัฏฐา (สุ – นัด – ถา) หมายถึง ผู้ฉลาดที่น่ายกย่อง เด่นด้วยภูมิอายุและมูละ เสริมให้ท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง การงานรุ่งเรือง ๓๖ หวยเด็ด

 

สุภกิณห์ (สุบ – พะ – กิน) หมายถึง รัศมีเรืองรอง เด่นด้วยภูมิอายุ เดช มูละและมนตรี เสริมให้ท่านมีเกียรติยศชื่อเสียง หวยแม่นๆ มีการงานอันทรงเกียรติ ปราศจากโรคภัย ปราศจากอุปสรรค เลขมงคล ๓๓ เลขเด็ด

หวยแม่นๆ

หวยแม่นๆ

หน้า 290 เลขเด็ด

 

อักษรนำหน้าชื่อ ภูมิอายุภูมิอายุของท่านที่เกิดวันศุกร์ คือ พระอาทิตย์ (๑) ชื่อครุฑนาม ประกอบด้วยอักษร อ และสระต่างๆ ได้แก่ เอ, แอ, โอ, ไอ หากต้องการความเป็นมงคลของชื่อตามหลักเลขศาสตร์ด้วยแล้ว จะมีอักษรที่ควรนำมาใช้เพียง ๑ ตัวเท่านั้นคือ อ เพราะตรงกับตำแหน่งดาวที่เป็นศุภเคราะห์ส่วนสระที่นำหน้าชื่อได้คือ เอ, โอ อ เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ 5 เทียบได้กับพระศุกร์ เป็นศุภเคราะห์ ธาตุน้ำ หวยเด็ด

 

อักษรในภูมิอายุช่วยเสริมและแก้ไขในเรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ หากท่านต้องการให้ลูกหลานมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ซึ่งการไม่มีโรคถือเป็นสิ่งวิเศษ การใช้อักษรในภูมิอายุมานำหน้าชื่อก็เหมือนกับว่าท่านได้ให้พรคุ้มภัยติดตัว สำหรับเด็กที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเมื่อแรกเกิดก็เหมาะจะใช้เป็นอักษรนำหน้าชื่อ เพื่อแก้ไขเรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้เด็กเติบโตโดยมีพลานามัยที่สมบูรณ์

 

หวยแม่นๆ ชื่อที่คัดสรรแล้ว

 

อนุภา (อะ – นุ – พา) หมายถึง สายฟ้า เด่นด้วยภูมิ มูละและมนตรี หวยแม่นๆ เสริมให้ท่านมีฐานะความเป็นอยู่มั่นคง หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองมากด้วยผู้อุปถัมภ์ การงานเจริญรุ่งเรือง เลขมงคล ๑๔ เลขเด็ด

 

อดิศา (อะ – ดิ – สา) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ เด่นด้วยภูมิบริวารและอุตสาหะ เสริมให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิต มากด้วยมิตรและภูมิบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มีฐานะที่มั่นคง หวยแม่นๆ ๑๙

 

อติเทพ (อะ – ติ – เทบ) หมายถึง เทพผู้เป็นใหญ่ เด่นด้วยภูมิอุตสาหะและมนตรี เสริมให้ชีวิตมีแต่ความราบรื่น มากด้วยเสน่ห์ ใครเห็นใครรัก มีฐานะมั่นคง การงานเจริญรุ่งเรือง ๒๔ เลขเด็ด

 

เลขเด็ด หน้า 291 หวยเด็ด

อธิน (อะ – ทิน) หมายถึง ผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เด่นด้วยภูมิอุตสาหะเสริมให้ชีวิตของท่านปราศจากอุปสรรคและปัญหา ดำเนินชีวิตด้วยความผาสุก หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง หวยแม่นๆ เลขมงคล ๑๙

 

อธิษฐ์ (อะ – ทิด) หมายถึง ผู้มีความปรารถนา เด่นด้วยภูมิบริวาร มูละและอุตสาหะเสริมให้ท่านมีชีวิตที่ผาสุกรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองมากด้วยอำนาจวาสนา เลขมงคล ๓๖ เลขเด็ด หวยแม่นๆ 

 

อนัญญา (อะ – นัน – ยา) หมายถึง ผู้เป็นที่หนึ่ง เด่นด้วยภูมิศรีและอุตสาหะ เสริมให้ชีวิตของท่านมีความราบรื่น ปราศจากอุปสรรคและมีเกียรติยศชื่อเสียง ได้เป็นเจ้าคนนายคน มีฐานะมั่นคง หวยแม่นๆ ๒๔ หวยเด็ด

 

 อภิขณา (อะ – พิก – ขะ – นา) หมายถึง ยุคสมัยที่ยิ่งใหญ่, ช่วงเวลาที่พิเศษ เด่นด้วยภูมิเดช มูละและมนตรี เสริมให้ท่านเปี่ยมด้วยอำนาจวาสนา การงานเจริญรุ่งเรือง มีฐานะมั่นคง หวยแม่นๆ ๑๙ เลขเด็ด หวยเด็ด

 

อภิมุข (อะ – พิ – มุก) หมายถึง หวยแม่นๆ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านเปี่ยมด้วยอำนาจวาสนา เป็นที่เคารพยำเกรง แวดล้อมด้วยผู้อุปถัมภ์ การงานเจริญรุ่งเรือง หวยแม่นๆ ๑๙

 

อัจจิมา (อัด – จิ – มา) หมายถึง ผู้เจริญ เด่นด้วยภูมิศรีและมนตรีเสริมให้มากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ แวดล้อมด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เลขเด็ด ๓๒ หวยแม่นๆ

 

อันติกา (อัน – ติ – กา) หมายถึง พี่สาวคนโต เด่นด้วยภูมิเดชและอุตสาหะ เสริมให้ชีวิตของท่านปราศจากอุปสรรคและปัญหา เป็นที่เคารพยำเกรง มีบารมีและอำนาจ เป็นเจ้าคนนายคน เลขมงคล ๒๔

 

อัญชสา (อัน – ชะ – สา) หมายถึง ความจริงแท้ เด่นด้วยภูมิบริวารและอุตสาหะ เสริมให้ท่านดำเนินชีวิตด้วยความผาสุก แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน หวยแม่นๆ ๒๔ เลขเด็ด

 

หวยแม่นๆ หน้า 292

เขมิกา (เข – ม – กา) หมายถึง ผู้มีความสุข เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หวยแม่นๆ ๑๕

 

เจตนิพิฐ (เจด – นิ – พิด) หมายถึง ความแน่วแน่มั่นคง เด่นด้วยภูมิศรี มูละ อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านมีฐานะมั่นคง มากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง ได้เป็นเจ้าคนนายคน หวยแม่นๆ ๔๑ เลขเด็ด

 

เตชสิทธิ์ (เต – ชะ – สิด) หมายถึง ความสำเร็จที่นำมาซึ่งอำนาจ เด่นด้วยภูมิบริวาร ศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีชีวิตด้วยความผาสุก มีเกียรติยศชื่อเสียง การงานรุ่งเรือง เลขมงคล ๓๖ เลขเด็ด

 

เตชิต (เต – ชิด) หมายถึง ผู้มีอำนาจ เด่นด้วยภูมิศรีและอุตสาหะ เสริมให้ชีวิตของท่านปราศจากอุปสรรคและปัญหา มากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ มีฐานะมั่นคง เลขมงคล ๑๔ เลขเด็ด หวยเด็ด

 

เทพทัต (เทบ – ทัด) หมายถึง ได้รับความเป็นเทวดา เด่นด้วยภูมิอุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านดำเนินชีวิตด้วยความผาสุก หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง มากด้วยผู้อุปถัมภ์ หวยแม่นๆ  ๑๙ เลขมงคล 

 

เบญญาภา (เบน – ยา – พา) หมายถึง รัศมีของปัญญา เด่นด้วยภูมิศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เลขมงคล ๑๕ เลขเด็ด

 

เปมิกา (เป – มิ – กา) หมายถึง ผู้เป็นยอดดวงใจ เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดี เลขมงคล ๑๕ หวยเด็ด

 

เพ็ญพิสุทธิ์ (เพ็น – พิ – สุด) หมายถึง บริสุทธิ์เสมือนพระจันทร์ เด่นด้วยภูมิบริวาร ศรี อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านดำเนินชีวิตด้วยความผาสุก มากด้วยเกียรติยศ หวยแม่นๆ ๖๐ เลขเด็ด

เลขเด็ด หน้า 293

เมธาสิทธิ (เม – ทา – สิด) หมายถึง ประสบความสำเร็จด้วยปัญญา เด่นด้วยภูมิบริวาร อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ให้คุณ การงานรุ่งเรือง หวยเด็ด เลขมงคล ๓๒ เลขเด็ด

 

โกเมศ (โก – เมด) หมายถึง ดอกบัว เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา เป็นที่เคารพยำเกรง ได้เป็นเจ้าคนนายคน แวดล้อมไปด้วยผู้เกื้อหนุน เลขมงคล ๑๙ หวยเด็ด

 

โชติกา (โช – ติ – กา) หมายถึง ผู้มีความรุ่งเรือง เด่นด้วยภูมิเดช ศรี และอุตสาหะ เสริมให้ท่านได้เป็นเจ้าคนนายคน มีเกียรติยศชื่อเสียงหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง มีฐานะมั่นคง หวยแม่นๆ ๑๕ หวยเด็ด

 

โชติภน (โช – ติ – พน) หมายถึง รุ่งเรืองด้วยวาจา เด่นด้วยภูมิศรี มูละ อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติเงินทอง ชีวิตปราศจากอุปสรรคและปัญหา หวยแม่นๆ ๑๙ หวยเด็ด

หวยเด็ด

หวยเด็ด

อักษรนำหน้าชื่อ ภูมิเดช เลขเด็ด หวยเด็ด หวยแม่นๆ 

 

ภูมิเดชของท่านที่เกิดวันศุกร์ คือ พระจันทร์ (๒) ชื่อพยัคฆ์นาม ประกอบด้วยอักษร ก, ข, ค, ฆ, ง หากต้องการความเป็นมงคลของชื่อตามหลักเลขศาสตร์ด้วยแล้ว อักษรที่ควรนำมาใช้จะมีอยู่สี่ตัวด้วยกัน นั่นก็คือ ข, ค, ง เพราะทั้งสามตัวตรงกับตำแหน่งดาวศุภเคราะห์ และอักษร ฆ ที่เป็นอักษรพระอังคาร ถึงจะเป็นบาปเคราะห์แต่เป็นดาวคู่มิตร จึงนำมาใช้เป็นอักษรแรกนำหน้าชื่อได้ เลขเด็ด

ข, ง เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ ๒ เทียบได้กับพระจันทร์ เป็นศุภเคราะห์ ธาตุดิน หวยเด็ด

ค เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ ๔ เทียบได้กับพระพุธ เป็นศุภเคราะห์ ธาตุน้ำ หวยแม่นๆ 

ฆ เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ ๓ เทียบได้กับพระอังคาร เป็นบาปเคราะห์ ธาตุลม เลขเด็ด

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *