Connect with us

ข่าว/ดูดวง/แจกเลข/ทำนายฝัน

ดูดวง ดูดวงการเงิน ดูดวงความรัก ดูดวงโชคลาภ ตอนที่ 2

Published

on

ดูดวง ดูดวงการเงิน ดูดวงความรัก ดูดวงโชคลาภ ตอนที่ 2

หลักทักษาตั้งชื่อคนวันพฤหัสบดี

1.อักษรที่เป็นบริวาร ของคนวันพฤหัสบดี ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพฤหัสบดี ทำให้คนวันพฤหัสบดีมีบุตร สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง คนรู้ใจ คนใกล้ชิด ตลอด ลูกจ้างชาย-หญิง คนรับใช้ชาย-หญิง คนที่อยู่ในความอุปการะ ตลอดจนมีเพื่อนฝูงไปมาหาสู่อย่างบริบูรณ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้

 

2.อักษรที่เป็น อายุ ของคนวันพฤหัสบดี ได้แก่ ย ร ล ว

หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพฤหัสบดี ทำให้คนวันพฤหัสบดีมีสุขภาพดี จิตใจแจ่มใส และอายุยืน ไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ดูดวง ดูดวงการเงิน ดูดวงความรัก ดูดวงโชคลาภ ตอนที่ 2

ดูดวง ดูดวงการเงิน ดูดวงความรัก ดูดวงโชคลาภ ตอนที่ 2

3.อักษรที่เป็น เดช ของคนวันพฤหัสบดี ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ

หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพฤหัสบดี ทำให้คนวันพฤหัสบดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี มีอำนจวาสนา มีชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นที่เคารพนับถือ และน่าเกรงขามแก่คนทั่วไป ดูดวงความรัก

 

4.อักษรที่เป็น ศรี ของคนวันพฤหัสบดี ได้แก่ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ

หากมีอักษรเหล่าดูดวงความรักนี้อยู่ในชื่อของคนวันพฤหัสบดี ทำให้คนวันพฤหัสบดีมีทรัพย์สินเงินทอง มีเสน่ห์ เป็นที่ชื่นชอบแก่คนทั่วไป นับเป็นสิริมงคลแก่ตน ดูดวงการเงิน

 

5.อักษรที่เป็น มูละ ของคนวันพฤหัสบดี ได้แก่ ก ช ค ฆ ง

ดูดวงความรัก หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพฤหัสบดี ทำให้คนวันพฤหัสบดีมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีค่า อาทิ บ้าน ที่ดิน อาคาที่อยู่อาศัย หรือมีฐานะของตระกูลเป็นปึกแผ่นมั่นคง

 

6.อักษวที่เป็น อุตสาหะ ของคนวันพฤหัสบดี ได้แก่ จ ฉ ช ฌ ญ

ดูดวงความรัก หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพฤหัสบดี ทำให้คนวันพฤหัสบดีขยันหมั่นเพียร มีความอดทนในการทำงาน ทำให้ประสบความสำร็จในชีวิต(นักโหราศาสตบางท่านมีทัศนะต่อกรณีนี้ว่า “ต้องตรากตรำทำงานหนัก จึงจะประสผลสำเร็จ เรียกง่ยๆ ว่าต้องลำบากก่อนจึงจะสบาย”)

 

7.อักษรที่เป็น มนตรี ของคนวันพฤหัสบดี ได้แก่ ฏ ฏ ฐ ท ฒ ณ

ดูดวงความรัก หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพฤหัสบดี ทำให้คนวันพฤหัสบดีได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ ทำให้ผู้ใหญ่ผู้อาวุโส เมตตาส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ดูดวงการเงิน

 

8.อักษรที่เป็น กาลกิณี ของคนวันพฤหัสบดี ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น

ดูดวงความรัก หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพฤหัสบดี จะทำให้คนวันพฤหัสบดีมีอุปสรรค มีปัญหาในการดำเนินชีวิต มีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง บางช่วงของชีวิตมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเป็น ทำให้เจ้าของชื่อที่มีอักษร “กาลกิณี” อยู่ในชื่อของตนนั้นมีเรื่องวุ่นวาย มีเคราะห์และประสบโชคร้ายในชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้หลายท่านทนไม่ไหว ต้องเปลี่ยนชื่อกันใหม่ อย่างที่ปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆ บางท่านเปลี่ยนชื่อช่วงวัยทำงาน แต่ก็มีหลาท่านเปลี่ยนชื่อเมื่อมีอายุมากแล้ว ดูดวงการเงิน

 

9.ชื่อดี ควรประกอบด้วย สระ หรือพยัญชนะที่เป็น เดช ศรี และมนตรี โดย ดูดวงโชคลาภเฉพาะผู้ชาย ควรมีสระหรือพยัญชนะที่เป็น เดช ชื่อ ส่วนผู้หญิง ควรมีสระหรือพยัญชนะที่เป็น ศรี นำหน้าอย่างไรก็ตาม ชื่อดี ที่ประกอบด้วยสระหรือพยัญชนะที่เป็นบริวาร, อายุ และ มูละ ก็ถือว่าเป็น ชื่อดี แต่ควรเลี่ยงชื่อที่มีสระหรือพยัญชนะที่เป็น กาลกิณี และอุตสาหะ ตัวอย่าง ลองตั้งชื่อ “สง่า” ให้คนเกิดวันพฤหัสบดี แล้วไล่ทักษาประกอบ ดังนี้ ดูดวงการเงิน

พยัญชนะ ส เป็น เดช

พยัญชนะ ง เป็น มูละ

พยัญชนะ า เป็น ศรี

ส่วน วรรณยุกต์ ไม้เอก ไม่มีผลอะไร ดูดวงการเงิน

 

สรุปได้ว่า ชื่อ “สง่า” เป็น ชื่อดี ของคนวันพฤหัสบดีได้ ส่วนชื่อ “สง่า” ควรจะเป็นชื่อหญิงหรือชาย หากพิจารณาตามหลักทักษาแล้ว ควรเป็นชื่อของผู้ชาย เพราะมีพยัญชนะ “เดช” นำหน้าชื่อ ดูดวงความรัก

 

ชื่อดีของคนวันพฤหัสบดี

กบูร แต่ง, ประดับ, งาม

กมลา นางาม ดูดวงการเงิน

กรกฏ ปู

กรัณย์ กิจธุระ, การงาน

กมลวร ประเสริฐดังดอกบัว

กรรณิการ์ ต้นไม้ชนิดหนึ่ง เป็นไม้ยืนต้น

กรวิก นกการเวก ดูดวงความรัก

กระแส เป็ฯแนวเป็นทาง

กระหยิ่ม ครื้มใจ

กระอวล หอมตลบ

กระออม หม้อน้ำ ดูดวงการเงิน

กรุณา สงสารคิดจะช่วย

กฤษฎา ทำแล้ว

กฤษณา ไม้เนื้อหอม

 

หลักทักษาตั้งชื่อคนวันศุกร์

 

  1. อักษรที่เป็นบริวาร ของคนวันศุกร์ ได้แก่ ศ ษ ส ห ฮ

หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันศุกร์ ทำให้คนวันศุกร์มีบุตร สา ภรรย ญาติพี่น้อง คนรู้ใจ คนใกล้ชิด ตลอดลูกจ้างชาย-หญิง คนรับใช้ชาย-หญิง คนที่อยู่ในความอุปการะ ตลอดจนมีเพื่อนฝูงไปมาหาสู่อย่างบริบูรณ์ หรือย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้ ดูดวงโชคลาภ

2.อักษรที่เป็น อายุ ของคนวันศุกร์ เป็นสระ ได้แก่ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ

ดูดวงโชคลาภ หากมีสระเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันศุกร์ ทำให้คนวันศุกร์มีสุขภาพดีจิตใจแจ่มใส และอายุยืน ไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

3.อักษรที่เป็น เดช ของคนวันศุกร์ ได้แก่ ก ข ด ฆ ง

หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันศุกร์ ทำให้คนวันศุกร์ มีตำแหน่งหน้าที่ดูดวงโชคลาภ การงานที่ดี มีอำนจวาสนา มีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่เคารพ นับถือ และน่าเกรงขามแก่คนทั่วไป

4.อักษวที่เป็น ศรี ของคนวันศุกร์ ได้แก่ จ ฉช ฆ ฌ ญ

ดูดวงการเงิน หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันศุกร์ ทำให้คนวันศุกร์มีทรัพย์สินเงินทอง มีเสน่ห์ เป็นที่ชื่นชอบแก่คนทั่วไป นับเป็นสิริมงคลแก่ตน

5.อักษวที่เป็น มูละ ของคนวันศุกร์ ได้แก่ ฏ ฏ ฐ ท ณช  ดูดวงโชคลาภ หากมีอักษวเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันศุกร์ ทำให้คนวันศุกร์มีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีค่า อาทิ บ้าน ที่ดิน อาคารที่อยู่อาศัย หรือมีฐานะของตระกูลเป็นปึกแผ่นมั่นคง

6.อักษรที่เป็น อุตสาหะ ของคนวันศุกร์ ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น

หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันศุกร์ ทำให้คนวันศุกร์ขยันหมั่นเพียร ดูดวงโชคลาภ ความอดทนในการทำงาน ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต(นักโหราศาสตร์บางท่านมีทัศนะต่อกรณีนี้ว่า “ต้องตรากตรำทำงานหนักจึงจะประสบผลสำเร็จ เรียกง่ายๆ ว่าต้องลำบากก่อนจึงจะสบาย”)

7.อักษรที่เป็น มนตรี ของคนวันพฤหัสบดี ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันศุกร์ ทำให้คนวันศุกร์ได้รับ การสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ ทำให้ผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเมตตา ส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน

8.อักษรที่เป็น กาลกิณี ของคนวันศุกร์ ได้แก่ ย ร ล ว

หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันศุกร์ จะทำให้คนวันศุกร์มีอุปสรรค    ดูดวงโชคลาภ มีปัญหาในการดำเนินชีวิต มีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง บางช่วงของชีวิตมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเป็น ทำให้เจ้าของชื่อที่มีอักษร “กาลกิณี” อยู่ในชื่อของตนนั้นมีเรื่องวุ่นวาย มีเคราะห์และประสบโชคร้ายในชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้หลายท่านทนไม่ไหว ต้องเปลี่ยนชื่อกันใหม่ อย่างที่ปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆ บางท่านเปลี่ยนชื่อช่วงวัยทำงาน แต่ก็มีหลายท่านเปลี่ยนชื่อเมื่อมีอายุมากแล้ว 

9.ชื่อดี ควรประกอบด้วย สระ หรือพยัญชนะที่เป็น เดช, ศรี และมนตรี โดยดูดวงการเงิน เฉพาะผู้ชาย ควรมีสระหรือพยัญชะที่เป็น เดช นำหน้าชื่อ ส่วนผู้หญิง ควรมีสระหรือพยัญชนะที่เป็น ศรี นำหน้า อย่างไรก็ตามชื่อดี ที่ประกอบด้วยสระหรือพยัญชนะที่เป็นบริวาร, อายุ และ มูละ ก็ถือว่า ดูดวงโชคลาภ

เป็น ชื่อดี แต่ควรเลี่ยงชื่อที่มีสระหรือพยัญชนะที่เป็น กาลกิณี และอุตสาหะ ตัวอย่าง ลองตั้งซื่อ “ชมพู” ให้คนเกิดวันศุกร์ แล้วไล่ทักษาประกอบ ดังนี้

พยัญชนะ ช เป็น ศรี

พยัญชนะ ม เป็น มนตรี

พยัญชนะ พ เป็น มนตรี

สระ อู เป็น อายุ

สรุปได้ว่า ชื่อ “ชมพู” เป็น ชื่อดี ของคนวันศุกร์ได้ ส่วนชื่อ “ชมพู” ควรจะเป็นชื่อหญิงหรือชาย หากพิจารณาตามหลักทักษาแล้ว ควรเป็นชื่อของผู้หญิง เพราะมีพยัญชนะ “ศรี” นำหน้าชื่อ ดูดวงโชคลาภ

 

ชื่อดีของคนวันศุกร์

กช ดอกบัว

กษาปณ์ เงินที่ทำด้วยโลหะ

ก้อง เสียงดังสนั่น

กัญ ชื่อราศี 1 ใน 12 ราศี

กัญญา นางงาม

กัณฐก เครื่องประดับคอ

กัณฐี เครื่องประดับคอ

กัมพู หอยสังฆ์ ดูดวงการเงิน

กาศิก เหมือนไหม, แกมไหม

กาษา ผ้าชนิดหนึ่ง

ก่อฤทธิ์ เสริมสร้างอำนาจบารมี

กำแดง เครื่องกั้น

กำแพง แข็งแรง

กิ่ง แขนงส่วนแยกจากต้น

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *