Connect with us

ตำนาน เรื่องลี้ลับ

หวยพารวย สถิติหวย เลขเด็ด เลขมงคล วัดนี้มีไอ้ไข่ให้โชค

Published

on

Lotto-winners1

วัดนี้มีไอ้ไข่ให้โชค เลขเด็ด

กระแสความแรงของกุมารเทพ “ไอ้ไข่” ยังคงแรงอย่างต่อแม้ว่าสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่ กำลังแพร่ระบวงกว้าง หลายๆวัดต้องจัดเว้นระยะห่าง มีการคัดกรองอย่างละเอียดรวมทั้งยังมีการบังคับให้ใส่แมสทุกคน

ในจังหวัดปทุมธานี ต.บึงบา อ.หนองเสือ มีวัดสำคัญหลายวัดด้วยกัน แต่ฉบับนี้ขอกล่าวถึง วัดงบาประภาสะวัต ซึ่งมีรูปเคารพ “กุมารเทพไอ้ไข่” ตามข่าวบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มาก โดยเฉพาะเรื่องให้โชคลาภ ช่วยในเรื่องการค้าขาย หน้าที่การงาน เมื่อใกล้วันหวยออก ประมาณวันที่ 14-15 และ วันที่ 29-30 ของทุกเดือน บริเวณวัดจะเนืองแน่นไปด้วยนักเสี่ยงโชค ซึ่งหอบหิ้ว เครื่องแบบทหาร ตุ๊กตา ปืนเด็กเล่น น้ำแดง มาเป็นเครื่องเช่นไหว้กุมารเทพไอ้ไข่ (ตามความเชื่อ)

วัดบึงบาประภาสะวัต สร้างเมื่อ พ.ศ.2464 โดย ขุนนรพัฒน์ นายอำเภอหนองเสือ ร่วมกับประชาชนชาวหนองเสือเป็นผู้ถวายที่ดิน และดำเนินการสร้างวัดและได้ขนาดนามว่า “วัดบึงบาประภาสะวัต” บึงบาเป็นชื่อของตำบลที่ตั้ง คำว่า ประภาสะวัต เป็นนามสกุลของ ขุนนรพัฒน์จึงได้นำมารวมกันตั้งเป็นชื่อวัดมาจนทุกวันนี้

หากท่านมีความเชื่อความศรัทธา “กุมารเทพไอ้ไข่” ขอเชิญที่ วัดบึงบาประภาสะวัต ต.บึงบา อ.หนองเสือ จปทุมธานี “ผู้เขียนขอบารมความศักดิ์สิทธิ์ กุมารเทพไอ้ไข่ โปรดจงดลบันดาลให้ท่านผู้อ่านนิตยสารแม่นาค ประสบโชคลาภกันทั่วหน้าทุกๆคน…”

Lotto-winners2

Lotto-winners2

วัดนี้มีเจ้าแม่ตะเคียน หวยพารวย

เมื่อเข้าไปในเมืองอโยธยา (กรุงศรีอยุธยา)ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เราจะพบสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนา วัดวาอารามต่างๆ เป็นจำนวนมาก แต่สิ่งที่มีความโดดเด่นคงจะเป็น “วัดร้าง” ซึ่งยังคงมีลวดลายวิจิตรบรรจง หลงเหลืออยู่ตามกำแพงอุโบสถ ฯลฯ สถิติหวย

แค่ได้ยินชื่อ “วัดลอดช่อง” ทำให้เกิดความสงสัยจึงตั้งชื่อวัดลอดช่อง?”คำตอบอันเป็นที่มาของชื่อวัดลอยู่ตรงนี้ครับท่าน ….

สถานที่ตั้งวัดลอดช่อง เมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ โดยการทำลอดช่องและขนมจีน และทำสืบต่อกันมาหลายสิบปี พิ่งมาหายสาบสูญไปจากชุมชน เมื่อประมาณ40 กว่าปีมานี้เอง ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงชุมชนเก่แกในอดีต คนในชุมชนจึงเห็นว่า ควรนำอาชีพทำลอดช่อง มาตั้งเป็นชื่อวัดลอดช่องหลังจากนั้นจึงใช้ตั้งชื่อชุมชน ที่อยู่ใกล้บริเวณวัดให้สอดคล้องกันในอดีต…วัดลอดช่องมีชื่อว่า “วัดคันฉ่อง” ตามเรื่องเล่าของชุมชนในอดีต ที่เกี่ยวข้องกับท่านมหาเถรคันฉ่อง พระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรหารช โดยมีเรื่องเล่าสีบต่อกันมาว่า ท่านมหาเถรคันฉ่องเคยมาพักอาศัยอยู่ที่ “วัดคันฉ่อง”

ภายในวัดลอดช่องมี “ศาลแม่ย่าตะเคียนทอง” อายุราว ๆ 200กว่าปี ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่แม่ย่าตะเคียนนั้นให้ “เลขเด็ด” แม่นมาก เมื่อประมาณ 2 ปีมาแล้วมีข่าวโด่งดังไปทั้งประเทศ เมื่อชาวบ้านมาขอโชคลาภแม่ตะเคียน ปรากฎว่าถูก รางวัลที่ 1 !!!

หากท่านมีความเชื่อและศรัทธา “แม่ย่าตะเคียนทอง” ขอเชิญไปที่วัดลอดช่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใกล้แค่นี้เองครับ… สถิติหวย

 

อิฐเก่าเล่าเรื่อง

หากท่านผู้อ่านแฟนหนังสือแม่นาค สนใจและต้องการดูภาพวัดร้าง (ในคอลัมน์อิฐเกาเล่าเรื่อง)สามารถดูผ่านช่อง “เจ้าพระยาแชนแนล” ซึ่งถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์ทันสมัย ความคมชัดของภาพระดับ 4 ซึ่งให้ความคมชัดของภาพ “สูงสุด”ในเวลานี้ ระบบเสียง 2 แชนแนลขอบพระคุณที่ติดตามครับ สถิติหวย

อิฐเก่าเล่าเรื่องฉบับนี้ ขอนำเสนอเรื่องราว วัดสีกาสมุด ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดสีกาสมุดไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้าง เพียงแต่กล่าวถึงโบราณสถานหลายแห่งในเขตนี้ คือ วัดมเหยงคณ์ ตำหนักมเหยงคณ์วัดกุฎีดาว ดังปรากฏอยู่ในพระราชงศาวดารฉบับต่างๆ ถึงการสร้างวัด และบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานเหล่านี้ “วัดสีกาสมุด” น่าจะสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น เวลาเดียวกับการสร้างวัดมยงคณ์ ราวพุทธศตวรรษที่ 20 ดังปรากฎหลักฐานสำคัญ คือ เจดีย์ทรงระมังบนฐานประทักษิณตี้ยๆ ทีฐานของเจดีย์มีซุ้มปูนปั้นลักษณะเดียวกันกับวัดช้งล้อม วัดมเหยงคณ์ และซุ้มในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ สถิติหวย

จากการศึกษาทางด้านโบราณคดี สันนิษฐานว่าวัดสีกาสมุด อาจสร้างมาตั้งแต่อยุธยาตอนต้น คือ สร้างเจดีย์ประธานของวัดไว้กึ่งกลางแผนผัง มีวิหารขนาดใหญ่อยู่ค้นหน้า ส่วนโบสถ์มีความสำคัญน้อยและตั้งอยู่ตำแหน่งด้านหลังของเจดีย์ประธาน

ในสมัยอยุธยาตอนปลาย รัชกาลพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ และพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมัยนี้มีการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานหลายแห่งในเขตเดียวกัน ดังนั้นวัดสีกสมุดจึงน่จะได้รับการบูรณะในช่วงอยุธยาตอนปลาย.. สถิติหวย

 

เล่าขานตำนานความเชื่อ

“ครุฑ” ในทางพุทธศาสนา จัดเป็นเทวดาชั้นล่างประเภทหนึ่ง ภายใต้การปกครองของท้าววิรุฬหก ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราซิกา ด้านทิศใต้เหตุที่เกิดเป็นครุกเพราะทำบุญเจือด้วยโมหะครุทมีกำเนิดทั้ง 4แบบ คือ โอปปาติกะ (เกิดแบบผุดขึ้น) ชลาพุชะ (เกิดในครรภ์) อัณฑชะ (เกิดในไข่) และสังเสทชะ (เกิดในเถ้าไคล) มีที่อยู่ตั้งแต่พื้นมนุษย์ ป้หิมพานต์ ป่ไม้วรอบเขาพระสุเมรุ จนถึงสวรรค์ชั้นจาตมหาราชิกา สถิติหวย

“ครุฑชั้นสูง” จะมีกำเนิดแบบโอปปาติกะ มีขนสีทอง มีเครื่องประดับแบบเทพบุตรเทพธิดา มีชีวิตอยู่หมือนทวดา แปลงกายได้และบริโภคอาหารทิพย์ช่นเดียวกันเทวดา แต่ครุทบางประเภทก็กินผลไม้หรือเนื้อสัตว์ และเนื่องจากเป็นเทวดาที่มีเศษกรรม ทำให้อุบัติเป็นกึ่งเดรัจฉาน

ครุฑบางประเภทจับนาคกินเป็นอาหาร ตามสัญชาติญาณความเป็นเดรัจฉานของตนเอง (ไม่ปรากฎบันทึกข้อมูลชั้นต้น จากพระไตรปิฎกหมวดใดวรรคใด ปรากฎเป็นหลักฐานอ้างอิงว่า ครุทรวมถึงเทวดา ชั้นจาตุหาราชิกกลุ่มใด มีการผูกเวรแปลงกาย เป็นนายนิรยบาลลงไปทำหน้ที่ลงทัณฑ์สัตว์นรกในนรก)

ครุฑเป็นพญาแห่งนกทั้งมวล และเป็นพาหนะของพระนารายณ์ ปกติอศัยอยู่ที่วิมานฉิมพลี มีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทวีได้รับพรให้เป็นอต ไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้ แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอินทร์ทำได้เพียงให้ขครกหลุดร่วงเพียงเส้นหนึ่งเท่านั้นด้วยเหตุนี้ครุทจึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “สุบรรณ” ซึ่งหมายถึง “ขนวิเศษ”ครุทเป็นสัตว์ใหญ่ อานุภาพและพละกำลังมหาศาล แข็งแรง บินได้รวดเร็ว มีสติปัญญาเฉียบแหลม อ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะ..

 

ของขลังค้าขาย นำโชคลาภ

“วัตถุมงคล” และ “เครื่องรางของขลัง” ของท่านอาจารย์คม ไตรเวทย์ “ทุกรายการ” จะต้องผ่านพิธีกรรม “ปลุกเสก” 3วาระ ตามแบบฉบับและพิธีกรรมโบราณ เพื่อให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์อย่างแท้จริง จากคำบอกเล่าของผู้ที่นำไปบูชา ทุกคนต่างพูดตรงกันว่า “ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ” สถิติหวย

ฉบับนี้ ของขลังค้าขาย ขอแนะนำเครื่องรางโบราณอีกชนิดหนึ่ง ที่บอกว่า “เครื่องรางโบราณ” เนื่องจากเครื่องรางชนิดนี้ สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ และได้ตกทอดมายังรุ่นลูกรุ่นหลาน คือ จิ้งจกมหาเสน่ห์ ซึ่งก่นผู้อ่านอาจสงสัย ทำไมจึงนำเอารูปลักษณ์ของจังจกมาสร้างเป็นเครื่องรางของขลัง

คนโบราณนั้นมีความเชื่อว่า จิ้งจกที่มีความเป็นอัศจรรย์ในตัวเอง ซึ่งสัตว์ทั่วไปนั้นไม่มี คือ การปรับสภาพของตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม จิ้งจกอยู่กับพนังปูน สีของจิ้งจกจะกลายเป็นสีปูนจนแยกกันแทบไม่ออก จิ้งจกอยู่บนพื้นผนังไม้ สีบนตัวของจิ้งจก จะกลายเป็นสีเดียวกับไม้ จนแยกแทบไม่ออกเช่นกัน ดังนั้นจิ้งจกอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ และอยู่อย่างมีความสุขเสียด้วย สถิติหวย

การนำเอารูปลักษณ์จิ้งจกมาทำเป็นวัตถุมงคล “ของขลังค้าขาย” ท่านอาจารย์คม ไตรเวทย์ ได้ทำพิธี “ปลุกเสก” โดยเน้นไปในเรื่องการค้าขาย โดยอาศัยความโดดเด่นของจิ้งจก หากท่านค้าขายอะไรก็ตาม ทำเลที่ตั้งของสถานที่และตัวสินค้า ก็จะตรงกับกลุ่มของผู้บริโภค การค้าขายจึงประสบความสำเร็จ เนื่องจากตัวสินค้าตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ โอกาสขาดทุนจึงไม่มีอย่างแน่นอน

 

คุณขอมาเราจัดให้…

คุณฉลอง เซนกาญจน์หลานสาวเจ้าพ่อพญาแล แฟนหนังสือแม่นาคได้พบกับเรื่องราว “อภินิหาร”ของเจ้าพ่อพญาแล…คุณฉลอง เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น “หนูนับถือเจ้าพ่อพญาแลมานานแล้ว วันนั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายคิดว่ากินยาแล้วนอนพักอาการน่าจะดีขึ้น แตอาการกลับทรุดหนักกว่าเก่าคิดว่าไม่รอดแล้ว โทรศัพท์ก็ลืมไว้ที่ร้านติดต่อใครก็ไม่ได้ หนูจึงรวบรวมสมาธิแล้วนึกถึงเจ้าพ่อพญาแล ภาวนาขอให้ท่านให้ช่วยหนูด้วย สถิติหวย

ตอนนั้นรู้สึกเย็นไปทั้งตัว มีความรู้สึกเย็นอย่างประหลาด อาการปวดหัวก็ค่อยๆทุเลาลง จากนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนคนมาพูดที่ข้างๆหู บอกว่าลูกไม่เป็นอะไรแล้ว จากนั้นหนูก็เผลอหลับไป มารู้สึกอีกทีตอนที่มีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านปรากฏว่าเป็นพี่ชายของหนู พี่ชายเห็นหนูไม่ไปขายของ คิดว่าหนูคงจะไม่สบายเลยแวะมาดู หนูเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟัง พี่ถามหนูว่าตอนนี้รู้สึกดีขึ้นหรือเปล่า หนูบอกว่าสบายดี เหมือนคนปกติทุกอย่าง”

 

-นอกจากเรื่องปวดหัวแล้วยังมีเหตุการณ์อย่างอื่นอีกหรือเปล่า?

คุณฉลองพยักหน้า “คงเป็นเรื่องการค้าขาย วันใดที่ค้าขายไม่ค่อยดี หนูจะจุดธูปบอกกล่าวขอให้ท่านช่วยหนู พออธิษฐานจบก็มีคนมาซื้อของที่ร้านทันที คนชัยภูมิทุกคนนับถือท่าน เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อพญาแล ปรากฏให้นักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ ได้พบเห็นอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุ ใครที่ขับรถผ่านเมืองชัยภูมิ ถ้ายกมือไหว้พร้อมกับบนบานขอให้การเดินทางปลอดภัย เขาก็จะถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ”

 

-สิ่งของที่เป็นเครื่องสักการะเจ้าพ่อพญาแล

บนท่านด้วยอะไรก็ต้องแก้บนด้วยของสิ่งนั้น หากบนด้วยไข่ก็ต้องแก้บนด้วยไข่ บนด้วยไก่ต้มก็ต้องใช้ไก่ต้ม บนหัวหมูก็ต้องแก้บนด้วยหัวหมู บางคนไม่มีเงินก็บนด้วยพวงมาลัย เรื่องสิ่งของไม่สำคัญเท่ากับการรักษาสัจจะที่ได้ให้ไว้กับท่านศาลเจ้าพ่อพระยาแล อยู่ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ ประมาณ 3กิโลเมตร ไปตามเส้นทางสายชัยภูมิ-บ้านเขว้า (ทางหลวงหมายเลข225) มีแยกขวาเข้าสู่หนองปลาเฒ่าเป็นที่สถิตดวงวิญญาณของพระยาภักดีชุมพล (แล) และเป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวเมืองชัยภูมิ ทุกปีมีงานสักการะศาลเจ้าพ่อในช่วงเดือน 6 ก่อนวันวิสาขบูชา และมีพิธีเช่นไหว้รำผีฟ้าถวายเจ้าพ่อเป็นประจำ

งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล จัดขึ้นระหว่างวันที่12-20 มกราคมของทุกปี ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด และสี่แยกอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแลมีขบวนแห่สักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขบวนถวายช้างแค่เจ้าพ่อ และขบวนแห่ของอำเภอต่างๆ รวมทั้งการออกร้าน จัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และการประกวดผลิตผลทางการเกษตร สถิติหวย

งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพระยาแล จัดที่บริเวณศาลหนองปลาเฒ่า จัดขึ้นระหว่างวันที่12-20 พฤษภาคม ของทุกปี ชาวบ้านจะไปเคารพสักการะดวงวิญญาณของเจ้าพ่อ และรำถวายเจ้าพ่อที่ศาลหลังเก่ากันเป็นจำนวนมาก สถิติหวย

 

เลขเด็ด สี่มุมเมือง

วันอังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564 คนเกิดวันอาทิตย์เลขมงคล 4 6 คนเกิดวันจันทร์ เลขมงคล 5 8 คนเกิดวันอังคารเลขมงคล 7 9 คนเกิดวันพุธ เลขมงคล 3 9 คนเกิดวันพฤหัสบดี เลขมงคล 19 คนเกิดวันศุกร์ เลขมงคล 6 9 คนเกิดวันเสาร์ เลขมงคล 4 7 แนะนำ….(ย้ำเตือน) ควรซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนื่องจากโอกาสถูกรางวัลใหญ่ๆ มีอย่างแน่นอน

-เจ้าแม่ตะเคียนทอง วัดสว่างอารมณ์ จ.กำแพงเพชร อายุของเจ้าแตะเคียน ประมาณ 200 ปี ในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านในพื้นที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียว หากจะหาเลขนำโชคที่เข้าแน่นอน ให้มาที่วัดสว่างอารมณ์ รับรองไม่มีคำว่าผิดหวัง คือ เลขนำโชคเข้าทุกงวด ทั้งบน-ล่าง เลขนำโชค เจ้าแม่ตะเคียน วัดสว่างอารมณ์ แรงสุด 1 แรง 5 รอง 6 จับคู่เลขสวยๆ งวดนี้ 16 18 51 58 89 (เลขในพื้นที่)

-เจ้าพ่อกระต่ายทอง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอพรานกระต่าย ให้ความเคารพและกราบไหว้ชา การบนบานสานกล่าวเรื่องใดๆ ส่วนมากแล้วจะสำเร็จทุกเรื่อง รวมทั้งการขอโชคลาภ และในอดีต..เคยมีคนถูกรางวัลที่ 1 กันมาแล้ว ข่าวล่ามาเร็ว เลขนำโชคเจ้าพ่อกระต่ายทอง “เข้าตรงๆ 3 งวดติดกัน” มาแล้วเลขนำโชค เจ้าพ่อกระต่ำยกอง แรงสุด 4 แรง 6 รอง 7 จับคู่เลขสวยๆ งวดนี้ 37 46 47 67 76 (เลขในพื้นที่)

-กุมารทองดำ กุมารทองแดง วัดเขาแดง จ.นครนายก แม้จะไม่โด่งดังเท่ากุมารเทพ “ไอ้ไข่” แต่ในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นรอง ความแม่นยำในเรื่องของเลขนำโชค กุมาทองดำ กุมารทองแดง วัดเขาแดง ให้ตรงๆ 3 ตัวบน ติดต่อกันถึง 12 งวด จนเจ้ามือหวยหมดตัวกันมาแล้วเลขนำโชค กุมารทองดำ กุมารทองแดง แรงสุด 4 แรง 5 รอง 7 จับคู่เลขสวยๆ งวดนี้ 45 47 57 64 73 (เลขในพื้นที่) สถิติหวย

-เจ้าแม่ตะเคียน วัดสูง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ถือว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียนในตำนานเล่าขาน มีความเชื่อกันว่าคนที่มีความคารพและศรัทธา หากมากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนที่นี่ รับประกันว่าจะต้องมีโชคลาภแน่นอน ล่าสุดแม่ค้าลอตเตอรีขายไม่หมด ได้มาบนบานให้เจ้าแม่ช่วย ปรากฏว่าถูกรางวัลที่ 2 เลขนำโชค เจ้าแม่ตะเคียนทอง แรงสุด 2 Iรง 4 รอง 8 จับคู่เลขสวยๆ งวดนี้ 24 28 48 64 82 (เลขในพื้นที่) หากจะให้วิเคราะห์ “เลขมงคล” งวดนี้ซึ่งตรงกับวันอังคาร ผมชอบ 4 กับ 9 นะครับ

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *