Connect with us

ข่าว/ดูดวง/แจกเลข/ทำนายฝัน

สูตรหวย หวยพารวย เลขเด็ด เลขมงคล แห่งโชคลาภ

Published

on

สูตรหวย หวยพารวย เลขเด็ด เลขมงคล

อิฐเก่า เล่าเรื่อง ลี้ลับแห่งโชคลาภ

วัดหน้าพระธาตุวัดร้างสำคัญกลางเมืองสิงห์บุรี

วัดหน้าพระธาตุ ตั้งอยู่บริเวณบ้านพระนอนจักรสีห์ ต.จักรสีห์อ.เมือง จ.สิงห์บุรี แต่เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดหัวเมืองหรือวัดศีรษะเมือง ต่อมา ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดหน้าพระธาตุ สันนิษฐานวสถานที่บริเวณนี้ เป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเท่าและเชื่อกันว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมลำน้ำจักรสีห์ บริเวณเมืองสิงห์เท่าตัววัดตั้งอยู่บนลานดินยกพื้นสูง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดประมาณ 43 x 116 เมตร ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว

สิ่งที่สำคัญของวัดนี้ คือ องค์พระปรางค์สูงประมาณ 8 วา ทำเป็นรูปครหยุดนาค ขนาบด้วยอสูรถืกระบอชั้นอัสดง ประดับอยู่เหนือชั้นเชิงบาตร ภายหลังมีการเสริมแต่งเป็นสถาปัตยกรรม แบบศิลปะอยุธยาตอนตัน ราวพุทธศตวรรษที่ 21 สังเกตได้จากรูปปั้นครุทและอสูรที่ถือกระบอง โดยการก่ออิฐเพิ่มเติมป็นซุ้มจรนัมทั้ง 4 ด้าน ตั้งแต่ฐานศิลแลงขึ้นไปก่อด้วยอิฐย่อ มุมทรงปรางค์ กลืบขนุนปรางค์ก่อด้วยอิฐ ทิศตะวันออกขององค์ปรางค์พระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ และมีจดีย์กลมเรียงรายหลายองค์ เป็นลักษณะของสถาปัดยกรรมแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย จากการดำเนินงานศึกษาทางด้านโบราณคดี สันนิษฐานว่าน่าจะเริ่มก่อสร้าง ในช่วงก่อนสมัยอยุธยตอนตัน รวมพุทธศตวรรษที่ 19แล้วมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบแผนผัง ขนาด และ รูปแบบศิลปกรรมของวัดหลายครั้งมาโดยตลอด จนถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง ราวพุทธศตวรรษที่ 22 จึได้ละทิ้งไป อันเนื่องมาจากกิดสงคราม บริเวณพื้นที่นี้หลายครั้งในช่วงระยะเวลานั้น กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 8มีนาคม พ.ศ.2478 และในปี พ.ศ.2542 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินคาขุดแต่ง และบูรณะปรับปรุงสภาพแวดล้อมวัดหน้าพระธาตุ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริม ซึ่งโบราณวัตถุสถานอันเป็นมดก ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป.. สูตรหวย

 

สูตรหวย อิทธิฤทธิ์วัวธนู

อิทธิฤทธิ์ 108 ยอดยิ่งในโชคลาภด้าขาย หวยพารวย เป็นเสน่ห์เมตตามหานิม เรียกคู่ แก้คราะห์ร้าย ฝ้บ้านกันขโมย ป้องกันอาถรรพณ์อันตรายใดๆจะกล้ำกรายได้เลย!การใช้วัวธนูตามคัมภีร์โบราณ หงเสน่ห์มตตาและค้าขายสำหรับวัวธนูขนาดเล็ก โดยให้เสกวัวธนูในฝ้มือ 108 จบ ก่อนนำใส่ตลับสีผึ้ง แล้วให้เปิดฝาตลับสีผึ้ง แล้วภาวนาปลุกเสกทุกวันขึ้น 8 คำและขึ้น 15 ค่ำ อีกครั้งละ 108 จบ พระคาถาว่าดังนี้ “สุวัณนะ มุขขะวา จะงังมะกูสัง ปียายันติ มนุสสา จะเอกัง ปียังเอหิ”

วิธีใช้ให้นำตลับสีผึ้งติดตัวไปเสมอ เมื่อกลับบ้านให้เอาตลับสีผึ้งขึ้นไว้บนทิ้งเพื่อให้หญ้ น้ำ แก่วัวตามวิธีที่กล่าวมาแล้ว ให้เฉพาะวันเสาร์หรืออังคาร แต่ถ้าเป็นวันอื่นๆ ก็เพียงนำวัวขึ้นไปบนทิ้ง ซึ่งมีหญ้าน้ำอยู่แล้วนั้น เมื่อจะเข้าพบผู้ใหญ่ ให้เอาสีผึ้งนั้นทาปากจากขวาไปซ้ายแล้วภาวนาด้วยคถาดังกล่วแล้วเสวยผม เมื่อจะเข้าหาเจรจากับสตรีให้หาจากซ้ายไปขวา แล้วเสวยผมเช่นกัน สูตรหวย

ตามใบลานท่านได้ระบุไว้ว่า ถ้ไม่เชื่อแล้วไซร้ หวยพารวย ให้เอาสีผึ้งนั้นหาตัวหนู แล้วปล่อยไปหาแมว แมวจะไม่ทำร้ายหนูนั้นเลย ถ้เป็น “วัวธนู” ขนาดใหญ่ ใส่ตลับสีผึ้งไม่ได้ ท่นให้เอาน้ำรดวัวธนู ขณะรดน้ำให้สกด้วยคาถาปลุกวัวธนู บทที่ 2 คือ ตั้งแต่ โอม อุตเหตะยังจนถึง ชัยมังคลานิ 108 จบ เช่นกัน แล้วเก็บน้ำนั้นไว้ คอยเสกอยู่เสมอทุกขึ้น 8ค่ำและ 15 ค่ำ เมื่อจะใช้ให้เอาน้ำนั้นลูบผมและประพรมตัว จะเกิดเมตตามหานิยมแก่ผู้พบเห็น ถ้าเป็นแค จะทำมาค้าขายให้ของนั้นขายดี เป็นเทน้ำเททำ กำไงาม หากจะนำของไปให้ผู้ใหญ่ หวังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเตือน ยศ ตำแหน่ง หนที่การงาน ท่านให้เอาน้ำรดวัวนั้นพรมลงในสิ่งของ ขณะพรมทนให้เลือกช่วง ขณะลมหายใจออก 7 ครั้งเมื่อผู้ใหญ่ได้รับของที่เรานำไปมอบให้ ก็จะปลื้มปิติ เกิดความเมตตารักใคร่เป็นยิ่งนัก “วัวธนู” เป็นเครื่องรางของขลัง ซึ่งมีฤทธานุภาพศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก… สูตรหวย

 

สูตรหวย หวยพารวย เลขเด็ด เลขมงคล

สูตรหวย หวยพารวย เลขเด็ด เลขมงคล

 

ตามล่าหาที่มาของชื่อวัด

วัดบวรมงคลราชวรวิหาร (วัดลิงขบ) แหล่งกำเนิด “พระกรุเก่า” หวยพารวย เลื่องชื่อวัดบวรมงคลราชวรวิหาร หรือวัดลิงขบ เป็นวัดเท่าแก่ที่ชาวรามัญ ซึ่งอพยพหนีภัยสงครามมาจากเมืองหงสาวดี เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา ก่อนพระเจ้ากรุงธนบุรี ตั้งเมืองธนบุรีสันนิษฐานว่าวัดนี้ชื่อ “วัดลุงขบ” ตามชื่อผู้สร้างต่อมา ภาษาได้กร่อนไปจึง ขบ”กลายเป็น “วัดลิงขบ” ต่อมาวัดนี้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดบวรมงคล” ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงพระราชทานนามใหม่ และได้ทรงสถาปนาเป็นพระอารามหลวง แต่ไม่มีผู้นิยมยังคงเรียกกันติดปากว่า วัดลิงขบ ต่อมา ในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ กรมขุนริเบศร์บวร ปฏิสังขรณ์วัดอีกครั้งหนึ่ง แล้วพระราชทานนามใหม่อีกครั้งหนึ่งว่า “วัดบวรมงคลราชวรวิหาร” คนจึงเริ่มนิยมเรียกวัดบวรมงคล แทนวัดลิงขบมาตั้งแต่นั้น สูตรหวย

เมื่อ พระสุเมราสจารย์ (ศรี) มารักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาส ปี พ.ศ.๒๔๑๐ ท่นได้บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด ไดสร้างเจดีย์องค์หนึ่งเพื่อไว้เป็นอนุสรณ์ เมื่อสร้างเจดีย์เสร็จได้นำเอาพระพุทธรูป พระเครื่อง และสิ่งของมีคำต่งๆ บรรจุไว้ในองค์เจดีย์รวมทั้งได้สร้งพระพิพกบบ้ว เนื้อดินผาบรรจุไว้ เพื่อเป็นการสืบพระศาสนาในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๐๙ มีผู้ลักลอบขุดกรุพระที่องค์เจดีย์ของวัดลิงขบ ได้นำพระบูชา พระเครื่องออกไปเป็นจำนวนมากทางวัดจึงได้แจ้งต่อกรมการศสนา ขออนุญาตปิดกรุพระอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๕ มีค. พศ๒๕๙ ได้พระบูชาและพระเครื่องชนิดต่างๆมากมาย และมีพระบรมสารีริกธาตุ แหวนทองคำ ตะกรุดทองคำ ปะปนอยู่ด้วย พระพิพนี้ชาวบ้านเรียกกันว่า “พระกรุวัดลิง สถานที่ตั้ง ในชอยจรัญสนิทวงศ์ 46 แยก 19 แขวงบางยี่ซันเขตชางหลัด กรุงเหพมหานคร สูตรหวย

 

พ่อค้าแม่ขาย ต้องมีสิ่งนี้

ตะกรุดเถาวัลย์หลง รุ่น 4 ราคาเบาๆ แต่มากล้นไปด้วย “พลังเทวาคุณ” บูชาดอกละ 350 บาท (จัดส่งฟรี) คนจำนวนไม่น้อย ยังคงยืดติดกับความเชื่อเดิมๆคือ วัตถุมงคลราคาแพงๆเท่นั้นจึงจะมี “พลังพุทธคุณ” หากเป็นวัตถุมงคล “ราคาหลักร้อย” ไม่นเชื่อถือ ขอบอกว่ราคาวัตถุมงคล ไม่ใช่ตัวกำหนดว่าบูชาไปแล้วไม่ดี สิ่งที่เป็นหัวใจของวัตถุมคล คือ พิธีปลุกเสก สูตรหวย

การเปิดตัวตะกรุดเถาวัลย์หลง “รุ่น 1” บูชาดอกละ 3,000 บาทเพียงแค่ 2 เดือน ตะกรุด 5,000 ดอก “หมด” ตะกรุดรุ่น 2 บูชาดอกละ2,000 บาท “หมดใน 1 เดือน” ตะกรุดรุ่น 3 บูชาดอกละ 2,000 บาท สูตรหวย

“หมดใน 1 เดือน” ตะกรุด 3 ให้บูชาเพียงแค่ดอกละ 350 บาท เพื่อเปิดโอกาสให้คนมีรายได้น้อยบูชา เนื่องจากถาวัลย์หลง/ไม้กาหลง มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง “ธนสิทธิ์” แม้จะไม่ได้ปลุกสกก็ตาม แต่ด้วยกติกาข้อบังคับของ “นิตยสารแม่นาค” วัตถุมคลทุกรายการ จะต้องมีพิธีปลุกเสก คังนั้นตะกรุดชุด

นี้จึงนำไปให้พระเคจิคณาจารย์ และอาจารย์มราวาส “ปลุกเสก”พระเคจิคณาจารย์บางรูป มีความสามารถในการ “จับพลัง”ในวัตถุมงคล เมื่อท่นได้สัมผัสตะกรุดถาวัลย์หลง ท่นได้ถามผู้เขียนด้วยความสงสัย “ของแรงขนาดนี้ ทำไมต้องให้ฉันเสกอีก เสกยังไงก็ไม่เข้าอีกแล้ว”หากท่านต้องการโชคลาภ ตองการตัวช่วยเรื่องด้ขาย เมตตามหานิยม “ตะกรุดถาวัลย์หลง รุ่น 4” เป็นคำตอบสุดท้ายครับการชาวัตถุมงคล โอนงินข้า ธ.กรุงเทพ สาขาห้งโลตัสพลัส มอลล์ เลขบัญชี 0220 22 5080 ชื่อบัญชีนายอนุชา ศิริวัฒน์ โอนแล้ว โทร.062-4945054 บูชาดอกละ 350 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)สุดยอดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ 7 หลักขึ้นไปอย่างแน่นอน แต่ทางคุณผู้จัดสร้างเหรียญดวงเหนือดาวต้องการให้ประชาชนคนทั่วไป สามารถเป็นเจ้าของเหรียญดวงเหนือดาว จึงเปิดให้บูชาในราคาเหรียญละเพียงแค่ 600 บาทเท่านั้นเอง สูตรหวย

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีกรรม”มหามงคล” ระดับประเทศ ตรงกับวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563เวลา 19.00 น. สูตรหวย “พิธีจุดตะเกียงน้ำมัน สืบชะตาชีวิต” ณ ลานธรรมอาศรม สถานธรรมมุนีศรีบูรพาต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง (ฮวงจุ้ยมังกรเขียว) เสริมสิริมงคลเสริมสงำราศี หนุนการเงิน โชคลาภ เมตตามหานิยม

 

หากท่านสนใจให้แจ้งชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ ชาย/หญิงเป็นบุตรคนที่เห่ไหร่ เกิดที่จังหวัด

ไหน ให้ทนระบุเรื่องที่ต้องการให้สำเร็จ ค่าจุดตะเกียงเพียงท่านละ600 บาท พิเศษสำหรับทนที่จุดตะเกียง จะได้รับเหรียญ “ดวงเหนือดาว” เนื้อมหาชนวน 1 เหรียญ ตอ1 ตะเกียง รับจำนวนจำกัดเพียง3,000 ชุดเท่านั้น สูตรหวย

สูตรหวย สอบถามละเอียด ติดต่ออาจารย์ศรีบูรพา 061-8928939,094-3242964

 

วัตถุมงคลแห่งโชคลาภ ไอ้ไข่ศิษย์หลวงปู่ทวด

ดูแลพิทักษ์กลองมโหระทึก ตลอดเวลานานกว่า 100 ปี ไอ้ไข่แดงได้ดูแล ปกปักษ์รักษาทรัพย์สมบัติ พร้อมทั้งศาสนสถาน ในอำเภอสิชล เป็นกุมารเทพแดนใต้ที่มีบุญฤทธิ์ บันคานทรัพย์สินเงินทอง โชคลาภให้แก่ผู้บนบานสานกล่ว จนเป็นที่ศรัทธาของประชาชนเป็นจำนวนมาก สูตรหวย

 

-ไอ้ไข่ศิษย์หลวงปู่ทวด บางตำนานเล่าว่า ไอ้ไข่ คือ เด็กที่เคยวิ่งเล่นอยู่ภายในวัด ต่อมา ตกน้ำ สูตรหวย เสียชีวิต วิญญาณจึงมีความผูกพันวัดร้างแห่งนี้ จึงบันดาลให้เกิดปาฏิหาริย์ ทำให้กุมารเทพ ไอ้ไข่ มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนี้ หวยพารวย

 

สูตรหวย หวยพารวย เลขเด็ด เลขมงคล

สูตรหวย หวยพารวย เลขเด็ด เลขมงคล

การบูชาวัตถุมงคล ติดต่อคุณปุ๋ย โทร.086-5007246 โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ออม

ทรัพย์ เลขบัญชี 004 845 4445ชื่อบัญชี คุณศิริรัตน์ คงพรหม สูตรหวย

 

กุมารเทพไอ้ไข่ “พารวย”

ขั้นตอนถูกต้อง โดยคณะผู้ทำพิธีพุทธาพิเษก (ปลุกเสก) มีทั้งพระเกจิฯระดับแนวหน้า และอาจารย์มราวาสผู้เรื่องวิทยาคม “นับร้อยท่าน” การตั้งชื่อยังมีหมายถึงความเป็นสิริมงคล คือ รุ่น “พารวย” (พกผาแล้วร่ำรวยแน่นอน)ในเวลานี้ รูปเคารพไอ้ไข่องค์บูชา ขนาด 1.2 เมตร ประดิษฐานใน วัดถลุงทอง ทุกวันนี้ประชาชนทั่วสารทิศ เดินทางไปขอโชคลาภและมีคนโชคดี “ถูกหวย” เป็นจำนวนมาก ทางวัดกำหนดจัดงานบุญทักษิณาทานพ่อท่านคลิ้ง จันทสิริปิดทองสรีระลังขารพ่อท่น งานบุญ”ให้ทานไฟ” ซึ่งจะมีเฉพาะในภาคใต้เท่านั้น ในวันที่ 13-21 มกราคมพ.ศ.2563 สูตรหวย

 

การบูชาวัตถุมงคล ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขบัญชี 388 246 6129 เจ้าของบัญชี นายเอกชัย สามิภักดิ์ โทร.083-8863195, 083-0953316 พระอดุลย์ ปภัสสโร เลขที่ 35 หมู่ 1วัดถลุงทอง ตหินตก อ.ร่อนพิบูลย์จ.นครศรีธรรมราช รหัส 80350โทs.098-7127172 หวยพารวย

 

มหายันต์ศักดิ์สิทธิ์ สูตรหวย

เลขเด็ด สูตรหวย 089-4906739,094-9893559,

เลขเด็ด สูตรหวย 099-132-7595, 097-262-9795

 

การเดินทาง จาก กทม. วิ่งล้นตลิ่งชัน-บางบัวทอง-สุพรรณบุรีตรงมาตัวเมืองสุพรรณบุรี (ก่อนถึงตัวเมือง 5 ก.ม) จะมีทางเลี่ยงเมืองอยู่ซ้ายมือ กาญจนบุรี-อู่ทอง-นครปฐม จุดสังเกต ตรงปั๊ม ป.ต.ท. จดพักรถ เลี้ยวซ้ยเลี่ยงเมือง ถนนทางหลวงหมายเลข 357 วิ่งตรงขึ้นสะพาน 3 สะพาน พอถึงสะพานที่ 4(ซ้ษยมีเป็นลานปูนกว้าง) มีป้ายเขียนตลาดกลางข้าวเปลือก ให้เลี้ยวซ้ายตรงเชิงสะพานที่ 4 นี้ (หากมาทางกาญจนบุรี นครปฐม) จากสะพานที่4 มาอีกประมาณ 4 ก.ม. ถึงธรรมสถานแก่นธรรม อยู่ขวามือ สูตรหวย

 

อาจารย์เขียว

เกษตร มีรายได้เดือนละ ๔๐,๐๐๐ถึง ๕๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน เลขมงคล เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะอาจารย์เขียวผู้เขียนได้ทราบจากปากลูกศิษย์ อาจารย์เขียวเป็นอาจารย์ที่มีีความเมตตา ห่วงใยลูกศิษย์ของท่านเป็นอย่างมาก ท่านยังมีวิชาทางด้านเสน่ห์ เมตตา ลงยันต์ เสริมดวงชะตา วิชาพลิกดวงชะตา สักยันต์เสริมโชคลาภ มีคนอุปถัมภ์ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการสักยันต์ ท่นอาจารย์เขียวยังเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

สนใจไปหาอาจารย์เขียวเทพทอง ไปพบท่านได้ที่ บ้านเลขที่๑ต รัชดาท่าพระชอย ๑ ถนนรัชดา ทพระ กรุงเทพฯ แถวเดอะมอลล์ท่าพระ หรือโทรที่หมายเลข081-3182552 และ 088-4874567 ท่านเปิดสำนักทุกวันครับ.. เลขมงคล

 

พิพุทธาภิเษก “เหรียญดวงเหนือดาว

วันสาร์ที่ 5 ธันวาคม ๒๕๖ต วลา 17.09 น. ณ ชมรมอนุรักษ์สายสักไขยภาคทะวันออก เลขมงคล สำนักสักยันต์ อาจารย์จั้ม ศรีบูรพา (มังกรบูรพา)นสรที่ 5 อันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. ชอจญมพีพ “มทมคล” ตุตตะกียงน้ำพันสืบชะดาชีวิต ณ ลานธรรมอาศร สถานธรณีศีบูรพา ดตพง อ.มือง ณ.รยอง (ศยมักรขีว) สมสิมงคล สสงราศี หนุการงิน โชคลาภ มตตามหานิยม เลขมงคล

สอบถามรายละเอียด อจารย์จิ้ม ศรีบูรพา 061-8928939, 094-3242964 สูตรหวย

 

คุยเฟื่อง เรื่อง ฮวงจุ้ย

วิธีวางเฒ่ามังกรใหญ่ เสริมฮวยจุ้ยโต๊ะทำงาน เลขมงคล เต่ามังกรเป็นสัตว์สวรรค์ เป็นสัตว์หวารทั้ง 5เป็นสัตว์ที่คุมทวาร เต่าชนิดนี้อยู่บนเขาไท่ซานของจีน

เต่ามังกรจะอยู่ในกล่องภูเขาไฟ ใต้ภูเขาไฟมันร้อนมาก แต่มันอยู่ได้มันก็เลยเป็นสัตว์ ที่ทนความร้อนสูง มันเป็นสัตว์หวารที่สำคัญมาก เมื่อครั้งสุดท้ายที่มันขึ้นก็ตอนที่เฉินหลงเกิดเมื่อเฉินหลงร้องอุแว้ เลขมงคล

คำแรก เต่ามังกรลุกขึ้นยืนและคำราม ไปตรงบนเฉินหลง ทำเต่ามังกรในทำคำรามนี้ คือ คำรามประกาศศักดิ์ดาของผู้เป็นใหญ่ ตามหลักวิชาของเหมาซาน ทวารนี้ถือเป็นทวารที่แกร่งมาก ใครที่มีเต่ามังกรพกติดตัว มันเป็นสัตว์ที่เพิ่มอำนาจ เพิ่มวาสนา เงินทองให้เราทุกอย่างได้ เพิ่มบารมิให้เราถึงที่สุด เพิ่มในเรื่องลูกน้องให้ความชื่อสัตย์กับเรา หวยพารวย

การทำเต่ามังกรต้องคำนวณดาวบนหลังเต่าบนฟ้า บนหลังเต่าจะเป็นรหัสดาว เขาเรียกดาวบนหลังเต่ คำนวณดาวบนหลังเต่า ให้หัวเตาหันไปทางทิศเหนือ ซึ่ง 200 ปีมีครั้งเดียว หรือ 200ปีสร้างได้ครั้งเดียวสร้างได้ในฤกษ์ที่เต่ามังกร หันไปทางทิศเหนือตัวใหญ่ ใครที่มีออฟฟิศ บริษัท ห้งร้าน หรือบ้าน ให้ไปตั้งอยู่ที่ทิศเหนือ ทิศหนือจะเป็นอะไรไม่ต้องสน หันหนไปหน้บ้าน หันหลังชนทิศหนือ ให้หางอยู่ทางทิศหนือ ให้หัวอยู่ทางทิศใต้ หรืออันนี้สำคัญ

ถ้าเราเป็นออฟฟิศ บริษัท ห้งร้าน ให้เอาเต่ามังกร ไปตั้งที่ข้างหลังให้อยู่หลังเรา ถ้ข้างหลังเราไม่มีที่ใหตั้ง ให้ตั้งอยู่ทางด้านซ้ยมื เยื้องไปข้างหนนิดหนึ่งของบนโต๊ะทำงาน “ท้ามเอาไปไว้ในเก๊ะเก็บเงินเด็ดขาด” เพราะมันกินทอง มันเป็นสัตว์ที่เพิ่มอำนาจ เพิ่มวาสนา เงินทองให้เรา ทุกอย่างได้ เพิ่มบารมิให้เรถึงที่สุด เพิ่มในเรื่องลูกน้องให้ความชื่อสัตย์กับเรา แต่ถ้าเอาไปไว้ในเก๊ะเก็บเงินมันจะกินเงินเราต้องการบูชาเต่มังกใหญ่ ติดต่อคุณปุ มันตระสยาม 091-9949429 เลขมงคล

 

ศึกดิ์สิทธิ์ ริมทาง เลขมงคล

เจ้าแม่เขาย้อย สิ่งศักคิสึทธิ์ริมถนนเพชรเกษม หวยพารวย “เขาย้อย” เป็นชื่อของอำเภอในจังหวัดเพชรบุรี ชื่อเขาย้อยในจินตนาการของนักท่องเที่ยว คงมองเห็นภาพองค์พระพุทธไสยาสน์(พระนอน) ขนาดใหญ่ ประดิษฐานภายในถ้ำวัดเขาย้อย ซึ่งในคอ ลัมน์ เลขมงคล

นิตยสารแม่นาคเคยนำเสนอไปแล้วคนไทยนั้นมีความเชื่อเรื่องเจ้ป้เจ้เขา สถานที่ในบริเวณเขาย้อยก็เช่นกัน มีความเชื่อว่าเป็นดินแดนเมืองลับแล สมัยโบราณผู้คนจะกลัวเขาย้อย เล่กันว่า คยมีชาวบ้านเข้ไปภายในถ้ำ จากนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย ชาวบนช่วยกันออกดค้นหาก็ไม่พบ นับแต่นั้นมเขาย้อยจึงเป็นสถานที่เร้นลับ ชาวบ้านไม่กล้เข้าไปภายในถ้ำอีกเลย เลขมงคล

 

บริเวณเขาย้อยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักษ์รักษา คือ เจ้าแม่เขาย้อยศาลเจ้าแม่ขาย้อยตั้งอยู่ที่ฝั่งถนตะวันออกของถนนเพชรเกษม ศาลหลังเดิมไม่มีหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด ตามที่เล่าสืบทอดกันมาว่าประมาณ 70ปีกว่ามาแล้ว ศาลจ้าแม่เขาย้อยเป็นเพียงศาลหลักเล็กๆเท่านั้นตามคำบอกเล่ของชาวบ้านในพื้นที่ บริเวณที่ตั้งศาลเจ้าแม่เขาย้อยในปัจจุบัน ได้มีคนเห็น หญิงสาวมาปรากฎร่างอยู่บ่อยครั้ง จากนั้นก็เดินหายเข้ไปภายในถ้ำ ชาวบ้านมีความเชื่อว่าคงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทีคอยพิทักษ์ปกป้องเขาย้อยจึงได้พร้อมใจกันสร้าง ศาลเจ้าแม่เขาย้อย เมี่ประมาณ ปี พศ.2532 สมัยว่าที่ ร.ตไพโรจน์ สุวรรณฉวี นายอำเภอเขาย้อยขณะนั้น เลขมงคล

เจ้าแม่เขาย้อยป็นที่เคารพของชาวบ้านในพื้นที่ ยามใดที่ซาวบ้านมีความทุกข์ ความเดือดร้อนด้วยเรื่องต่างๆ จะกราบไหว้ขอให้เจ้าแม่ก่นช่วยเหลือ และเกือบทุกรายจะหลุดพันจากความทุกข์ รวมทั้งการเดินทางจะแคล้วคลาดปลอดภัยหากท่านผ่านศาลเจ้าแม่เขาย้อย อย่าลืมแสดงความเคารพโดยการยกมือไหว้ หรือกดแตรรถ 3 ครั้ง เปรียบประดุจการบอกกล่าวขอให้ท่านช่วยคุ้มครอง..

สูตรหวย หวยพารวย เลขเด็ด เลขมงคล

สูตรหวย หวยพารวย เลขเด็ด เลขมงคล

คุยกับคนเคยถูกหวย… แม่ใหญ่ให้ตรงๆ 3 ตัวบน วัดนางเคียน ต.เมือง จ.สมุทรสงคราม

เลขมงคล เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของ “แม่ใหญ่” พระนางสุพรรณอัปสรภายในวัดนางเคียน เชื่อว่าแฟนหนังสือแม่นาค คงจะต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง (คนที่ถูกหวยมาเล่ให้ฟัง) ยิ่งในยุคข้าวยากหมากแพงเงินทองหายาก คนตกงานเป็นว่เล่น ชาวบ้านจึงพากันฝากความหวังไว้กับกองสลากฯ

คุณญาดา ชาวจังหวัดกาญจนบุรี แฟนประจำหนังสือแม่นาค เรอได้อ่านเรื่องราวของ แม่ใหญ่ วัดนางเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม เกิดความศรัทธาจึงชวนพวกเพื่อนๆมากราบไหว้ขอโชคลาภ วันนั้นเธอเตรียมปลาช่อนสด พวงมาลัย มาเช่นไหว้ถวายแม่ใหญ่ตามความเชื่อ “ยักษ์ชอบกินของสด” จากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐาน บอกกล่วขอโชคลาภกับแมใหญ่งวดนั้นคุณญาดและพวกเพื่อนๆซื้อลอตเตอวี่คนละคู่โดยซื้อตามที่อาจารย์นพ สันกำแพง แนะนำ โดยเลือกเอาตัวเลขในวงกลม มาผสมกับ เลขมงคลประจำวันเกิด (ดวงพยกรณ์) ปรากฏว่าทั้งคุณญาดาและเพื่อน ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย 3 ตัว แม้จะไม่ใช่รางวัลใหญ่ แม้เงินรางวัลจะไม่มาก แต่คุณญดากับเพื่อนของเธอ ดีใจจนต้องชวนเพื่อนๆมาเลี้ยงฉลอง

วัดนางตะเคียน เป็นวัดเก่แก่ที่ไม่ปรากฎนามผู้สร้าง ลันนิษฐานว่าคงจะสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา คนเก่เลว่าชื่อเดิมของวัด คือ วัดเทพธาราม ที่เรียกวัดนางตะเคียน เพราะทางตะวันออกของวัด มีคลองชอยจากคลองแม่กลอง ตรงที่วัดไปออกคลองทำดา อำเภออัมพวา เรียกว่าคลองนางตะเคียน บังเอิญวัดนี้ต้นตะเคียนอยู่คู่หนึ่ง ชื่อวัดจึงเปลี่ยนตามชื่อคลอง หวยพารวย

หากท่านต้องการ “เลขด็ด” สุดเจ๋งจริงๆล่ะก็ ผมขอแนะนำวัดนางเคียน “แม่ใหญ่” กำลังตรียมมอบความเป็นเศรษฐี “เงินล้าน”ให้แฟนแม่นาคของขลัง ค้าขาย “ปลักขิก” เรียกทรัพย์”ปลัตขิก” วัตถุมงคล

ประเภท “เครื่องรางของขลัง”บางคนมีความเชื่อว่าปลัดชิก คือศิวลึงค์ขององค์พระศิวะ แต่มคนออกมาคัดค้าน แม้จะมีความเห็นต่างเกิดขึ้น แต่เราคงไม่อาจปฏิเสธ ทั้งปลัดขิกและศิวลึงค์คือ สัญลักษณ์ของอวัยวะเพศชาย (ตัวกำเนิดของมนุษยชาติ)

หากย้อนไปในอดีต… พระเคจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอาทิ หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ, หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก, หลวงเมฆ วัดดำกระดาน, หลวงพ่อกึ่วัดหูช้าง, หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก ฯลฯ ล้วนสร้าง-เสกวัตถุมงคล “ปลัดขิก” จนมีชื่อเสียงโด่งดังสะท้านวงการ สนนราคาว่ากันว่า…หลักแสนไปจนถึงหลายๆแสน เลยทีเดียวท่านอาจารย์คม ไตรเวทย์ อาจารย์ฆราวาสผู้เรืองวิทยาคม”เทพเจ้า” แห่งลุ่มน้ำท่จีน ได้สร้งวัตถุมคลในรูปแบบ “ปลัดบิก”ออกมาหลายรุ่นด้วยกัน ปลัดกแต่ละรุ่นที่ทนสร้างออกมานั้น เป็นที่ยอมรับในเรื่องของอำนาจพุทธคุณ มีความโดดเด่นทางค้าขาย จนได้ชื่อว่า “สุดยอด” ของขลังค้าขาย

ส่วนในเรื่องของ โชคลาภมีความโดดเด่นไม่แพ้กัน (ปลัดขิกที่ทนอาจารย์คมสร้างทุกรุ่น ในต่งประเทศจะมีราคาแพงมาก)เนื่องจากผู้นำไปใช้ตงมีประการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้ขาย เรื่องของโชคลาภ

สภาพศรษฐกิจอย่างทุกวันนี้ ทุกวงการย่อมต้องการ “ตัวช่วย”ด้วยกันทั้งนั้น หากทนกำลังมองหา “ของขลังด้ขาย” สักรายการหนึ่ง ผู้เขียนขอแนะนำ “ปลัดก” เรียกทรัพย์ ซึ่งทำนอาจารย์คม ไตรเวทย์ “ปลุกเสก” 3 วาระ 3 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

การบูชาวัตถุมงคล โอนงินผ่าน ธนคารกรุงเทพ สาขาสวนแต่ง เลขบัญชี 513 011 726 9 อบัญชี นายไตรเวทย์ อ้อมทอง(กองทุนพุทธศาสตร์) โอนแล้วโทรแจ้ง 094-9893559

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *