เรื่องน่ารู้ » อาชีพและความสำเร็จของคนเกิดปีฉลู

อาชีพและความสำเร็จของคนเกิดปีฉลู

17 มกราคม 2019
206   0

ถึงแม้คนปีฉลูจะมีคุณสมบัติของความเป็นผู้นําที่ดี และได้รับ การยอมรับจากผู้ร่วมงานยกย่องให้เป็นหัวหน้ากลุ่มอยู่เสมอก็ตามแต่เชื่อหรือไม่ว่า จริงๆ แล้วคนปีฉลูชอบที่จะทํางานแบบข้ามาคนเดียวมากกว่า เพราะมันทําให้เขาได้ใช้ความคิดและการตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ แทนที่จะต้องคอยแคร์ความรู้สึกของคนโน้นคนนี้ เขาหรือเธอรู้จักที่จะบริหารงานให้เป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพ ได้อย่างยอดเยี่ยม รวมทั้งยังมีความสัตย์ซื่อเป็นคุณธรรมประจําใจ ทําให้คนปีฉลูเหมาะที่จะทํางานในองค์กรขนาดใหญ่เพราะจะทําให้เขา หรือเธอสามารถแสดงความสามารถได้ให้เป็นที่ประจักษ์ได้ การเล่นกสนพนัน หรือหวย ก็คือว่าเป็นกำไรชีวิตของคนเกิดปีฉลู

อาชีพที่เหมาะกับคนที่เกิดปีฉลู ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก นักออก แบบตกแต่งภายใน ช่างไม้ อาชีพเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก นักบริหาร เหมืองแร่ นักวิชาการ นักโบราณคดี แพทย์โรคกระดูก นักกายภาพบําบัด นายธนาคารและนายหน้าซื้อขายหุ้น จัดสรรที่ดิน