Connect with us

ข่าว/ดูดวง/แจกเลข/ทำนายฝัน

ดูดวง ดูดวงการเงิน ดูดวงความรัก ดูดวงโชคลาภ

Published

on

ดูดวง ดูดวงการเงิน ดูดวงความรัก ดูดวงโชคลาภ

ดูดวงหลักทักษาตั้งชื่อคนวันอังคาร

 

1.อักษรที่เป็น บริวาร ของคนวันอังคาร ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ดูดวงความรัก หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันอังคาร ทำให้คนวันอังคารมี บุตร สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง คนรู้ใจ คนใกล้ชิด ตลอดลูกจ้างชาย-หญิง คนรับใช้ชาย-หญิง คนที่อยู่ในความอุปการะ ตลอดจนมีเพื่อนฝูงไปมาหาสู่อย่างบริบูรณ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้

ดูดวง ดูดวงการเงิน ดูดวงความรัก ดูดวงโชคลาภ

ดูดวง ดูดวงการเงิน ดูดวงความรัก ดูดวงโชคลาภ

2.อักษรที่เป็น อายุ ของคนวันอังคาร ได้แก่ ฏ ฏ ฐ ท ฒ ณ

ดูดวงความรัก หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันอังคาร ทำให้คนวันอังคารมี สุขภาพดี จิตใจแจ่มใส และอายุยืน ไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ดูดวงการเงิน

 

3.อักษรที่เป็น เดช ของคนวันอังคาร ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น

ดูดวงความรัก หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันอังคาร ทำให้คนวันอังคารมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี มีอำนาจวาสนา มีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่เคารพนับถือ และน่าเกรงขามแก่คนทั่วไป ดูดวงการเงิน

 

4.อักษรที่เป็น ศรี ของคนวันอังคาร ได้แก่ บ ปผ ฝ พ ฟ ภ ม

ดูดวงความรัก หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันอังคาร ทำให้คนวันอังคารมีทรัพย์สินงินทอง มีเสน่ห์ เป็นที่นชอบแก่คนทั่วไป นับเป็นสิริมงคลแก่ตน ดูดวงการเงิน

 

5.อักษรที่เป็น มูละ ของคนวันอังคาร ได้แก่ ย ร ล ว

ดูดวงความรัก หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันอังคาร ทำให้คนวันอังคารมีค่า ทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีค่า อาทิ บ้าน ที่ดิน อาคารที่อยู่อาศัยฐานะของตระกูลเป็นปึกแผ่นมั่นคง ดูดวงการเงิน

 

6.อักษรที่เป็น อุตสาหะ ของคนวันอังคาร ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ

ดูดวงความรัก หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันอังคาร ทำให้คนวันอังคาร ความหมั่นเพียร มีความอดทนในการทำงาน ทำให้ประสบความสำเร็จ จากโหราศาสตร์บางท่านมีทัศนะต่อกรณีนี้ว่า “ต้องตรากตรำท่านจึงจะประสบผลสำเร็จ เรียกง่ายๆ ว่าต้องลำบากก่อนจึงจะสบาย ดูดวงการเงิน

 

7.อักษรที่เป็น มนตรี ของคนวันอังคาร ได้แก่ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ

ดูดวงความรัก หากมีสระเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันอังคาร ทำให้คนวันอังคารได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ ทำให้ผู้ใหญ่ผู้อาวุโส เมตตา ส่งเสริม มีความเจริญก้าวหนในอาชีพการงาน ดูดวงการเงิน

 

8.อักษรที่เป็น กาลกิณี ของคนวันอังคาร ได้แก่ ก ข ค ฆ ง

ดูดวงความรัก หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันอังคาร จะทำให้คนวันอังคาร มีอุปสรรค มีปัญหาในการดำเนินชีวิต มีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง บางช่วงของชีวิตมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเป็น ทำให้เจ้าของชื่อที่มีอักษร “กาลกิณี” อยู่ในชื่อของตนนั้นมีเรื่องวุ่นวาย มีเคราะห์และประสบโชคร้าย ในชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้หลายท่านทนไม่ไหว ต้องเปลี่ยนชื่อกันใหม่อย่างที่ปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆ บางท่านเปลี่ยนชื่อช่วงวัยทำงาน แต่ก็มีผลอยู่ท่านเปลี่ยนชื่อเมื่อมีอายุมากแล้ว ดูดวงการเงิน

 

9.ชื่อดี ควรประกอบด้วย สระหรือพยัญชนะที่เป็น เดช ศรี และ มนตรี โดยเฉพาะดูดวงความรัก ผู้ชาย ควรมีสระหรือพยัญชนะที่เป็นเดช นำหน้าชื่อ ส่วนหญิง ควรมีสระหรือพยัญชนะที่เป็น ศรี นำหน้าอย่างไรก็ตาม ชื่อดีที่ประกอบด้วยสระหรือพยัญชนะที่เป็นบริวาร, อายุ และ มูละ ก็ถือมื่อดี เช่นกัน แต่ควรเลี่ยงชื่อที่มีสระหรือพยัญชนะที่เป็นกาลกิณี และอุตสาษะ ตัวอย่าง ลองตั้งชื่อ “ไตรภพ” ให้คนเกิดวันอังคาร แล้วไล่ทักษาประกอบ ดังนี้ ดูดวงการเงิน

สระ ไ เป็น มนตรี

พยัญชนะ ต เป็น เดช

พยัญชนะ ร เป็น มูละ

พยัญชนะ ภ เป็น ศรี

พยัญชนะ พ เป็น ครี

 

ดูดวงความรัก สรุปได้ว่า ชื่อ “ไตรภพ” เป็น ชื่อดี ของคนวันอังคารได้ ส่วนชื่อ “ไตรภพ” ควรจะเป็นชื่อหญิงหรือชาย หากพิจารณาตามหลักทักษาแล้วแม้จะมีสระ ไ ทำหน้าที่ซึ่งเป็น มนตรี แต่ก็มีพยัญชนะ ต เป็น เดช นำหน้าพยัญชนะตัวอื่นๆ ฟันธง! ควรเป็นชื่อของผู้ชาย ดูดวงการเงิน

 

ชื่อดีของคนวันอังคาร

 

ดนตรี        เครื่องบรรเลงมีเสียงให้รู้สึกเพลิน

ดนู            ดูดวงโชคลาภ ฉัน, ข้าพเจ้า 

ดนัย          ลูกชาย

ดรณี       ดูดวงโชคลาภ   เรือ

ดรุณี         หญิงวัยรุ่น

ดรรชนี      นิ้วชี้

ดลใจ         มีเหตุจูงใจให้คิดหรือให้ทำ

ดามร        ทองแดง

เดโช          อำนาจ

เดือนเพ็ญ   พระจันทร์เต็มดวง

ดุลยพล    ดูดวงโชคลาภ  กำลังที่เหมาะสม

ตรณี         เรือ

เตือนใจ      ทำให้ระลึกได้

ตรัยพร       พร 3 ประการ

ตติยา     ดูดวงโชคลาภ   ที่สาม, ลูกคนที่ 3

ตฤณ         หญ้า

ไตรเทพ      เทพ 3 องค์

ไตรภพ       ภพทั้ง 3 คือ สวรรค์, มนุษย์โลก, บาดาล

เตชะ          อำนาจ

เตชินท์        เป็นใหญ่เรื่องอำนาจ

ตุลยา        ดูดวงโชคลาภ เที่ยงธรรม

เต็มใจ         มีใจสมัครด้วยยินดี

ตรีทิพ          สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ตรีเนตร      ดูดวงโชคลาภ  พระอินทร์

ถวัลย์           ใหญ่

ถวิล           คิดถึง

ถาวร        ดูดวงโชคลาภ  มั่นคง

ถิรพล         กำลังมั่นคง

ถนิต         เสียงฟ้าคำรณ

ถิรดา        ความมั่นคง

ถิรพร       ความดีอย่างแน่วแน่

ถมถวิล    เป็นที่คิดถึงมาก

ทรรศนีย์    น่าดู,งาม

ทรายแก้ว ดูดวงโชคลาภ แร่ควอตซ์ที่มีขนาดเล็กเท่าเม็ดทราย

ทรัพย์       เงินตรา

ทิพวรรณ   ดูดวงการเงิน ผิวงาม

ทวิช         นก

ทวี         ดูดวงการเงิน  เพิ่มขึ้น,มากขึ้น

ทวีป      ดูดวงการเงิน พื้นดินขนาดใหญ่

ขับทิม     พลอยสีแดง

ทานต์      ใจเย็นหรือใจดี

ทินมณี     พระอาทิตย์ หรือ แก้วแห่งวัน

เทพินทร์   จอมเทพแห่งเวลา

เทวินทร์   หัวหน้าเทวดา

เทวัญ     ชาวสวรรค์

เทวี        เทวดาผู้หญิง

ธนบดี    เศรษฐีทรัพย์

ราตรี   ดูดวงโชคลาภ แผ่นดินโลก

ธาดา     ผู้สร้าง

ธิติ     ดูดวงการเงิน ความมั่นคง , อดทน

ธนิต    พยัญชนะในภาษาบาลี-ลันสกฤต

ธนู อาวุธชนิดหนึ่ง

ธรีเดช ปราชญ์ผู้ทรงอำนาจ

ธีรโชติ  ดูดวงการเงิน ความเจริญผู้เป็นปราชญ์

ธีรภัทร นักปราชญ์ที่เจริญก้าวหน้า

ธนินทร์ เมืองใหญ่

ธรรมรัตน์ ทรงคุณค่ายุติธรรม

ธรรมฐิติ  ดูดวงโชคลาภ การตั้งอยู่เป็นรอง

ธรรมนูญ ข้อตกลง กำหนดสิทธิและหน้าที่

ธราธร  ดูดวงการเงิน ผู้ทรงโลกไว้ (พระวิษณุ)

ธัชชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ

ธัญมน ผู้ที่มีจิตใจดียิ่ง

ธัญญา มั่งมี, มีโชค, ดี

ธานี เมือง

ธารา สายน้ำ

ธารณา การทรงไว้

ธีรภาพ ความมั่นคง

นภดล ท้องฟ้า

นครินทร์ เมืองใหญ่,เจ้าเมือง

นภาลัย ท้องฟ้า

นพรัตน์ แก้ว 9 อย่าง

นรเทพ    ดูดวงโชคลาภ  พระราชา

นที          แม่น้ำ

นนทรี        ชื่อต้นไม้ดอกเหลืองเป็นช่อที่ปลายกิ่ง

นรเทพ     พระราชา

นฤนาท       ดังก้อง,บรรลัย

นวนิต         เนยข้น

นัยนา         ดวงตา

นาวิน         คนเรือ

นิธิ             ขุมทรัพย์

นิพัทธ์        ตลอดไป

นินาท        ความกึกก้อง

นิพนธ์        เรื่องแต่งขึ้น

นิรันดร์      ตลอดไป

นิพัทธ์       เนืองๆ

นิภา          เสมอ

นิมิต         สร้าง

นิยม         ชมชอบ

นิรมล       ไม่มัวหมอง

นิรามัย      ไม่มีโรค,เป็นสุข

นิรมิต        ผู้สร้าง

นิลรัตน์      แก้วสีขาบ

นิโลบล     บัวขาบ

นันทิชา     เกิดมาเพื่อความสุข

นันทิพร     มีสุขอันประเสริฐ

นิชฌาน     ปัญญา

นิรชา       ปราศจากเรื่องทุกข์

นินนาท     ความนับถือ

นัยน์เนตร    ดวงตา

นิวัต         กลับ

นิวาต      สุขภาพ

นีรนาท    ดังกึกก้อง

นุชนาฏ    นางน้อง

เนรมิต บันดาลด้วยอำนาจ

เนียน ละเอียดนุ่มนวล

โนรี ชื่อของนกชนิดหนึ่ง

เนียรนาท เสียงดัง

บพิธ แต่ง, สร้าง

บรรเจิด สูงเด่น

บรรหาร กล่าวแก้

บัทม์ บัวชนิดหนึ่งมีสีแดง กลิ่นหอม

บัญญัติ ข้อความที่กำหนดขึ้นไว้เป็นกฎ

บัณฑิต ผู้รู้, ผู้มีปัญญา

บันลือ เสียงดัง

บันดล ทำให้เกิดขึ้น

บริบูรณ์ เต็มที่สมบูรณ์

บริพันธ์ แต่ง, ประพันธ์

บัญชา คำสั่ง

บัญชร หน้าต่าง

บุรณี เต็มเปี่ยม

บุญฤทธิ์ สำเร็จด้วยบุญ

บรรจบ ครบ, สมบูรณ์

บดินทร์ พระเจ้าแผ่นดิน

บริพัตร์ หมุนเวียน

บานชื่น ชื่อดอกไม่

บานเย็น ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็ก

บัณฑูร คำสั่ง

บารมี คุณความดี

บูรพา ทิศตะวันออก

เบ็ญจา แท่นช้อน 5 ชิ้น

เบญจพล กำลัง 5

เบญจวรรณ 5 สี 5 ชนิด

ปฏิภาณ เชาวน์ไว

ปฏิยุทธิ์ สู้รบ

ปฐม ที่ 1

ปฐวี แผ่นดิน

ปณิธาน ตั้งความปราถนา

ประจง ทำให้ดี

ประจวบ พอดี

ประจัน ปะทะต่อสู้

ประจำ หมู่คน

ประชิด เข้าถึงตัว

ประชุม มารวมกัน

ประเดิม เริ่มต้น

ประทีป ไฟที่มีแสงสว่าง

ประธาน หัวหน้าหรือผู้เป็นใหญ่ในที่ประชุม

ประนอม อะลุ้มอล่วย

ประพฤทธิ์ ใหญ่, รุ่งเรือง

ประพิณ ฉลาด

ประไพ งาม

ประภา แสง แสงสว่าง แสงไฟ

ประภาพ อำนาจ

ประมวล รวบรวมให้เป็นระเบียบ

ประมาณ คาดคะเน

ประมุท ยินดี

ประยุทธ์ ต่อสู้

ประวิตร บริสุทธิ์

ประวิช แหวน

ประวีณ ฉลาด, มีฝีมือ

ประอร งาม

ปรัชญา วิชาแห่งความรู้ 

ปราณี ผู้มีชีวิต 

ปรานี เอ็นดู

ปราโมทย์ ปลื้มใจ

ปราบดา การรบชนะข้าศึก 

ปริญญา ความหยั่งรู้ 

ปริยรณ ผู้ชอบรบ

ปรียานุช น้องที่รัก

ปรีชา ปัญญาสามารถ

ปรีดี ความยินดี

ปรียา รัก

ปัญญา รอบรู้

ปัตนิ เนื้อคู่

ปาริชาต ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์

ปิ่น เครื่องปรัดบปักมผมุ่นเป็นจุก

ปิยะ ที่รัก

ปิลันธน์ เครื่องประดับ

ปุระชัย ป้อมแห่งชัยชนะ

เปรม อิ่มใจ , รื่นเริง

เปรมจิตต์ สบายใจ

เปรมฤทัย สบายใจ

โปรดปราน เอ็นดู, รักใคร่

ผลิน มีผล

ผอูน น้องหญิง

ผะดา ช่วย

ผาณิต น้ำอ้อย

ผุดผาด งามน่ารัก

เผด็จ ขจัด

แผน กำหนดแนวดำเนินการ

โผน อาการกระโดดเข้าไป

พจนารถ เนื้อหาของคำพูด

พจนา คำพูด

พจนีย์ ควรว่ากล่าว

พจมาน คำพูด

พฐ หญิงสาว

พนาลัย อยู่ในป่า

พนาวา ป่า

พนิดา หญิงสาว 

พรนิมิต การแนะนำที่ประเสริฐ

พรพิพัฒน์ เจริญด้วยพร

พรปวีณ์  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

พลอย หินที่มีเนื้อใสสีต่างๆ

พลาญ ลาน

พะยอม ชื่อต้นไม้ใหญ่

พัชนี พัต

พัลลพ คนสนิท

พาณี ถ้อยคำ

พารณ ช้าง

พิเชียร เพชร

พิจิตร งาม

พิชัย ชนะ

พิชิต ปราบให้แพ้

พิทยา ความรู้

พิธาน การทำ

พินิต ปกครอง

พิพัฒน์ ความเจริญ

พิภพ โลก

พิมพ์ใจ ประทับใจ, ติดตรึงใจ

พิมล ไม่มีมลทิน

พิริยะ คนกล้า

พิรุณ ฝน

พิไล งาม

พีระ ผู้เพียร

พีรยุทธ นักรบผู้กล้า

พุฒิ ความเจริญ, ความมั่นคง

ไพจิตร งาม

ไพโรจน์ สุกใส

ไพเราะ เพราะ เสนาะ น่าฟัง

โพยม ท้องฟ้า, อากาศ

เพทาย พลอยสีแดง

เพรา น่าดู

เพลิน สนุกสบาย

เพิ่มพูน มากขึ้น

เพียร ความบากบั่น

ภมรี ผึ้ง,ผึ้งตัวเมีย

ภรณี ชื่อดาวฤกษ์

ภรณ์ทิพย์ ตกแต่งด้วยของทิพย์

ภวินท์ เป็นใหญ่ในโลก

ภัทรวดี มีความเจริญ

ภาณี ผู้บอก

ภาณุ พระอาทิตย์

ภาคา พี่ชาย, น้องชาย

ภารดี คำพูด

ภาวนา สำรวมใจตั้งความปรารถนา

ภิญโญ ยิ่งขึ้น

ภุช แขน

ภุมรัตน์ หินปะการัง

ภุมริน แมลงผึ้ง, แมลงภู่

ภูมิ พระราชา

ภูริ ปัญญา. ความฉลาด

เภรี กลอง

มณีรัตน์ แก้วที่มีค่า

มานิต ผู้ที่ยกย่อง

มาโนชญ์ เป็นที่พอใจ

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *